Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

262

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јасмина  

 

Јово  

 

Маријан  

 

АДРЕСА

Београд, Ђорђа Станојевића 11 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3210-500  

jasmina.marijan@bakertillywb.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "BAKER TILLY WB REVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар деспота Стефана 12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1026214  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.04.2014.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.04.2020.