Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

50

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Богдан  

 

Властимир  

 

Јеличић  

 

АДРЕСА

Београд, Матице Српске 66 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3448-712  

office@roshaudit.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

"ROSH AUDIT" d.о.о.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Максима Горког 73 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1005008  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.02.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2020.