Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Добродошли на сајт
Коморе овлашћених ревизора

 

 

 

Комора овлашћених ревизора основана је Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), ради унапређења и развоја рачуноводствене и ревизорске професије, примене међународне рачуноводствене и ревизорске регулативе и хармонизације са том регулативом, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тој области, организовања у пружању услуга у овој области, спровођења испита за стицање професионалног звања, као и ради остваривања других циљева из области рачуноводства и ревизије.
Комора овлашћених ревизора је од 7. новембра 2014. године придружени члан Међународне федерације рачуновођа - IFAC.

 

                             

 

  ВЕСТИ
 

06.12.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2021. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Финансијска анализа,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Теорија ревизије,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика.

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 06.12.2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 06.12.2021. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски.

 


 

  25.11.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за 2021. годину.

Материјали ће бити доступни од 25.11. до 18.12.2021. године.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.
 


 

  24.11.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре ће се одржати од 13.12. до 28.12.2021. године, електронским путем, на теме

1. ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА

2. ПРИМЕНА МСФИ 16 - ЛИЗИНГ

3. ПРИМЕНА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

4. ПРИМЕНА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ

Упутство за регистрацију и приступ материјалима ће бити објављени на страници Континуирана едукација 13.12.2021. године.

Пријава почиње 24.11.2021. године и трајаће закључно са 10.12.2021. године. Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.

Сви учесници ће добити потврду о присуству едукацији и остварених 7 часова континуираног професионалног усавршавања.

Напомена: Лиценцирани овлашћени ревизори који су и овлашћени интерни ревизори, не треба да се посебно пријављују, јер ће им материјал бити доступан кроз материјале за едукацију лиценцираних овлашћених ревизора.


 

  26.10.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021. ГОДИНЕ

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени термини полагања испита и распоред кандидата по испитима.

Место полагања објављено је на распореду кандидата по испитима. Молимо кандидате да се придржавају објављеног распореда и времена полагања.

Сагласно прописаним епидемиолошким мерама надлежних државних органа, ношење заштитне маске је обавезно од уласка у зграду и током трајања испита. Наглашавамо, да ће кандидати који се не буду придржавали епидемиолошких мера бити удаљени са испита.


 

  19.10.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре у 2021. године ће се одржати електронским путем.

Упутство за регистрацију и приступ материјалима за едукацију ће бити објављен на страници Континуирана едукација.

Пријава за едукацију почиње 19.10.2021. године и траје до 04.11.2021. године.

Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.


 

  19.10.2021.

Молимо кандидате који се нису иницијално пријавили за ступање у процес полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, а поднели су пријаву за полагање испита у новембарском испитном року, да то учине.

Напомињемо да се кандидат само једном иницијално пријављује, односно једном ступа у процес полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, а образац иницијалне пријаве доступан је на страници "Обрасци".
 


 

  11.10.2021.

На страници обука и испити објављени су термини полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у новембарском испитном року. Место и време полагања испита ће бити накнадно објављени.

На страници обука и испити доступан је образац пријаве испита за новембарски испитни рок.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу  на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

 


 

  08.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење новембарског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 01.11. до 19.11.2021. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 11.10.2021. године и трајаће закључно са 22.10.2021. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 11.10.2021. године. Место одржавања испита ће бити накнадно објевљено.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 22.10.2021. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Ккомора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.
 


 

  05.10.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Републике Србије на седници одржаној 30.09.2021. године, донела је Закључак којим се усвајају Процена реизика од прања новца, Процена ризика од финансирања тероризма, Процена реизика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процена реизика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.


https://www.srbija.gov.rs/vest/578992/usvojen-zakljucak-o-usvajanju-nacionalne-procene-rizika-od-pranja-novca.php

 

http://www.apml.gov.rs/vesti/clanak/usvojene-nacionalne-procene-rizika


 


 

  04.10.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кандидате који се налазе у процесу полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији да се пријава испита за новембарски испитни рок одлаже до даљњег.

Нова информација у вези наведеног ће бити објављена у петак 08.10.2021. године.
 


 

  30.09.2021.

Pozivamo vas da prisustvujete našem dvodnevnom onlajn događaju pod nazivom:

 ISACA Belgrade Chapter Days - 5th Anniversary

koji će se održati

24. i 25. novembra 2021. godine

Детаљније овде


 

  27.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за овлашћене интерне ревизоре на тему Заштита и безбедност информација и података о личности.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.

Подсећамо да је приступ материјалима могућ од данас до 10. октобра 2021. године и да материјалима можете приступити у било ком тренутку.

У случају проблема приликом регистрације и приступу материјалима, контактирајте нас.
 


 

  13.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита предвиђених програмима Коморе из следећих предмета:

- Теорија и принципи рачуноводства и
- Финансијска анализа.

Консултације ће се одржати електронски путем ZOOM платформе.

Пријава консултација почиње 13.09.2021. године и траје закључно са 24.09.2021. године.

Образац пријаве и термини одржавања објављени су на страници Обука и испити.
 


 

  06.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење новембарског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 01.11. до 19.11.2021. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 04.10.2021. године и трајаће закључно са 15.10.2021. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита, као и место одржавања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 04.10.2021. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 15.10.2021. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Ккомора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.
 


 

  06.09.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација/Овлашћени интерни ревизор, објављене су теме, предавачи и остале додатне информрације у вези едукације која ће се одржати од 27.09. до 10.10.2021. године.


 

  30.08.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре ће се одржати од 27.09. до 10.10.2021. године, електронским путем, на тему

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
И ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Упутство за регистрацију и приступ материјалима ће бити објављени на страници Континуирана едукација 27.09.2021. године.

Пријава почиње 30.08.2021. године и трајаће закључно са 20.09.2021. године. Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.

Сви учесници ће добити потврду о присуству едукацији и остварених 6 часова континуираног професионалног усавршавања.

Детаљи о предавачима и едукацији ће бити накнадно објављени.


 

 

01.07.2021.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пружаоци рачуноводствених услуга имају још 18 месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству

 

Министарство финансија позива сва правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга у Републици Србији, а још увек нису испунили законску обавезу и ускладили пословање са Законом о рачуноводству, да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

 

Опширније: ...:::овде:::...


 


 

 

24.06.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2021. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Методологија ревизије

 


 

 

 

21.06.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2021. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Финансијска анализа,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Теорија ревизије,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика.

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

***

 

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата, те да исте могу преузети у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 21.06.2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у мајском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 21.06.2021. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у мајском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски.

 

 


 

  15.06.2021.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 15.06.2021. године до 25.06.2021. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 


 

  11.06.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом злонамерног покушаја деградирања Коморе овлашћених ревизора, законом основане институције, као и непрофесионалног девалвирања професионалних звања која Комора овлашћених ревизора издаје, обавештавамо стручну јавност да је Програм испита за стицање звања Ревизор Коморе овлашћених ревизора, донет у складу са чланом 58. став 1. тачка 9) Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19).

На основу изнетог, одговорно тврдимо да се сва професионална звања која се могу стећи при Комори овлашћених ревизора, стичу у потпуности у складу са Законом о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19), те да имаоци истих имају највиши степен правне сигурности у вези стечених професионалних звања при Комори овлашћених ревизора.

Пристојности ради, нећемо постављати питање легитимитета стечених професионалних звања која издају други привредни субјекти.

 


 

  10.06.2021.

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да Комора овлашћених ревизора планира организовање континуиране едукације за овлашћене интерне ревизоре у другој половини септембра.

Датум одржавања, теме и предавачи ће бити накнадно објављени.


 

  07.06.2021.

Обавештавамо друштва за ревизију и лиценциране овлашћене ревизоре да је објављена препорука Комисије за хартије од вредности која се односи на заједничке ревизије.

Детаљније ...:::овде:::...

 


 

  14.05.2021.

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да је на страници Континуирана едукација/овлашћени интерни ревизор објављен Списак организација чије континуирано професионално усавршавање Комора овлашћених ревизора признаје као део обавезног континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора у складу са Програмом континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора.

 


 

  28.04.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021. ГОДИНЕ

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени термини полагања испита и распоред кандидата по испитима.

Место полагања објављено је на распореду кандидата по испитима. Молимо кандидате да се придржавају објављеног распореда и времена полагања.

Сагласно прописаним епидемиолошким мерама надлежних државних органа, ношење заштитне маске је обавезно од уласка у зграду и током трајања испита. Наглашавамо, да ће кандидати који се не буду придржавали епидемиолошких мера бити удаљени са испита.


 

  12.04.2021.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у мајском испитном року 2021. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 23.04.2021. године.

Место одржавања испита ће бити накнадно објављено на почетној страници сајта Коморе.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 23.04.2021. године.
 


 

  09.04.2021.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2021. године.

Подсећамо да пријава испита почиње 12.04.2021. и траје закључно са 23.04.2021. године.

Место одржавања испита ће бити накнадно објављено.
 


 

  06.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита предвиђених програмима Коморе из следећег предмета:

- Теорија и принципи рачуноводства.

Консултације ће се одржати 15.04.2021. године од 16:00 часова путем ZOOM платформе.

Пријава консултација почиње 06.04.2021. године и траје закључно са 13.04.2021. године.

Образац пријаве постављен је на страници Обука и испити.
 


 

  05.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за овлашћене интерне ревизоре на тему Улога интерне ревизије у превенцији и детекцији превара.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.

Подсећамо да је приступ материјалима могућ од данас до 18. априла 2021. године и да материјалима можете приступити у било ком тренутку.

У случају проблема приликом регистрације, контактирајте нас.
 


 

  29.03.2021.

 ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење мајског испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 17.05. до 05.06.2021. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 12.04.2021. године и трајаће закључно са 23.04.2021. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита, као и место одржавања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 12.04.2021. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 23.04.2021. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Ккомора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.
 


 

 

24.03.2021.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поводом довођења у питање чињенице да је Комора овлашћених ревизора придружени члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC), упућујемо стручну јавност да изврши проверу наведеног увидом у званичну интернет страницу Међународне федерације рачуновођа на следећем линку:

 

https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map?letter=S#members


(за увећање - клик на слику)


 

 

12.03.2021.

 

Подсећамо лиценциране овлашћене ревизоре, односно друштва за ревизију на обавезу прописану чланом 100. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19), да обавесте Комисију за ревизију у друштву од јавног интереса, Комору овлашћених ревизора и Комисију за хартије од вредности у следећим случајевима када постоји:

 

1) значајна повреда закона, регулативе и административних смерница које специфично утичу на управљање друштвом од јавног интереса;

 

2) значајна опасност или сумња у континуирано пословање друштва од јавног интереса;

 

3) уздржавања од издавања мишљења о финансијским извештајима или издавање негативног мишљења.

 


 

  08.03.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре ће се одржати од 05.04. до 18.04.2021. године, електронским путем, на тему

УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
У ПРЕВЕНЦИЈИ И ДЕТЕКЦИЈИ ПРЕВАРА

Упутство за регистрацију и приступ материјалима ће бити објављен на страници Континуирана едукација.

Пријава почиње 08.03.2021. године и трајаће закључно са 31.03.2021. године. Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.

Сви учесници ће добити потврду о присуству едукацији и остварених 6 часова континуираног професионалног усавршавања.

Детаљније о едукацији и предавачима :::овде:::


 

 

22.02.2021.

 

На страници Обука и испити објављена је ажурирана литература за полагање испита за стицање професионалног зваањ овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

 

Ажурирана литература важи од мајског испитног рока 2021. године.


 

 

18.02.2021.

 

Sa zadovoljstvom najavljujemo da će se u organizaciji Udruženja ISACA Beograd održati onlajn

Pripremna obuka za polaganje ispita za sticanje

CSX Cybersecurity Fundamentals sertifikata

7. - 10. april 2021. godine

18:00 - 21:30 (od 7. do 9. aprila 2021.)

10:00 - 15:30 (10. aprila 2021.)

(ukupno 13,5 efektivnih sati)

Opširnije ..::ovde::..


 

 

05.02.2021.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да од 05.02.2021. године почиње јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању.

 

Детаљније ...:::овде:::...
 


 

 

25.01.2021.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na onlajn predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 

"Upravljanje incidentima i odgovor na incidente"

koje će se održati 27.01.2021. godine

u periodu od:

19:00 - 20:00 časova

Opširnije ..::ovde::..


 

 

15.01.2021.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na onlajn predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 

"How To Setup CSIRT & SOC"

koje će se održati 21.01.2021. godine

u periodu od:

19:00 - 20:00 časova

Opširnije ::ovde::


 

 

14.01.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2020. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски, као и да ће се приликом уласка у просторије мерити телесна температура.

 

 


 

 

13.01.2021.

 

На страници "Акти Коморе" објављени су:

- Програм испита за стицање звања овлашћени ревизор,

- Правилник о условима и поступку за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита предвиђених програмом Коморе овлашћених ревизора за стицање звања овлашћени ревизор,

- Програм континуираног професионалног усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора.

 


 

 
 

29.12.2020.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2020. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Порески систем,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Теорија ревизије,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 11.01.2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 11.01.2021. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски, као и да ће се приликом уласка у просторије мерити телесна температура.

 

 


 

 

25.12.2020.

 

На страници Акти Коморе, објављен је Програм континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора.


 


 

 

25.12.2020.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати најмање три семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2021. години.

 


 

  07.12.2020.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ОСМА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 07.12.2020. године до 11.12.2020. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 


 

  25.11.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени термини полагања испита и распоред кандидата по испитима.

Место полагања објављено је на распореду кандидата по испитима. Молимо кандидате да се придржавају објављеног распореда полагања.

Сагласно прописаним епидемиолошким мерама надлежних државних органа, ношење заштитне маске је обавезно од уласка у зграду и током трајања испита.

Још једном наглашавамо да се кандидати којима не одговарају датуми полагања испита, могу обратити Комори са захтевом за повраћај уплаћених средстава закључно са 27.11.2020. године.


 

  25.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Поступајући по захтеву лиценцирани овлашћених ревизора, Комора ће приступ материјалима за континуирану професионалну едукацију омогућити закључно са 30.11.2020. године.

Још једном позивамо све лиценциране овлашћене ревизоре који нису погледали материјале, да исте погледају.
 


 

  23.11.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

Поступајући сагласно мишљењу приспелог од стране Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо кандидате да ће испити у новембарском испитном року бити спроведени у периоду од 30.11. до 16.12.2020. године.

Термини полагања испита ће бити објављени 25.11.2020. године.

Кандидати којима не одговарају датуми полагања испита, могу се обратити Комори са захтевом за повраћај уплаћених средстава закључно са 27.11.2020. године.


 

  17.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре који нису погледали све, или део материјала у оквиру континуиране професионалне едукације за 2020. годину, да ће приступ материјалима бити омогућен закључно са 25.11.2020. године.
 


 

  16.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће пријава за  едукацију за овлашћене интерне ревизоре, на тему

"ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ"

почети 17.11.2020. године, и трајати закључно са 14.12.2020. године.

Образац пријаве ће бити доступан на страници Континуирана едукација/овлашћени интерни ревизор/едукације у најави.


 

  10.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ

Обавештавамо друштва за ревизију да је примена МСФИ 9 и МСФИ 15 обавезна за финансијске извештаје који се састављају на дан 31.12.2020. године.
 


 

  09.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за 2020. годину.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.
 


 

  06.11.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

Имајући у виду нову меру - забрану окупљања више од 5 људи на отвореноом и затвореном, а као друштвено одговорна професионална организација, Комора овлашћених ревизора одлаже полагање испита заказаних за новембарски испитни рок 2020. године.

У вези наведеног, Комора овлашћених ревизора ће се обратити надлежном државном  органу са захтевом за давање мишљења да ли као професионална организација има право организовања полагања испита на којима би присуствовало више од 5 људи.

По добијању наведеног мишљења, исто ће бити објављено на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора, а Комора овлашћених ревизора ће поступити у складу са мишљењем.


 

  06.11.2020.

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo da će se u organizaciji Udruženja ISACA Beograd održati onlajn

Pripremna obuka za polaganje ispita za sticanje CISA sertifikata

07.-13. decembar 2020.

18:00 - 21:30 (od 7. do 11. decembra 2020.)

10:00 - 13:30 i 15:00-18:30 (12. decembra 2020.)

10:00 - 14:30 (13. decembra 2020.)

(ukupno 26 sati efektivno)

Opširnije ovde
 


 

  04.11.2020.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2020. године који полажу испите по програмима Коморе.

***

Обавештавамо кандидате да ће се полагање свих испита одржати на адреси Нушићева 15, у великој сали на првом спрату.


 

  03.11.2020.

Министарство финансија Републике Србије донело је решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број 401-00-4351/2020-16 од 13. октобра 2020. године ("Службени гласник РС", број 123/20 и 125/20).

За преузимање кликните ..:::овде:::..
 


 

  02.11.2020.

Обавештавамо друштва за ревизију да је на порталу Kомисије за хартије од вредности објављен Годишњи извештај који су друштва за ревизију, сагласно чл. 25. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019), дужна да доставе Kомисији за хартије од вредности и Kомори овлашћених ревизора до краја новембра. Попуњавањем Извештаја на порталу Kомисије испуњавате обавезу достављања података истовремено Kомисији и Kомори, пошто ће подаци са портала Kомисије аутоматски бити прослеђени Kомори овлашћених ревизора
 


 

  29.10.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ИМАОЦЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВА СТЕЧЕНИХ ПРИ САВЕЗУ РАЋУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Обавештење можете преузети у пдф-у

Независно од наведеног, лица која поседују професионална звања из члана 63. Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 73/19), могу та звања сходно користити за испуњавање захтева из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3), а у сврху издавања дозволе за пружање рачуноводствених услуга.
 


 

  19.10.2020.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у новембарском испитном року 2020. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 30.10.2020. године.

Место одржавања испита ће бити накнадно објављено на почетној страници сајта Коморе.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 30.10.2020. године.
 


 

  14.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему

"ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ"

одржати 16.12.2020. године, електронским путем.

Предавачи ће бити:

- Сања Кекић, овлашћени интерни ревизор, председница Удружења ISACA Београд и

- Оља Стојановић, Compliance officer / Data protection officer u DDOR Нови Сад.

Образац пријаве и све додатне информације ће бити накнадно доступни.


 

 

01.10.2020.

Комора овлашћених ревизора планира спровођење испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 09.11. до 27.11.2020. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 19.10.2020. године и трајаће закључно са 30.10.2020. године.

Образац испитне пријаве, као и термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 19.10.2020. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 30.10.2020. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Комора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.


 

  01.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре у 2020. године ће се одржати електронским путем.

Упутство за регистрацију и приступ материјалима за едукацију ће бити објављен на страници Континуирана едукација.

Пријава за едукацију почиње 01.10.2020. године и траје до 22.10.2020. године.

Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.


 

  30.09.2020.

Kомпанија НИС а.д., Нови Сад је један од примера компаније чија је функција интерне ревизије оцењена од стране независног екстерног оцењивача квалитета. Исход екстерне оцене квалитета функције интерне ревизије ове компаније јесте закључак екстерног оцењивача о усаглашености са Етичким кодексом и са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије. Верујемо да је ово пракса која ће добити на снази и на значају у широј размери на нашем тржишту. Стога, делимо садржај који је припремио НИС а.д., Нови Сад.

Детаљније на страници Мишљења и обавештења.


 

  14.09.2020.


На
страници "Обрасци", објављени су образац захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и захтев / изјава за покретање поступка пред надлежним органом који води службену евиденцију.

 


 

  31.07.2020.


На
страници "Мишљења и ообавештења", можете преузети и прочитати текст о рачуноводственом третману крипто имовине.

 


 

  21.07.2020.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ СЕДМА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 21.07.2020. године до 27.07.2020. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 

Наиме, 03.08.2020. године је рок за предају финансијских извештаја са извештајем ревизора, а Комора је дужна и да усклади постојећа акта и донесе нова акта у складу са Законом о ревизији („Службени гласник РС“, број: 73/19) у року од годину дана од дана ступања на снагу поменутог закона.

С обзиром да Статут Коморе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, као и да је пре његовог објављивања  у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комора дужна да прибави сагласност министарства надлежног за послове финансија на Статут у делу који се односи на обављање јавних овлашћења из члана 57. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број: 73/19), дату по претходно прибављеном мишљењу Комисије за хартије од вредности, предложени дневни ред за двадесет седму седницу Скупштине садржи тачке које је неопходно размотрити.

 


 

  15.07.2020.

На страници "Обука и испити" објављени су резултати полагања испита одржаних у ЈУНСКОМ испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у јунском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у јунском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски, као и да ће се приликом уласка у просторије мерити телесна температура.
 


 

  08.07.2020.

Позивамо чланове Скупштине Коморе овлашћених ревизора да до 17.07.2020. године доставе примедбе и сугестије на Нацрт Статута Коморе и Нацрт Пословника о раду Скупштине Коморе.

Поменути нацрти су доступни на страници Скупштина.

 


 

  09.06.2020.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у јунском испитном року 2020. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  28.05.2020.

Обавештавамо све заинтересоване да смо од данас доступни на старим бројевима телефона: 011 3281 820 или 3281 286
 


 

  25.05.2020.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у јунском испитном року 2020. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 05.06.2020. године.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 05.06.2020. године.
 


 

 

14.05.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ АДРЕСЕ

Комора овлашћених ревизора се од 13.05.2020. године налази на новој адреси:

Македонска 30/5
Стари Град
11103 Београд
ПАК: 106711

Привремени број телефона на који можете добити све потребне информације је: 011/4051-379.


 

 

12.05.2020.

Узимајући у обзир Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору, која је ступила на снагу 07.05.2020. године, као и најављено и очекивано допуштање организовања јавних скупова где ће бити дозвољено присуство већег броја лица у затвореном простору, а под претпоставком да не наступе нежељене и непланиране околности, Комора овлашћених ревизора планира спровођење испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 15.06. до 30.06.2020. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 25.05.2020. године и трајаће закључно са 05.06.2020. године.

Образац испитне пријаве, као и термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 25.05.2020. године.

С обзиром на објективну немогућност, консултације у вези полагања испита се неће организовати пред предстојећи испитни рок.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 05.06.2020. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Комора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.


 

 

17.04.2020.

Обавештавамо све заинтересоване да је на 244. седници Владе Републике Србије одржане 16.04.2020. године донета Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

Уредбу можете преузети ...:::овде:::... или ...:::овде:::...


 

 

27.03.2020.

Позивамо чланове Коморе да, поводом ситуације која влада у Републици Србији покажу друштвену одговорност и хуманост и у складу са могућностима донирају средства за помоћ у борби против епидемије болести COVID 19. Информације и инструкције за уплату донација можете погледати ...:::овде:::..


 

 

20.03.2020.

Сагласно захтевима МСР 560, параграф 6.-9. и деловима А6-А10, и МСР 570, ревизори су дужни да спроведу ревизијске поступке осмишљене ради прибављања довољно адекватних ревизијских доказа да су сви догађаји до датума извештаја ревизора, који захтевају корекције или, у овом случају обелодањивање у финансијским извештајима, идентификовани.

Ревизори би, у светлу догађаја у земљи и свету поводом пандемије вируса COVID 19, и проглашавање ванредног стања у Републици Србији од 15.03.2020. године, требало да скрену пажњу клијентима, где је то могуће, да изврше обелодањивање у Напоменама уз финансијске извештаје, у делу „догађаји након биланса стања“.

Детаљно обавештење на ЛИНКУ
 

 

 

16.03.2020.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

С обзиром на новонасталу ситуацију у Републици Србији, обавештавамо заинтересоване да Стручна служба Коморе ограничава рад са странкама до даљњег.

Упућујемо заинтересоване на електронску и телефонску комуникацију, а у случају неодложне потребе молимо да се састанци благовремено заказују. О свим планираним активностима, заинтересовани ће бити благовремено информисани путем званичне интернет странице Коморе.

Сходно наведеном, обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре да ће се, до даљњег потврде о континуираном професионалном усавршавању потписивати електронским потписом и издавати електронски, а што ће Министарство финансија Републике Србије третирати као валидан документ.


 

 

16.03.2020.

Обавештавамо све заинтересоване за догађаје у организацији удружења ISACA, да је ISACA донела одлуку да откаже све предстојеће догађаје.


 

  04.03.2020.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана основна  литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет:

- Методологија ревизије.

Ажурирана литература важи од мајског испитног рока 2020. године.


 

 

03.03.2020.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 31.03.2020. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

  02.03.2020.

На страници Мишљења и обавештења објављено је мишљење Министарства финансија у вези са обавезом друштава за ревизију која обављају ревизију код друштава од јавног интереса да предају додатни Извештај Комисији за ревизију субјекта ревизије (чл. 40. Закона о ревизији).


 

 

26.02.2020.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na radionicu u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 "Operativna otpornost"

koje će se održati 23.03.2020. godine u Beogradu

u periodu od:

18:00 - 20:00 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School

Višegradska 27

Radionica će biti na srpskom jeziku.

 

Opširnije ...::ovde::..

 


 

 

04.02.2020.

 

Обавештавамо чланове Коморе и стручну јавност да је Законом о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", број 91/2019 до 24.12.2019. године), у члану 70. самосталних чланова предвиђено следеће:

 

 "Обвезник је дужан да своја унутрашња акта усклади са овим законом до 01. маја 2020. године."

 


 

 

10.01.2020.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2020. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

 

 

27.12.2019.

 

Обавештавамо све заинтересоване, да је у "Службеном гласнику РС", број 92/19, од 25. децембра 2019. године објављен превод Међународних стандарда финансијског извештавања, а исти је објављен и на сајту Министарства финансија.

 

Преузимање ...:::овде:::...

 


 

 

26.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 


 

 

18.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

18.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Оквир за финансијско извештаваање и МСФИ.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

16.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Финансијска математика и статистика,
- Финансијски менаџмент привредних друштава и

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  18.11.2019.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA beograd:

"A šta ako bih ja mogao da budem...Ti?"

koje će se održati 06.12.2019. godine u Beogradu

sa početkom u 18:00 časova

na lokaciji: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Jurija Gagarina 149A.

Opširnije ..::ovde::..


 

 

12.11.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Подсећамо све заинтересоване да је у току пријава за едукацију за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА"

 

која ће се одржати у петак 29. новембра 2019. године, од 10 до 16:45 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих траје до 27.11.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда је доступна на странии "Континуирана едукација".


 

  06.11.2019.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2019. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  31.10.2019.

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, да се испит из предмета Финансијски менаџмент привредних друштава одлаже за петак, 29.11.2019. године у 14 часова.
 


 

  21.10.2019.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у новембарском испитном року 2019. године.
 


 

  18.10.2019.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 23.10.2019. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 

 


 

 

14.10.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА"

 

одржати у петак 29. новембра 2019. године, од 10 до 16:45 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње 14.10.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда је доступна на странии "Континуирана едукација".


 

  07.10.2019.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања на предстојећој континуираној едукацији за лиценциране овлашћене ревизоре..


 

  30.09.2019.

 ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати новембарски испитни рок од 12.11.2019. до 30.11.2019. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 21.10.2019. године и траје закључно са  01.11.2019. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
21.10.2019. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.

***

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 01.11.2019. године.
 


 

 

30.09.2019.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита из следећих предмета предвиђених програмима Коморе:

1. Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
2. Извођење интерне ревизије,

3. Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.

 

Консултације ће се одржати у периоду од 12.10.2019. до 17.10.2019. године.

 

Пријава консултација почиње од 30.09.2019. године и траје закључно са 11.10.2019. године.

 

Образац пријаве и термине одржавања консултација можете преузети на страници "Обука и испити".


 


 

 

26.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 23.10. до 25.10.2019. године.

Пријава почиње 26.09.2019. године, и образац пријаве je доступан на страници Континуирана едукација.

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

 

09.09.2019.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 27.09.2019. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

  30.07.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана основна и допунска литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  интерни ревизор за предмете:

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола и
- Извођење интерне ревизије.

Ажурирана литература важи од новембарског испитног рока 2019. године.


 

  26.07.2019.

pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnom događaju,
sada već trećem po redu:

ISACA Day

50th Anniversary: "Honoring Our Past. Innovating Our Future"

 koji će se održati 

27. septembra 2019. godine u Beogradu

na lokaciji:

Aeroklub, Uzun Mirkova 4/2

Više informacija :::ovde::: ili na www.isacaday.rs


 

 

17.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије

 


 

  13.06.2019.

На страници "Скупштина" објављени су материјали за двадесет пету седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 

 

13.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије

 


 

  12.06.2019.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ПЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 21.06.2019. године са почетком у 10 часова, Нушићева 15, у сали на првом спрату. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити објављени на страници "Скупштина".

 

 


 

 

11.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика и 
- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,
- Пословно управљачке вештине

 


 

  23.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  15.05.2019.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd: "Outsource IT funkcija i povezani rizici" koje će se održati 30.05.2019. godine. Prisustvo događaju je slobodno. Više info: ovde


 

  24.04.2019.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у мајском испитном року 2019. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  16.04.2019.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"IT Security Audit"

koja će se održati 

24.04.2019. godine u Beogradu

u periodu od 18:00 - 20:00 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School, Višegradska 27.

Dodatne informacije OVDE


 

  12.04.2019.

Обавештавамо кандидате да услед недовољног броја заинтересованих кандидата за консултације, Комора овлашћених ревизора неће органозовати консултације у вези полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор пред мајски испитни рок 2019. године.

 


 

  05.04.2019.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2019. године.
 


 

 

01.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за интерне ревизоре, на тему


"УЛОГА И ЗНАЧАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА"

 

одржати у петак 31. маја 2019. године, од 10 до 16 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње 01.04.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда ће бити доступна
20.04.2019. године.


 

  01.03.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати мајски испитни рок од 13.05.2019. до 27.05.2019. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 08.04.2019. године и траје закључно са  19.04.2019. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
08.04.2019. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.

***

Уколико довољан број кандидата (не мање од 3 кандидата по предмету) укаже на потребу одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора овлашжених ревизора ће организовати консултације у периоду од 15.04.2019. до 20.04.2019. године.

***

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 19.04.2019. године.

 


 

  25.02.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Право за овлашћене ревизоре.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од мајског испитног рока 2019. године.


 

  28.01.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Пословни информациони системи.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од мајског испитног рока 2019. године.


 

 

 


 

 

24.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

24.12.2018.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2019. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

20.12.2018.

 

На основу решења Министарства финансија број 337-00-6/2018-16, на страници "Прописи" објављен је превод Међународних стандарда ревизије.

 

Међународни стандарди ревизије ће почети да се примењују од ревизије финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2019. године. МСР се могу применити и приликом ревизије финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2018. године. линк


 


 

 

19.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

12.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Финансијска математика и статистика и 
- Финансијски менаџмент привредних друштава.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  07.11.2018.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2018. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  05.11.2018.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, одржао је предавање на скупу Коморе овлашћених ревизора, на тему финансијског управљања и контроле где је истакао да му је велико задовољство да говори на ову тему. ..::Опширније::..
 


 

  30.10.2018.

Обавештавамо све заинтересоване да је на сајту Министарства финансија, објављен превод Међународних стандарда финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП).

Превод можете преузети на следећем линку ..::овде::..
 


 

  22.10.2018.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у новембарском испитном року 2018. године.
 


 

 

19.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване, да је на страници Континуирана едукација/овлашћени интерни ревизор/едукације у најави, доступан образац пријаве за едукацију и теме.

 

Пријава почиње 19.10.2018. године и траје закључно са 01.11.2018. године.

 

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.

 


 

  12.10.2018.

На страници "Скупштина" објављени су материјали за двадесет четврту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 

  08.10.2018.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 17.10.2018. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити накнадно објављени.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 

 


 

  08.10.2018.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања за овлашћене ревизоре.

 


 

 

08.10.2018.

 

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације 02.11.2018. године.


 


 

  02.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати новембарски испитни рок од 12.11.2018. до 01.12.2018. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 22.10.2018. године и траје закључно са  02.11.2018. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
22.10.2018. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.
 


 

 

02.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита из следећих предмета предвиђених програмима Коморе:

1. Оквир за финансијско извештавање и МСФИ и
2. Извођење интерне ревизије.

 

Пријава консултација почиње од 02.10.2018. године и траје закључно са 16.10.2018. године.

 

Образац пријаве и термине одржавања консултација можете преузети на страници "Обука и испити".


 


 

 

20.09.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 17.10. до 19.10.2018. године.

Пријава почиње 20.09.2018. године, и образац пријаве je доступан на страници Континуирана едукација.

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

 

20.09.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за интерне ревизоре, на тему


"ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ"

 

одржати у суботу 03. новембра 2018. године у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Образац пријаве, као и распоред предавања ће бити накнадно објављени.


 

  03.09.2018.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Финансијски менаџмент привредних друштава.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од новембарског испитног рока 2018. године.


 

 

24.07.2018.

 

На страници Мишљења и обавештења објављене су информације Управе за спречавање прања новца о листама за замрзавање имовине терориста и ширење оружја за масовно уништење, као и о листама санкција СБ УН према ИСИЛу и Ал-Каиди.


 


 

 

23.07.2018.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 30.09.2018. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

 

03.07.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије

 


 

  22.06.2018.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 29.06.2018. године са почетком у 10 часова, Нушићева 15, у сали на првом спрату. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 

 


 

 

20.06.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 


 

 

18.06.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

12.06.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Микроекономија, општа и финансијска економија,
- Финансијска математика и статистика и 
- Финансијски менаџмент привредних друштава.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

 

15.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДРУШТВИМА ЗА РЕВИЗИЈУ

 

Обавештавамо друштва за ревизију, да је изменама и допунама Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 30/2018), које су ступиле на снагу 20. априла 2018. године, измењен члан 12. у коме је додат став 2. који гласи:

 

"Оснивач, односно власник друштва за ревизију не може бити правно лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела или физичко лице које је правоснажно осуђивано за кривична дела из члана 5. овог Закона."

 

На крају измена додати су самостални чланови којима се налаже друштвима за ревизију да:

 

Члан 2. став 1. - своје пословање усагласе са изменама закона у року од шест месеци (крајњи рок је 20. октобар 2018. године);

 

Члан 2. став 2. - друштва за ревизију дужна су да доставе Комори овлашћених ревизора обавештење о испуњености захтева из става 1. овог члана.

 

Потребно је да друштва за ревизију, благовремено а најкасније до 20. октобра 2018. године, Комори овлашћених ревизора доставе изводе из казнене евиденције за своје осниваче, било да су у питању физичка или иправна лица.

 


 

  08.05.2018.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у мајском испитном року 2018. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  03.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  03.05.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da smo razmatrajući prispele zahteve produžili ranu prijavu do 5.5.2018. prisustva celodnevnom događaju:

ISACA Day: Digitalisation - Quo Vadis?

koja će se održati 

8. juna 2018. godine u Beogradu

na lokaciji:

Klub poslanika, Tolstojeva 2

i radionici:

sajber vežba - Hakerske "ratne" igre

koja će se održati

7.juna 2018. godine u Beogradu

na lokaciji:

Unicom-telecom (Airport City - Ruža)

 

Isto tako, kao što smo Vam nedavno obećali, u prilogu možete naći više detalja o događaju.

 Prijavite se za dobijanje profakture za uplatu popunjavanjem prijave OVDE
(ako imate problem sa punjavanjem prijave, slobodno nam pošaljite prijavu emailom na isacaBGserbia@gmail.com ili office@isaca.rs )

Dodatne informacije OVDE


 

 

27.04.2018.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Услед техничких проблема и преоптерећења mail servera молимо вас да, уколико шаљете или сте послали нешто путем мејла office@kor.org.rs 27.04.2018. године у периоду од 10 часова пре подне, позовете телефоном и проверите пријем.

Хвала на разумевању.

 


 

  16.04.2018.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2018. године.
 


 

 

05.04.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На страници "Мишљења и обавештења" објављен је Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 


 

  02.04.2018.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати мајски испитни рок од 14.05.2018. до 02.06.2018. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и од 21.05.2018. до 02.06.2018. године за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 16.04.2018. године и траје закључно са  27.04.2018. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
16.04.2018. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.
 


 

  02.04.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 “Let u oblake” 

koji će se održati  19. aprila 2018. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...

 

 

29.03.2018.

 

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације 20.04.2018. године.


 


 

 

26.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за интерне ревизоре, на тему


"СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ПРАКСИ"

 

одржати у петак 11. маја 2018. године у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње од 02.04.2018. и траје до 27.04.2018. године.
Образац пријаве ће бити доступан од
02.04.2018. године на страници "Континуирана едукација".

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

 

19.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Позивамо добровољне чланове Коморе овлашћених ревизора да благовремено, а најкасније до 31. марта текуће године изврше плаћање чланског доприноса.

 


 

  19.03.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 “Blokchain i kripto valute - uticaj na sve” 

koji će se održati  29. marta 2018. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:30 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

 

08.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На страници "Мишљења и обавештења" објављен је Правилник о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава.

 


 

 

02.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Управа за спречавање прања новца је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 113/17 од 17. децембра 2017. године- у даљем тексту Закон) израдила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава. Наведени обвезници су дужни да своје унутрашње акте ускладе са овим Смерницама у року од три месеца од дана ступања на снагу Закона.

 

Текст смерница можете преузети на страници "Мишљења и обавештења".

 


 

  17.01.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd i podršku Udruženja eSigurnost:

"HackME!"

koja će se održati  09. februara 2018. godine (petak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Buisiness School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

 
 

 

 

28.12.2017.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2018. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

27.12.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

26.12.2017.

 

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, а који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да Одлуке по захтеву за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита могу преузети у просторијама Стручне службе Коморе од 09 до 17 часова.


 


 

 

22.12.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

07.12.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Финансијска математика и статистика и
- Финансијски менаџмент привредних друштава.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  21.11.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Министарство привреде је поступајући по примедбама и променама надлежних државних органа, упутило допис АПР-у у вези примене чл. 546. и 547. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), у вези примене института принудне ликвидације.

С обзиром на то да је претходно мишљење из јуна 2012. године измењено, о садржају новог става Министарства привреде можете се упознати из текста објављеног на страници
"Мишљења и обавештења".
 


 

  15.11.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"Osnove Cybersecurity Napada"

koja će se održati  14. decembra 2017. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Buisiness School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

  07.11.2017.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2017. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  24.10.2017.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ДРУГА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 03.11.2017. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити објављени су на страници "Скупштина".

 

***

Позивамо чланове Скупштине Коморе овлашћених ревизора да, на имејл адресу office@kor.org.rs до 01.11.2017. године доставе предлоге чланова органа Коморе овлашћених ревизора, а у циљу припремања предлога за гласање на седници.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

  23.10.2017.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у новембарском испитном року 2017. године.
 


 

 

23.10.2017.

                        ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да, услед неодложних пословних обавеза Комора овлашћених ревизора није у могућности да спроведе континуирано професионално усавршавање овлашћених интерних ревизора у текућој години.

У вези наведеног, наглашавамо да ће План континнуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора за 2018. годину бити објављен током децембра 2017. године.


 

  09.10.2017.

На страници "континуирана едукација/овлашћени ревизор/едукације у најави", објављен је распоред предавања.
 

 

  09.10.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"Informaciona bezbednost u mobilnim mrežama"

koja će se održati  10. Novembra 2017. godine (petak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Buisiness School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

  26.09.2017.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 18.10. до 20.10.2017. године.

Пријава почиње 27.09.2017. године, и образац пријаве je доступан на страници Континуирана едукација.


 

 

26.09.2017.

 

Позивамо кандидате који су процесу полагања испита за стицање звања у ревизији да нам до 06.10.2017. године нам на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.
 


 

 

18.09.2017.

 

Позивамо кандидате који су поднели Захтев за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор да, до 13. октобра 2017. године, исте употпуне потребном документацијом и доказом о уплати надокнаде за разматрање захтева.
 


 

  07.09.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na radionicu u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

„Kvalitet podataka i identifikacija duplikata“

koji će se održati u 28. septembra 2017. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

 na lokaciji:

  Univerzitet Singidunum, Danijelova 32 - Amfiteatar A01 (u prizemlju)

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

  04.09.2017.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати новембарски испитни рок од 13.11.2017. до 27.11.2017. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 23.10.2017. године и траје закључно са  03.11.2017. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
23.10.2017. године на страници "обука и испити".


 

 

12.06.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије,
- Пословно управљачке вештине.

 


 

  08.06.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na celodnevni događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"ISACA Belgrade IT Security Day"

koji će se održati 16. juna 2017. godine u Beogradu u periodu od 09:00 - 18:00
(Cotrugli Business School, Višegradska 27)

Predavanja će pored dugogodišnjih IT Security stručnjaka u Srbiji održati kolege iz ISACA Globala.

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...

 


 

 

07.06.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 


 

 

06.06.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Теорија ревизије,
- Управљачко рачуноводство и
- Финансијска анализа

 


 

 

29.05.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  12.05.2017.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ПРВА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 19.05.2017. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

  10.05.2017.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у мајском испитном року 2017. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  06.04.2017.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2017. године.
 


 

  05.04.2017.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати мајски испитни рок од 15.05.2017. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 18.04.2017. године и траје закључно са  05.05.2017. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
18.04.2017. године на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији пред мајски испитни рок у периоду од 22.04. до 26.04.2017. године.

Рок за пријављивање консултација почиње од
10.04.2017. године и траје закључно са 21.04.2017. године.

Образац пријаве
ће бити доступан од 10.04.2017. године на страници "обука и испити".

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор можете преузети на страници "обука и испити".

На захтев кандидата, Комора овлашћених ревизора ће организовати консултације за предмет Оквир за финансијско извештавање и МСФИ.


Напомена: Консултације ће бити одржане уколико се пријаве најмање три кандидата по предмету.


 

 

13.03.2017.

 

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, а који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да Одлуке по захтеву за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита могу преузети у просторијама Стручне службе Коморе од 09 до 17 часова.


 


 

 

03.03.2017.

 

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор да ревидирани Међународни стандарди за професионалну праксу који су у применни од јануара 2017. године неће бити обухваћени испитним питањима у мајском испитном року 2017. године, али ће бити обухваћени испитним питањима у новембарском испитном року 2017. године.

 

У циљу благовременог упознавања са ревидираним Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије, упућујемо на следећи линк ...::клик::...

 


 

 

30.01.2017.

 

Позивамо добровољне чланове Коморе овлашћених ревизора да благовремено, а најкасније до 31. марта текуће године изврше плаћање чланског доприноса.

  

 

18.01.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

  

 

17.01.2017.

 

Обавештавамо кандидате у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор да ће Комора овлашћених ревизора у 2017. години организовати МАЈСКИ и НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК, уместо јулског и децембарског испитног рока.

 


 

 

16.01.2017.

 

На страници "Мишљења и обавештења" објављен је коментар Стручне службе Коморе, измењеног МСР 570 Начело сталности пословања, који је ступио на снагу 15.12.2016. године и илустративни примери "Додатак - Ревизорска мишљења МСР 570".


 

 

23.12.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

22.12.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Теорија ревизије,
- Управљачко рачуноводство.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола
- Извођење интерне ревизије,
- Пословно управљачке вештине.

 


 

  19.12.2016.

На страници "Мишљења и обавештења", објављено је мишљење Министарства финансија, у вези Могућности примене ревидираних МРС/МСФИ и измена и допуна МСФИ за МСП чији се превод очекује током 2017. године приликом састављања финансијских извештаја за 2016. годину.
 


 

  23.11.2016.

Имајући у виду да је у фази припреме доношење Плана континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора за 2017. годину, Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене интерне ревизоре Коморе овлашћених ревизора, позива све заинтересоване да доставе предлоге тема које би желели да буду разматране током едукација у организацији Коморе овлашћених ревизора.

Предлоге тема можете доставити до 10. децембра 2016. године на имејл адресу:

milan.jevtovic@kor.org.rs
 


 

 

23.11.2016.

 

На страници Обука и испити” објављен је распоред кандидата по испитима у децембарском испитном року 2016. године који полажу испите по Програмима Коморе.

 


 

  23.11.2016.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji ISACA Beograd i Komore ovlašćenih revizora Srbije (KOR) i pomoći Cotrugli Alumni Cluba Srbije (CAC) i Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo i Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne Komore Srbije (PKS) na temu:

"Great COBIT in a nutshell"

u okviru koje će se obraditi sledeće oblasti:


  COBIT okvir – šta je u njemu

  COBIT procesi i strukture

  COBIT implementacija – realni primeri

Vlasnici sertifikata mogu da ostvare 2 CPE boda.

Predavanje će se održati dana:         16. decembra 2016. godine od 17h

U zgradi u kojoj se nalazi

Privredna Komora Srbije (Terazije 23 / II sprat , Beograd)

Predavanje je bez kotizacije, tako da je dovoljno da svoje prisustvo potvrdite putem email-a na adresu:

isacaBGserbia@gmail.com

U prilogu ovog emaila se nalaze detalji u vezi predavanja.

Dobro došli i vidimo se!

Detaljnije informacije možete preuzeti
:::ovde:::
 

 

 

14.11.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


Такође, обавештавамо све заинтересоване да пријава траје до 17.11.2016. године.
 


 

  07.11.2016.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати децембарски испитни рок у периоду од 28.11. до 12.12.2016. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 07.11.2016. године и траје до 18.11.2016. године.

Образац пријаве доступан је од 07.11.2016. године и можете га преузети на страници "
обука и испити".

***

На страници "Обука и испити" објављени су термини полагања испита у децембарском испитном року.
 


 

  24.10.2016.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији пред децембарски испитни рок.

Пријављивање консултација почиње од 24.10.2016. године.

Пријаву и термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор можете преузети на страници "обука и испити".

Консултације ће бити одржане уколико се пријаве најмање три кандидата по предмету.

 


 

  18.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће на предстојећој едукацији бити разматранa темa:

КАКО ПРИСТУПИТИ АНАЛИЗИ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА И ПРОЦЕНИ ПОСЛОВНИХ РИЗИКА?

▪ Управљање ризицима у функцији постизања очекиваних резултата компаније,

▪ Препознавање и оцењивање кључних ризика који утичу на циљеве организације, њихову повезаност са процесима,

▪ Основе ревизорског универзума ентитета,

▪ Комуникација са менаџментом приликом дефинисања стратегије интерне ревизије и дефинисања предмета ревизије по приоритетима,

▪ Управљање кључним ризицима на нивоу организације,

▪ Процес набавке - оцена инхерентних ризика у функцији циљева ИА које треба да постигне током извођења ангажмана.

Пријава за едукацију ће почети од четвртка, 20.10.2016. године.

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

  14.10.2016.

На страници "Скупштина" објављени су материјали за двадесету седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 

  14.10.2016.

На страници "Континуирана едукација" објављен је део материјала који ће бити саставни део предавања Кодекс професионалне етике ревизора.


 

  13.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се последња едукација за интерне ревизоре планирана за ову годину, одржати у петак 18. новембра 2016. године у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријаве ће бити доступне у току следеће недеље на страници "Континуирана едукација".

Теме и распоред предавања ће бити накнадно објављени.


 

  12.10.2016.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања.


 

  04.10.2016.

Обавештавамо све заинтересоване, да због попуњености капацитета више није могуће пријављивање за предавање на тему ИТ ревизија у Шведској у организацији ISACA и Коморе овлашћених ревизора. Хвала на разумевању.


 

  30.09.2016.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор по новом програму за предмет Право за овлашћене ревизоре.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од децембарског испитног рока 2016. године.


 

  29.09.2016.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 19.10. до 21.10.2016. године.

Пријава почиње 03.10.2016. године. Образац пријаве можете наћи на страници Континуирана едукација.

Молимо лиценциране овлашћене ревизоре да понесу чланске картице за евидентирање присуства.
 


 

  29.09.2016.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 19.10.2016. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину биће накнадно објављени.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

 

19.09.2016.

 

Захваљујући помоћи Cotrugli Business School и Alumni Cotrugli Club-a, позивамо Вас на предавање у организацији ISACA Beograd и Коморе овлашћених ревизора, на тему:

 

ИТ ревизија у Шведској

 

Где ће се покушати одговорити на питања:

          √ Шта је ИТ ревизија из Шведске перспективе?

          √ Шта је ИТ ревизија у пракси?

          √ Који је типичан пут за имплементацију ИТ ревизије?

 

Власницима ISACA сертификата присуство овом предавању доноси 2 CPE бода.

 

Предавање ће одржати председница Удружења ISACA у Шведској Liliana Grbic, дана

 

14. октобра 2016. године од 18.30 часова
Cotrugli Business School (Вишеградска 27, Београд)

 

Молимо Вас да своје присуство потврдите путем мејла на isacaBGserbia@gmail.com


Предавање ће бити на енглеском језику, а у делу који је предвиђен за питања и одговоре, предавач ће се трудити да одговоре да на српском језику.

 

Предавање је бесплатно!
 

Детаљније информације можете преузети :::овде:::


 


 

 

31.08.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 


- Методологија ревизије.


 


 

 

30.08.2016.

 

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре, да је на страници "Обрасци", односно "Континуирана едукација" објављен Упитник који је неопходно попунити и доставити Стручној служби Коморе, а на основу кога ће лиценцираном овлашћеном ревизору бити издата потврда неопходна за продужавање лиценце, а у вези континуираног професионалног усавршавања.

Детаљније упутство за попуњавање можете видети на самом обрасцу Упитника.


  

 

22.08.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


I
ниво

 


- Стратешко управљање.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.


 


 

 

27.07.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ


- Управљање ризицима и интерна контрола.

.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

 

19.07.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Управљачко рачуноводство.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право,
- Финансијски менаџмент и контрола.

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Теорија ревизије,
- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Финансијска математика и статистика.

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.


 


 

 

29.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављен је распоред кандидата по испитима у јулском испитном року 2016. године који полажу испите по старом и новом Програму Коморе.


 


 

 

15.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАJСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Стратешко управљање

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Финансијски менаџмент и контрола
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Анализа пословања и информационе технологије и
- Пословно управљачке вештине


 


 

  14.06.2016.

Обавештавамо кандидате да на страници "обука и испити" могу преузети термине полагања испита у јулском испитном року.
 


 

  13.06.2016.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" доступна пријава за полагање испита за јулски испитни рок.

Термини полагања испита ће бити објављени 14.06.2016. године.
 


 

 

09.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАJСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
II ниво
 

- Рачуноводство и извештавање


 


 

 

09.06.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


Такође, обавештавамо све заинтересоване да пријава траје до 13.06.2016. године.
 


 

 

08.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАJСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Управљачко рачуноводство

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право и
- Пореско право
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола
- Извођење интерне ревизије


 


 

  07.06.2016.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати јулски испитни рок у периоду од 01.07. до 19.07.2016. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 13.06.2016. године и траје до 27.06.2016. године.

Образац пријаве ће бити доступан од 13.06.2016. године и можете га преузети на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији од 18. до 25. јуна 2016. године.

Пријављивање консултација почиње од 07.06.2016. године.

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени и овлашћени интерни ревизор можете погледати на страници "обука и испити".

Консултације ће бити одржане уколико се пријаве најмање два кандидата по предмету.
 


 

  24.05.2016.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у ванредном мајском испитном року 2016. године који полажу испите по старом Програму Коморе.

 


 

  23.05.2016.


На
страници "Скупштина" објављени су материјали за деветнаесту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.
 


 

  18.05.2016.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДЕВЕТНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 27.05.2016. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,00 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину биће накнадно објављени.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

 

11.05.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ОДРЖАВАЊУ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Комора овлашћених ревизора Србије, дана 17. јуна 2016. године организује једнодневну континуирану едукацију са темом  „МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ“.

 

Детаљније информације можете погледати на страници "Континуирана едукација".

Пријава заинтересованих почиње 16.05.2016. и траје до 13.06.2016. године.
Образац пријаве ће бити доступан од 16.05.2016. године на страници "Континуирана едукација".

 


 

 

10.05.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

 

Обавештавамо кандидате који полажу испите за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по СТАРОМ Програму Коморе, да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК у периоду од 28.05. до 07.06.2016. године.

 

Рок за пријаву испита почиње од 11.05. и траје до 23.05.2016. године.

Образац пријаве ће бити доступан на страници "Обука и испити" од 11.05.2016. год.

Термини одржавања испита ће бити накнадно објављени.


 


 

 

05.04.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Стратешко управљање

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Рачуноводство и извештавање,
- Пословно право
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Анализа пословања и информационе технологије,
- Пословно управљачке вештине


 


 

 

29.03.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИЗМЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
И ИСПИТНИХ ПИТАЊА

 

На страници Обука и испити” објављена је измена литературе и оквирна испитна питања за предмет Микроекономија, општа и финансијска економија за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по новом програму Коморе.


 

 

29.03.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
II ниво
 

- Финансијски менаџмент и контрола


 


 

 

23.03.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Управљачко рачуноводство


 


 

 

21.03.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Ревизија и професионална етика и
- Пореско право
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Улога и активност интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола и
- Извођење интерне ревизије


 


 

 

07.03.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да је на страници "Континуирана едукација" објављено место одржавања едукације.

 

Сви учесници ће на крају едукације добити потврду да су остварили 8 часова континуираног професионалног усавршавања.


 


 

  03.03.2016.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у ванредном мартовском испитном року 2016. године који полажу испите по старом Програму Коморе.

 


 

 

02.03.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


 


 

 

05.02.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ОДРЖАВАЊУ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Препознајући потребу да се организује обука која ће интерним ревизорима помоћи и методолошки приближити концепт доношења Годишњег плана интерне ревизије у Организацији, Комора овлашћених ревизора Србије, дана 25. марта 2016. године организује једнодневну континуирану едукацију са темом  „ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ“.

 

Детаљније информације можете погледати на страници "Континуирана едукација".

Пријава заинтересованих почиње 08.02.2016. и траје до 18.03.2016. године.
Образац пријаве ће бити доступан од 08.02.2016. године на страници "Континуирана едукација".

  

 

02.02.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ПО СТАРОМ ПРОГРАМУ КОМОРЕ

1.

 

По захтеву кандидата који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по старом Програму Коморе, Комора овлашћених ревизора ће одржати консултације у вези полагања испита из следећих предмета:

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР: Рачуноводство и извештавање,
ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР: Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола, Извођење интерне ревизије и Анализа пословања и информационе технологије.

Консултације ће се одржати уколико се за присуство истим пријави најмање 5 кандидата по предмету.

Рок
за пријављивање консултација је од 03.02. до 18.02.2016. године.
Образац пријаве ће бити доступан на страници "Обука и испити" од 03.02.2016. год.
Термине одржавања консултација можете преузети на страници "Обука и испити".

 

2.
 

Обавештавамо кандидате који полажу испите за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по СТАРОМ Програму Коморе, да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК у периоду од 07.03. до 19.03.2016. године.

 

Рок за пријаву испита почиње од 22.02. и траје до 01.03.2016. године.

Образац пријаве ће бити доступан на страници "Обука и испити" од 22.02.2016. год.

Термине одржавања испита можете преузети на страници "Обука и испити".

 


 

 

12.01.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Рачуноводство и извештавање.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Методологија ревизије,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Пословно управљачке вештине.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.


 


 

 

12.01.2016.

 

Позивамо кандидате који су поднели Захтев за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор да, до краја јануара 2016. године, исте употпуне потребном документацијом и доказом о уплати надокнаде за разматрање захтева.
 


 

 

30.12.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Стратешко управљање.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Финансијски менаџмент привредних друштава.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Анализа пословања и информационе технологије.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

 

25.12.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Пословни информациони системи,
- Управљачко рачуноводство,
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање.

СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

 

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право,
- Пореско право,
- Финансијски менаџмент и контрола.
 


ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика,
- Порески систем,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Теорија и принципи рачуноводства,
- Теорија ревизије,
- Управљачко рачуноводство,
- Управљање ризицима и интерна контрола,
- Пословни информациони системи.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.


 


 

  25.11.2015.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у децембарском испитном року 2015. године.
 


 

 

23.11.2015.

 

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

Обавештавамо чланове Коморе овлашћених ревизора, овлашћене интерне ревизоре, да ће Комора овлашћених ревизора организовати три једнодневна семинара намењена континуираном професионалном усавршавању овлашћених интерних ревизора у 2016. години.

Тема првог семинара ће бити: ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ,
другог семинара: МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ,
а трећег семинара: КРИТИЧКА АНАЛИЗА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И ПОСЛОВНИХ РИЗИКА.

Износ надокнаде за континуирану професионалну едукацију опредељен је чланом 2. став 1. Правилника о износу надокнада Коморе овлашћених ревизора. О тематским јединицама, оквирном периоду одржавања семинара и предавачима, можете се информисати на страници „Континуирана едукација“.

Образац пријаве биће постављен накнадно.


 

 

20.11.2015.

 

Конференција FINIZ је међународна научна конференција која се по други пут одржава на Универзитету Сингидунум. Конференција у 2015. години наставља да подстиче стручњаке из привреде и научне раднике на истраживања стварних догађаја и доношење предлога за стварање нових финансијских решења у функцији умрежавања са свеопштим светским финансијским трендовима.

Овогодишња тема је: „Управљање финансијама у савременим условима пословања”

Конференција ће се одржати 04.12.2015. године на Универзитету Сингидунум у Београду.

Детаљније информације можете погледати кликом на линк ...:::овде:::...


 


 

 

12.11.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ


- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

  09.11.2015.

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени ТЕРМИНИ полагања испита у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2015. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по старом и новом програму Коморе. Термини за испите који нису објављени, биће објављени накнадно.

***

Образац пријаве доступан je од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".
 


 

  04.11.2015.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати децембарски испитни рок у периоду од 01.12. до 16.12.2015. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 09.11.2015. године и траје до 20.11.2015. године.

Образац пријаве ће бити доступан од 09.11.2015. године и можете га преузети на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији од 10. до 17. новембра 2015. године.

Пријављивање консултација почиње од 04.11.2015. године.

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени и овлашћени интерни ревизор по старом програму Коморе можете погледати на страници "обука и испити".

Образац пријаве за консултације доступан је од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".
 


 

 

04.11.2015.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ЈЕДНОДНЕВНОГ СЕМИНАРА ИЗ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

Обавештавамо заинтересоване учеснике да ће се семинар одржати 06.11.2015. године у клубу "САТЕЛИТ" на Кошутњаку, улица Благоја Паровића 150. (Мапу можете погледати на страници "Континуирана едукација").

Пријава учесника почиње у 9:00 часова а предавања почињу у 10:00 часова.

Распоред предавања можете преузети на страници "Континуирана едукација".
 


 

 

03.11.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво


- Стратешко управљање.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво


- Рачуноводство и извештавање и
- Финансијски менаџмент и контрола.
 


 

 

27.10.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво

- Управљачко рачуноводство,
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање и
- Пословни информациони системи.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право и
- Пореско право.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

- Улога и активност интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола и
- Извођење интерне ревизије.


 


 

 

26.10.2015.

СЕМИНАР - ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Комора овлашћених ревизора организује једнодневни семинар за овлашћене интерне ревизоре на тему спречавање прања новца који ће се одржати 06.11.2015. године.

Позивамо и представнике друштава за ревизију, а који су у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, именовани као овлашћена лица и заменици да пријаве присуство на семинару.

Семинару могу присуствовати и лица која нису чланови Коморе, а подпадају под обвезнике који су дужни да примењују радње и мере прописане Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

На семинару ће се разматрати теме из следећих области:

- законска регулатива,

- пратећи акти у примени Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма са акцентом на практичан значај и примену у раду (правилници, методологија, значај анализе ризика у разврставању клијената по категоријама ризика, уочени проблеми у примени Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма - утврђивање стварног власника и примери),

- листа индикатора за откривање сумњивих трансакција и примена (анализа ризика и индикатора, праћење клијената, процена, анализа и одлука о достави извештаја о сумњивим активностима или трансакцији),

- искуства Управе за спречавање прања новца у пријавама које се односе на сумњиве трансакције из дела ревизије, рачуноводства, књиговодства, савети на шта треба да обрати пажњу обвезник с обзиром на трендове или типолошке појаве,

- више студија случаја са акцентом на едукацију полазника.

Пријава почиње 26.10.2015. године и траје до 05.11.2015. године.

Образац пријаве можете преузети на страници "Континуирана едукација".

Предавачи ће бити представници Управе за спречавање прања новца.

По завршетку семинара, полазницима ће бити издате потврде о присуствовању са наведеним темама, бројем часова предавања и именима предавача.

Место одржавања семинара, имена предавача и распоред ће бити накнадно објављени.


 

  19.10.2015.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор по старом/новом програму за предмет Извођење интерне ревизије.


 

  16.10.2015.


На
страници "Скупштина" објављени су материјали за осамнаесту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 


 

  08.10.2015.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ОСАМНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 21.10.2015. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,00 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину биће накнадно објављени.

 


 

  08.10.2015.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања.
 

 

 

02.10.2015.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 21.10. до 23.10.2015. године. Пријава почиње 02.10.2015. године. Образац пријаве можете наћи на страници Континуирана едукација.
 


 

  29.09.2015.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године за кандидате који полажу по СТАРОМ ПРОГРАМУ.
 


 

  24.09.2015.


O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Удружење интерних ревизора Србије отказало договорени едукативни скуп "Сусрети интерних ревизора" у Чачку, заказан за 02. октобар 2015. године.

Учесницима који су већ уплатили котизацију, средства ће бити враћена на рачун са ког је уплата извршена, а учесници који су само послали пријаву, потребно је да обуставе поступак плаћања.

За сва додатна питања и нејасноће у вези повраћаја новца молимо да контактирате
vukovic.mira@mts.rs ili 065/205-3452.  


 


 

  18.09.2015.


O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На званичној веб страници Управе за спречавање прања новца објављује се измењена и допуњена листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за ревизоре.

 

Наведени обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

 

На страници "Мишљења и обавештења", можете преузети:

- Директиву о објављивању индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма,

- Препоруке за пријаву сумњивих трансакција за предузетнике и привредна друштва која се баве пружањем рачуноводствених услуга и правна лица за ревизију.


 


 

  18.09.2015.


На страници
Обука и испити” објављена су оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по новом програму за предмете:

- Теорија ревизије и

- Методологија ревизије.
 


 

  18.09.2015.


На страници
Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

  17.09.2015.


На страници
Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

- Методологија ревизије.


 

  15.09.2015.

СУСРЕТИ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА
02. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ

Удружење интерних ревизора Србије у сарадњи са Градом Чачком, организује једнодневни едукативни скуп под називом "Сусрети интерних ревизора у Чачку".

Скуп је намењен интерним ревизорима у јавном и приватном сектору, директорима, менаџменту и члановима управе (надзорни одбор и одбор за ревизију) и свим осталим који желе да се у позанју са професијом интерне ревизије.

Предавачи на овом скупу су искусни стручњаци, професионалци чланови Удружења интерних ревизора, интерни ревизор Града Чачка и други искусни стручњаци за област ризика и интерне ревизије.

На страници "КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА" можте погледати детаљније информације, преузети агенду и пријаву за наведени скуп.
 


 

  14.09.2015.

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени ТЕРМИНИ полагања испита у ванредном ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године за кандидате који полажу испите по СТАРОМ ПРОГРАМУ.

Термин полагања за испит Управљање људским ресурсима биће објављен након
рока за пријаву испита.

***

Образац пријаве доступан je од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".
 


 

  08.09.2015.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ ОКТОБАРСКИ испитни рок за кандидате који полажу по СТАРОМ ПРОГРАМУ у периоду од 05.10. до 17.10.2015. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 14.09.2015. године и траје до 25.09.2015. године.


 

 

24.08.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Рачуноводство и извештавање.


 

  24.08.2015.

На страници "Обука и испити" објављена је нова литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор по старом/новом програму за предмет Улога и активност интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.


 

 

19.08.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Пословни информациони системи.


ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословни информациони системи.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Анализа пословања и информационе технологије.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

 

12.08.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Управљачко рачуноводство,
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство.


 


 

 

05.08.2015.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
 

Обавештавамо кандидате који полажу испите за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по СТАРОМ ПРОГРАМУ, да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ октобарски испитни рок.

Детаљније информације о терминима за пријаву и полагање биће накнадно објављене.
 

 

***

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На страници "АКТИ КОМОРЕ", објaвљен је нови Правилник о методологији обављања провере квалитета обављених ревизија, провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Коморе.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о методологији обављања провере квалитета обављених ревизија, провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора од 12.03.2014. године.


 


 

 

28.07.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Стратешко управљање.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Финансијски менеџмент и контрола.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Финансијска анализа.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Пословно управљачке вештине.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.


 


 

 

24.07.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Управљање људским ресурсима.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право,
- Пореско право.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Теорија ревизије,
- Финансијска математика и статистика.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у уl