Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Добродошли на сајт
Коморе овлашћених ревизора

 

 

 

Комора овлашћених ревизора основана је Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), ради унапређења и развоја рачуноводствене и ревизорске професије, примене међународне рачуноводствене и ревизорске регулативе и хармонизације са том регулативом, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тој области, организовања у пружању услуга у овој области, спровођења испита за стицање професионалног звања давања и одузимања лиценци за обављање послова ревизије финансијских извештаја, као и ради остваривања других циљева из области рачуноводства и ревизије.
Комора овлашћених ревизора је од 7. новембра 2014. године придружени члан Међународне федерације рачуновођа - IFAC.

 

                             

 

  ВЕСТИ
  19.10.2020.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у новембарском испитном року 2020. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 30.10.2020. године.

Место одржавања испита ће бити накнадно објављено на почетној страници сајта Коморе.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 30.10.2020. године.
 


 

  14.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему

"ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ"

одржати 16.12.2020. године, електронским путем.

Предавачи ће бити:

- Сања Кекић, овлашћени интерни ревизор, председница Удружења ISACA Београд и

- Оља Стојановић, Compliance officer / Data protection officer u DDOR Нови Сад.

Образац пријаве и све додатне информације ће бити накнадно доступни.


 

 

01.10.2020.

Комора овлашћених ревизора планира спровођење испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 09.11. до 27.11.2020. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 19.10.2020. године и трајаће закључно са 30.10.2020. године.

Образац испитне пријаве, као и термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 19.10.2020. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 30.10.2020. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Комора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.


 

  01.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре у 2020. године ће се одржати електронским путем.

Упутство за регистрацију и приступ материјалима за едукацију ће бити објављен на страници Континуирана едукација.

Пријава за едукацију почиње 01.10.2020. године и траје до 22.10.2020. године.

Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.


 

  30.09.2020.

Kомпанија НИС а.д., Нови Сад је један од примера компаније чија је функција интерне ревизије оцењена од стране независног екстерног оцењивача квалитета. Исход екстерне оцене квалитета функције интерне ревизије ове компаније јесте закључак екстерног оцењивача о усаглашености са Етичким кодексом и са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије. Верујемо да је ово пракса која ће добити на снази и на значају у широј размери на нашем тржишту. Стога, делимо садржај који је припремио НИС а.д., Нови Сад.

Детаљније на страници Мишљења и обавештења.


 

  14.09.2020.


На
страници "Обрасци", објављени су образац захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и захтев / изјава за покретање поступка пред надлежним органом који води службену евиденцију.

 


 

  31.07.2020.


На
страници "Мишљења и ообавештења", можете преузети и прочитати текст о рачуноводственом третману крипто имовине.

 


 

  21.07.2020.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ СЕДМА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 21.07.2020. године до 27.07.2020. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 

Наиме, 03.08.2020. године је рок за предају финансијских извештаја са извештајем ревизора, а Комора је дужна и да усклади постојећа акта и донесе нова акта у складу са Законом о ревизији („Службени гласник РС“, број: 73/19) у року од годину дана од дана ступања на снагу поменутог закона.

С обзиром да Статут Коморе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, као и да је пре његовог објављивања  у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комора дужна да прибави сагласност министарства надлежног за послове финансија на Статут у делу који се односи на обављање јавних овлашћења из члана 57. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број: 73/19), дату по претходно прибављеном мишљењу Комисије за хартије од вредности, предложени дневни ред за двадесет седму седницу Скупштине садржи тачке које је неопходно размотрити.

 


 

  15.07.2020.

На страници "Обука и испити" објављени су резултати полагања испита одржаних у ЈУНСКОМ испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у јунском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у јунском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски, као и да ће се приликом уласка у просторије мерити телесна температура.
 


 

  08.07.2020.

Позивамо чланове Скупштине Коморе овлашћених ревизора да до 17.07.2020. године доставе примедбе и сугестије на Нацрт Статута Коморе и Нацрт Пословника о раду Скупштине Коморе.

Поменути нацрти су доступни на страници Скупштина.

 


 

  09.06.2020.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у јунском испитном року 2020. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  28.05.2020.

Обавештавамо све заинтересоване да смо од данас доступни на старим бројевима телефона: 011 3281 820 или 3281 286
 


 

  25.05.2020.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у јунском испитном року 2020. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 05.06.2020. године.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 05.06.2020. године.
 


 

 

14.05.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ АДРЕСЕ

Комора овлашћених ревизора се од 13.05.2020. године налази на новој адреси:

Македонска 30/5
Стари Град
11103 Београд
ПАК: 106711

Привремени број телефона на који можете добити све потребне информације је: 011/4051-379.


 

 

12.05.2020.

Узимајући у обзир Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору, која је ступила на снагу 07.05.2020. године, као и најављено и очекивано допуштање организовања јавних скупова где ће бити дозвољено присуство већег броја лица у затвореном простору, а под претпоставком да не наступе нежељене и непланиране околности, Комора овлашћених ревизора планира спровођење испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 15.06. до 30.06.2020. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 25.05.2020. године и трајаће закључно са 05.06.2020. године.

Образац испитне пријаве, као и термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 25.05.2020. године.

С обзиром на објективну немогућност, консултације у вези полагања испита се неће организовати пред предстојећи испитни рок.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 05.06.2020. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Комора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.


 

 

17.04.2020.

Обавештавамо све заинтересоване да је на 244. седници Владе Републике Србије одржане 16.04.2020. године донета Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

Уредбу можете преузети ...:::овде:::... или ...:::овде:::...


 

 

27.03.2020.

Позивамо чланове Коморе да, поводом ситуације која влада у Републици Србији покажу друштвену одговорност и хуманост и у складу са могућностима донирају средства за помоћ у борби против епидемије болести COVID 19. Информације и инструкције за уплату донација можете погледати ...:::овде:::..


 

 

20.03.2020.

Сагласно захтевима МСР 560, параграф 6.-9. и деловима А6-А10, и МСР 570, ревизори су дужни да спроведу ревизијске поступке осмишљене ради прибављања довољно адекватних ревизијских доказа да су сви догађаји до датума извештаја ревизора, који захтевају корекције или, у овом случају обелодањивање у финансијским извештајима, идентификовани.

Ревизори би, у светлу догађаја у земљи и свету поводом пандемије вируса COVID 19, и проглашавање ванредног стања у Републици Србији од 15.03.2020. године, требало да скрену пажњу клијентима, где је то могуће, да изврше обелодањивање у Напоменама уз финансијске извештаје, у делу „догађаји након биланса стања“.

Детаљно обавештење на ЛИНКУ
 

 

 

16.03.2020.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

С обзиром на новонасталу ситуацију у Републици Србији, обавештавамо заинтересоване да Стручна служба Коморе ограничава рад са странкама до даљњег.

Упућујемо заинтересоване на електронску и телефонску комуникацију, а у случају неодложне потребе молимо да се састанци благовремено заказују. О свим планираним активностима, заинтересовани ће бити благовремено информисани путем званичне интернет странице Коморе.

Сходно наведеном, обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре да ће се, до даљњег потврде о континуираном професионалном усавршавању потписивати електронским потписом и издавати електронски, а што ће Министарство финансија Републике Србије третирати као валидан документ.


 

 

16.03.2020.

Обавештавамо све заинтересоване за догађаје у организацији удружења ISACA, да је ISACA донела одлуку да откаже све предстојеће догађаје.


 

  04.03.2020.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана основна  литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет:

- Методологија ревизије.

Ажурирана литература важи од мајског испитног рока 2020. године.


 

 

03.03.2020.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 31.03.2020. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

  02.03.2020.

На страници Мишљења и обавештења објављено је мишљење Министарства финансија у вези са обавезом друштава за ревизију која обављају ревизију код друштава од јавног интереса да предају додатни Извештај Комисији за ревизију субјекта ревизије (чл. 40. Закона о ревизији).


 

 

26.02.2020.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na radionicu u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 "Operativna otpornost"

koje će se održati 23.03.2020. godine u Beogradu

u periodu od:

18:00 - 20:00 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School

Višegradska 27

Radionica će biti na srpskom jeziku.

 

Opširnije ...::ovde::..

 


 

 

04.02.2020.

 

Обавештавамо чланове Коморе и стручну јавност да је Законом о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", број 91/2019 до 24.12.2019. године), у члану 70. самосталних чланова предвиђено следеће:

 

 "Обвезник је дужан да своја унутрашња акта усклади са овим законом до 01. маја 2020. године."

 


 

 

10.01.2020.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2020. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

 

 

27.12.2019.

 

Обавештавамо све заинтересоване, да је у "Службеном гласнику РС", број 92/19, од 25. децембра 2019. године објављен превод Међународних стандарда финансијског извештавања, а исти је објављен и на сајту Министарства финансија.

 

Преузимање ...:::овде:::...

 


 

 

26.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 


 

 

18.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

18.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Оквир за финансијско извештаваање и МСФИ.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

16.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Финансијска математика и статистика,
- Финансијски менаџмент привредних друштава и

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  18.11.2019.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA beograd:

"A šta ako bih ja mogao da budem...Ti?"

koje će se održati 06.12.2019. godine u Beogradu

sa početkom u 18:00 časova

na lokaciji: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Jurija Gagarina 149A.

Opširnije ..::ovde::..


 

 

12.11.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Подсећамо све заинтересоване да је у току пријава за едукацију за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА"

 

која ће се одржати у петак 29. новембра 2019. године, од 10 до 16:45 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих траје до 27.11.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда је доступна на странии "Континуирана едукација".


 

  06.11.2019.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2019. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  31.10.2019.

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, да се испит из предмета Финансијски менаџмент привредних друштава одлаже за петак, 29.11.2019. године у 14 часова.
 


 

  21.10.2019.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у новембарском испитном року 2019. године.
 


 

  18.10.2019.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 23.10.2019. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 

 


 

 

14.10.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА"

 

одржати у петак 29. новембра 2019. године, од 10 до 16:45 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње 14.10.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда је доступна на странии "Континуирана едукација".


 

  07.10.2019.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања на предстојећој континуираној едукацији за лиценциране овлашћене ревизоре..


 

  30.09.2019.

 ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати новембарски испитни рок од 12.11.2019. до 30.11.2019. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 21.10.2019. године и траје закључно са  01.11.2019. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
21.10.2019. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.

***

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 01.11.2019. године.
 


 

 

30.09.2019.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита из следећих предмета предвиђених програмима Коморе:

1. Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
2. Извођење интерне ревизије,

3. Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.

 

Консултације ће се одржати у периоду од 12.10.2019. до 17.10.2019. године.

 

Пријава консултација почиње од 30.09.2019. године и траје закључно са 11.10.2019. године.

 

Образац пријаве и термине одржавања консултација можете преузети на страници "Обука и испити".


 


 

 

26.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 23.10. до 25.10.2019. године.

Пријава почиње 26.09.2019. године, и образац пријаве je доступан на страници Континуирана едукација.

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

 

09.09.2019.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 27.09.2019. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

  30.07.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана основна и допунска литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  интерни ревизор за предмете:

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола и
- Извођење интерне ревизије.

Ажурирана литература важи од новембарског испитног рока 2019. године.


 

  26.07.2019.

pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnom događaju,
sada već trećem po redu:

ISACA Day

50th Anniversary: "Honoring Our Past. Innovating Our Future"

 koji će se održati 

27. septembra 2019. godine u Beogradu

na lokaciji:

Aeroklub, Uzun Mirkova 4/2

Više informacija :::ovde::: ili na www.isacaday.rs


 

 

17.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије

 


 

  13.06.2019.

На страници "Скупштина" објављени су материјали за двадесет пету седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 

 

13.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије

 


 

  12.06.2019.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ПЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 21.06.2019. године са почетком у 10 часова, Нушићева 15, у сали на првом спрату. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити објављени на страници "Скупштина".

 

 


 

 

11.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика и 
- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,
- Пословно управљачке вештине

 


 

  23.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  15.05.2019.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd: "Outsource IT funkcija i povezani rizici" koje će se održati 30.05.2019. godine. Prisustvo događaju je slobodno. Više info: ovde


 

  24.04.2019.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у мајском испитном року 2019. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  16.04.2019.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"IT Security Audit"

koja će se održati 

24.04.2019. godine u Beogradu

u periodu od 18:00 - 20:00 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School, Višegradska 27.

Dodatne informacije OVDE


 

  12.04.2019.

Обавештавамо кандидате да услед недовољног броја заинтересованих кандидата за консултације, Комора овлашћених ревизора неће органозовати консултације у вези полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор пред мајски испитни рок 2019. године.

 


 

  05.04.2019.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2019. године.
 


 

 

01.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за интерне ревизоре, на тему


"УЛОГА И ЗНАЧАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА"

 

одржати у петак 31. маја 2019. године, од 10 до 16 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње 01.04.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда ће бити доступна
20.04.2019. године.


 

  01.03.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати мајски испитни рок од 13.05.2019. до 27.05.2019. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 08.04.2019. године и траје закључно са  19.04.2019. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
08.04.2019. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.

***

Уколико довољан број кандидата (не мање од 3 кандидата по предмету) укаже на потребу одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора овлашжених ревизора ће организовати консултације у периоду од 15.04.2019. до 20.04.2019. године.

***

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 19.04.2019. године.

 


 

  25.02.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Право за овлашћене ревизоре.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од мајског испитног рока 2019. године.


 

  28.01.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Пословни информациони системи.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од мајског испитног рока 2019. године.


 

 

 


 

 

24.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

24.12.2018.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2019. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

20.12.2018.

 

На основу решења Министарства финансија број 337-00-6/2018-16, на страници "Прописи" објављен је превод Међународних стандарда ревизије.

 

Међународни стандарди ревизије ће почети да се примењују од ревизије финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2019. године. МСР се могу применити и приликом ревизије финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2018. године. линк


 


 

 

19.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

12.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Финансијска математика и статистика и 
- Финансијски менаџмент привредних друштава.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  07.11.2018.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2018. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  05.11.2018.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, одржао је предавање на скупу Коморе овлашћених ревизора, на тему финансијског управљања и контроле где је истакао да му је велико задовољство да говори на ову тему. ..::Опширније::..
 


 

  30.10.2018.

Обавештавамо све заинтересоване да је на сајту Министарства финансија, објављен превод Међународних стандарда финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП).

Превод можете преузети на следећем линку ..::овде::..
 


 

  22.10.2018.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у новембарском испитном року 2018. године.
 


 

 

19.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване, да је на страници Континуирана едукација/овлашћени интерни ревизор/едукације у најави, доступан образац пријаве за едукацију и теме.

 

Пријава почиње 19.10.2018. године и траје закључно са 01.11.2018. године.

 

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.

 


 

  12.10.2018.

На страници "Скупштина" објављени су материјали за двадесет четврту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 

  08.10.2018.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 17.10.2018. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити накнадно објављени.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 

 


 

  08.10.2018.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања за овлашћене ревизоре.

 


 

 

08.10.2018.

 

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације 02.11.2018. године.


 


 

  02.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати новембарски испитни рок од 12.11.2018. до 01.12.2018. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 22.10.2018. године и траје закључно са  02.11.2018. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
22.10.2018. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.
 


 

 

02.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита из следећих предмета предвиђених програмима Коморе:

1. Оквир за финансијско извештавање и МСФИ и
2. Извођење интерне ревизије.

 

Пријава консултација почиње од 02.10.2018. године и траје закључно са 16.10.2018. године.

 

Образац пријаве и термине одржавања консултација можете преузети на страници "Обука и испити".


 


 

 

20.09.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 17.10. до 19.10.2018. године.

Пријава почиње 20.09.2018. године, и образац пријаве je доступан на страници Континуирана едукација.

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

 

20.09.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за интерне ревизоре, на тему


"ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА И КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ"

 

одржати у суботу 03. новембра 2018. године у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Образац пријаве, као и распоред предавања ће бити накнадно објављени.


 

  03.09.2018.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Финансијски менаџмент привредних друштава.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од новембарског испитног рока 2018. године.


 

 

24.07.2018.

 

На страници Мишљења и обавештења објављене су информације Управе за спречавање прања новца о листама за замрзавање имовине терориста и ширење оружја за масовно уништење, као и о листама санкција СБ УН према ИСИЛу и Ал-Каиди.


 


 

 

23.07.2018.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 30.09.2018. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

 

03.07.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије

 


 

  22.06.2018.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 29.06.2018. године са почетком у 10 часова, Нушићева 15, у сали на првом спрату. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 

 


 

 

20.06.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 


 

 

18.06.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

12.06.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Микроекономија, општа и финансијска економија,
- Финансијска математика и статистика и 
- Финансијски менаџмент привредних друштава.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

 

15.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДРУШТВИМА ЗА РЕВИЗИЈУ

 

Обавештавамо друштва за ревизију, да је изменама и допунама Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 30/2018), које су ступиле на снагу 20. априла 2018. године, измењен члан 12. у коме је додат став 2. који гласи:

 

"Оснивач, односно власник друштва за ревизију не може бити правно лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела или физичко лице које је правоснажно осуђивано за кривична дела из члана 5. овог Закона."

 

На крају измена додати су самостални чланови којима се налаже друштвима за ревизију да:

 

Члан 2. став 1. - своје пословање усагласе са изменама закона у року од шест месеци (крајњи рок је 20. октобар 2018. године);

 

Члан 2. став 2. - друштва за ревизију дужна су да доставе Комори овлашћених ревизора обавештење о испуњености захтева из става 1. овог члана.

 

Потребно је да друштва за ревизију, благовремено а најкасније до 20. октобра 2018. године, Комори овлашћених ревизора доставе изводе из казнене евиденције за своје осниваче, било да су у питању физичка или иправна лица.

 


 

  08.05.2018.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у мајском испитном року 2018. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  03.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  03.05.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da smo razmatrajući prispele zahteve produžili ranu prijavu do 5.5.2018. prisustva celodnevnom događaju:

ISACA Day: Digitalisation - Quo Vadis?

koja će se održati 

8. juna 2018. godine u Beogradu

na lokaciji:

Klub poslanika, Tolstojeva 2

i radionici:

sajber vežba - Hakerske "ratne" igre

koja će se održati

7.juna 2018. godine u Beogradu

na lokaciji:

Unicom-telecom (Airport City - Ruža)

 

Isto tako, kao što smo Vam nedavno obećali, u prilogu možete naći više detalja o događaju.

 Prijavite se za dobijanje profakture za uplatu popunjavanjem prijave OVDE
(ako imate problem sa punjavanjem prijave, slobodno nam pošaljite prijavu emailom na isacaBGserbia@gmail.com ili office@isaca.rs )

Dodatne informacije OVDE


 

 

27.04.2018.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Услед техничких проблема и преоптерећења mail servera молимо вас да, уколико шаљете или сте послали нешто путем мејла office@kor.org.rs 27.04.2018. године у периоду од 10 часова пре подне, позовете телефоном и проверите пријем.

Хвала на разумевању.

 


 

  16.04.2018.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2018. године.
 


 

 

05.04.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На страници "Мишљења и обавештења" објављен је Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 


 

  02.04.2018.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати мајски испитни рок од 14.05.2018. до 02.06.2018. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и од 21.05.2018. до 02.06.2018. године за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 16.04.2018. године и траје закључно са  27.04.2018. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
16.04.2018. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.
 


 

  02.04.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 “Let u oblake” 

koji će se održati  19. aprila 2018. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...

 

 

29.03.2018.

 

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације 20.04.2018. године.


 


 

 

26.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за интерне ревизоре, на тему


"СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У ПРАКСИ"

 

одржати у петак 11. маја 2018. године у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње од 02.04.2018. и траје до 27.04.2018. године.
Образац пријаве ће бити доступан од
02.04.2018. године на страници "Континуирана едукација".

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

 

19.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Позивамо добровољне чланове Коморе овлашћених ревизора да благовремено, а најкасније до 31. марта текуће године изврше плаћање чланског доприноса.

 


 

  19.03.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 “Blokchain i kripto valute - uticaj na sve” 

koji će se održati  29. marta 2018. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:30 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

 

08.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На страници "Мишљења и обавештења" објављен је Правилник о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава.

 


 

 

02.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Управа за спречавање прања новца је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 113/17 од 17. децембра 2017. године- у даљем тексту Закон) израдила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава. Наведени обвезници су дужни да своје унутрашње акте ускладе са овим Смерницама у року од три месеца од дана ступања на снагу Закона.

 

Текст смерница можете преузети на страници "Мишљења и обавештења".

 


 

  17.01.2018.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd i podršku Udruženja eSigurnost:

"HackME!"

koja će se održati  09. februara 2018. godine (petak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Buisiness School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

 
 

 

 

28.12.2017.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2018. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

27.12.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

26.12.2017.

 

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, а који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да Одлуке по захтеву за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита могу преузети у просторијама Стручне службе Коморе од 09 до 17 часова.


 


 

 

22.12.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

07.12.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Финансијска математика и статистика и
- Финансијски менаџмент привредних друштава.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  21.11.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Министарство привреде је поступајући по примедбама и променама надлежних државних органа, упутило допис АПР-у у вези примене чл. 546. и 547. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), у вези примене института принудне ликвидације.

С обзиром на то да је претходно мишљење из јуна 2012. године измењено, о садржају новог става Министарства привреде можете се упознати из текста објављеног на страници
"Мишљења и обавештења".
 


 

  15.11.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"Osnove Cybersecurity Napada"

koja će se održati  14. decembra 2017. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Buisiness School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

  07.11.2017.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2017. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  24.10.2017.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ДРУГА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 03.11.2017. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити објављени су на страници "Скупштина".

 

***

Позивамо чланове Скупштине Коморе овлашћених ревизора да, на имејл адресу office@kor.org.rs до 01.11.2017. године доставе предлоге чланова органа Коморе овлашћених ревизора, а у циљу припремања предлога за гласање на седници.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

  23.10.2017.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у новембарском испитном року 2017. године.
 


 

 

23.10.2017.

                        ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да, услед неодложних пословних обавеза Комора овлашћених ревизора није у могућности да спроведе континуирано професионално усавршавање овлашћених интерних ревизора у текућој години.

У вези наведеног, наглашавамо да ће План континнуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора за 2018. годину бити објављен током децембра 2017. године.


 

  09.10.2017.

На страници "континуирана едукација/овлашћени ревизор/едукације у најави", објављен је распоред предавања.
 

 

  09.10.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"Informaciona bezbednost u mobilnim mrežama"

koja će se održati  10. Novembra 2017. godine (petak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

na lokaciji:

Cotrugli Buisiness School, Višegradska 27

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

  26.09.2017.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 18.10. до 20.10.2017. године.

Пријава почиње 27.09.2017. године, и образац пријаве je доступан на страници Континуирана едукација.


 

 

26.09.2017.

 

Позивамо кандидате који су процесу полагања испита за стицање звања у ревизији да нам до 06.10.2017. године нам на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.
 


 

 

18.09.2017.

 

Позивамо кандидате који су поднели Захтев за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор да, до 13. октобра 2017. године, исте употпуне потребном документацијом и доказом о уплати надокнаде за разматрање захтева.
 


 

  07.09.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na radionicu u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

„Kvalitet podataka i identifikacija duplikata“

koji će se održati u 28. septembra 2017. godine (četvrtak) u Beogradu

u periodu od:

18:00 – 20:30 časova

 na lokaciji:

  Univerzitet Singidunum, Danijelova 32 - Amfiteatar A01 (u prizemlju)

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...
 


 

  04.09.2017.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати новембарски испитни рок од 13.11.2017. до 27.11.2017. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 23.10.2017. године и траје закључно са  03.11.2017. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
23.10.2017. године на страници "обука и испити".


 

 

12.06.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије,
- Пословно управљачке вештине.

 


 

  08.06.2017.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na celodnevni događaj u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"ISACA Belgrade IT Security Day"

koji će se održati 16. juna 2017. godine u Beogradu u periodu od 09:00 - 18:00
(Cotrugli Business School, Višegradska 27)

Predavanja će pored dugogodišnjih IT Security stručnjaka u Srbiji održati kolege iz ISACA Globala.

Opširnije o događaju i agendu možete preuzeti ...:::ovde:::...

 


 

 

07.06.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 


 

 

06.06.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Теорија ревизије,
- Управљачко рачуноводство и
- Финансијска анализа

 


 

 

29.05.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2017. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  12.05.2017.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ПРВА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 19.05.2017. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

  10.05.2017.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у мајском испитном року 2017. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  06.04.2017.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2017. године.
 


 

  05.04.2017.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати мајски испитни рок од 15.05.2017. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 18.04.2017. године и траје закључно са  05.05.2017. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
18.04.2017. године на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији пред мајски испитни рок у периоду од 22.04. до 26.04.2017. године.

Рок за пријављивање консултација почиње од
10.04.2017. године и траје закључно са 21.04.2017. године.

Образац пријаве
ће бити доступан од 10.04.2017. године на страници "обука и испити".

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор можете преузети на страници "обука и испити".

На захтев кандидата, Комора овлашћених ревизора ће организовати консултације за предмет Оквир за финансијско извештавање и МСФИ.


Напомена: Консултације ће бити одржане уколико се пријаве најмање три кандидата по предмету.


 

 

13.03.2017.

 

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, а који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да Одлуке по захтеву за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита могу преузети у просторијама Стручне службе Коморе од 09 до 17 часова.


 


 

 

03.03.2017.

 

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор да ревидирани Међународни стандарди за професионалну праксу који су у применни од јануара 2017. године неће бити обухваћени испитним питањима у мајском испитном року 2017. године, али ће бити обухваћени испитним питањима у новембарском испитном року 2017. године.

 

У циљу благовременог упознавања са ревидираним Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије, упућујемо на следећи линк ...::клик::...

 


 

 

30.01.2017.

 

Позивамо добровољне чланове Коморе овлашћених ревизора да благовремено, а најкасније до 31. марта текуће године изврше плаћање чланског доприноса.

  

 

18.01.2017.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

  

 

17.01.2017.

 

Обавештавамо кандидате у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор да ће Комора овлашћених ревизора у 2017. години организовати МАЈСКИ и НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК, уместо јулског и децембарског испитног рока.

 


 

 

16.01.2017.

 

На страници "Мишљења и обавештења" објављен је коментар Стручне службе Коморе, измењеног МСР 570 Начело сталности пословања, који је ступио на снагу 15.12.2016. године и илустративни примери "Додатак - Ревизорска мишљења МСР 570".


 

 

23.12.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

22.12.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Теорија ревизије,
- Управљачко рачуноводство.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола
- Извођење интерне ревизије,
- Пословно управљачке вештине.

 


 

  19.12.2016.

На страници "Мишљења и обавештења", објављено је мишљење Министарства финансија, у вези Могућности примене ревидираних МРС/МСФИ и измена и допуна МСФИ за МСП чији се превод очекује током 2017. године приликом састављања финансијских извештаја за 2016. годину.
 


 

  23.11.2016.

Имајући у виду да је у фази припреме доношење Плана континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора за 2017. годину, Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене интерне ревизоре Коморе овлашћених ревизора, позива све заинтересоване да доставе предлоге тема које би желели да буду разматране током едукација у организацији Коморе овлашћених ревизора.

Предлоге тема можете доставити до 10. децембра 2016. године на имејл адресу:

milan.jevtovic@kor.org.rs
 


 

 

23.11.2016.

 

На страници Обука и испити” објављен је распоред кандидата по испитима у децембарском испитном року 2016. године који полажу испите по Програмима Коморе.

 


 

  23.11.2016.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji ISACA Beograd i Komore ovlašćenih revizora Srbije (KOR) i pomoći Cotrugli Alumni Cluba Srbije (CAC) i Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo i Udruženja za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne Komore Srbije (PKS) na temu:

"Great COBIT in a nutshell"

u okviru koje će se obraditi sledeće oblasti:


  COBIT okvir – šta je u njemu

  COBIT procesi i strukture

  COBIT implementacija – realni primeri

Vlasnici sertifikata mogu da ostvare 2 CPE boda.

Predavanje će se održati dana:         16. decembra 2016. godine od 17h

U zgradi u kojoj se nalazi

Privredna Komora Srbije (Terazije 23 / II sprat , Beograd)

Predavanje je bez kotizacije, tako da je dovoljno da svoje prisustvo potvrdite putem email-a na adresu:

isacaBGserbia@gmail.com

U prilogu ovog emaila se nalaze detalji u vezi predavanja.

Dobro došli i vidimo se!

Detaljnije informacije možete preuzeti
:::ovde:::
 

 

 

14.11.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


Такође, обавештавамо све заинтересоване да пријава траје до 17.11.2016. године.
 


 

  07.11.2016.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати децембарски испитни рок у периоду од 28.11. до 12.12.2016. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 07.11.2016. године и траје до 18.11.2016. године.

Образац пријаве доступан је од 07.11.2016. године и можете га преузети на страници "
обука и испити".

***

На страници "Обука и испити" објављени су термини полагања испита у децембарском испитном року.
 


 

  24.10.2016.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији пред децембарски испитни рок.

Пријављивање консултација почиње од 24.10.2016. године.

Пријаву и термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор можете преузети на страници "обука и испити".

Консултације ће бити одржане уколико се пријаве најмање три кандидата по предмету.

 


 

  18.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће на предстојећој едукацији бити разматранa темa:

КАКО ПРИСТУПИТИ АНАЛИЗИ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА И ПРОЦЕНИ ПОСЛОВНИХ РИЗИКА?

▪ Управљање ризицима у функцији постизања очекиваних резултата компаније,

▪ Препознавање и оцењивање кључних ризика који утичу на циљеве организације, њихову повезаност са процесима,

▪ Основе ревизорског универзума ентитета,

▪ Комуникација са менаџментом приликом дефинисања стратегије интерне ревизије и дефинисања предмета ревизије по приоритетима,

▪ Управљање кључним ризицима на нивоу организације,

▪ Процес набавке - оцена инхерентних ризика у функцији циљева ИА које треба да постигне током извођења ангажмана.

Пријава за едукацију ће почети од четвртка, 20.10.2016. године.

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

  14.10.2016.

На страници "Скупштина" објављени су материјали за двадесету седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 

  14.10.2016.

На страници "Континуирана едукација" објављен је део материјала који ће бити саставни део предавања Кодекс професионалне етике ревизора.


 

  13.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се последња едукација за интерне ревизоре планирана за ову годину, одржати у петак 18. новембра 2016. године у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријаве ће бити доступне у току следеће недеље на страници "Континуирана едукација".

Теме и распоред предавања ће бити накнадно објављени.


 

  12.10.2016.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања.


 

  04.10.2016.

Обавештавамо све заинтересоване, да због попуњености капацитета више није могуће пријављивање за предавање на тему ИТ ревизија у Шведској у организацији ISACA и Коморе овлашћених ревизора. Хвала на разумевању.


 

  30.09.2016.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор по новом програму за предмет Право за овлашћене ревизоре.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од децембарског испитног рока 2016. године.


 

  29.09.2016.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 19.10. до 21.10.2016. године.

Пријава почиње 03.10.2016. године. Образац пријаве можете наћи на страници Континуирана едукација.

Молимо лиценциране овлашћене ревизоре да понесу чланске картице за евидентирање присуства.
 


 

  29.09.2016.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 19.10.2016. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,30 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину биће накнадно објављени.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

 

19.09.2016.

 

Захваљујући помоћи Cotrugli Business School и Alumni Cotrugli Club-a, позивамо Вас на предавање у организацији ISACA Beograd и Коморе овлашћених ревизора, на тему:

 

ИТ ревизија у Шведској

 

Где ће се покушати одговорити на питања:

          √ Шта је ИТ ревизија из Шведске перспективе?

          √ Шта је ИТ ревизија у пракси?

          √ Који је типичан пут за имплементацију ИТ ревизије?

 

Власницима ISACA сертификата присуство овом предавању доноси 2 CPE бода.

 

Предавање ће одржати председница Удружења ISACA у Шведској Liliana Grbic, дана

 

14. октобра 2016. године од 18.30 часова
Cotrugli Business School (Вишеградска 27, Београд)

 

Молимо Вас да своје присуство потврдите путем мејла на isacaBGserbia@gmail.com


Предавање ће бити на енглеском језику, а у делу који је предвиђен за питања и одговоре, предавач ће се трудити да одговоре да на српском језику.

 

Предавање је бесплатно!
 

Детаљније информације можете преузети :::овде:::


 


 

 

31.08.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 


- Методологија ревизије.


 


 

 

30.08.2016.

 

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре, да је на страници "Обрасци", односно "Континуирана едукација" објављен Упитник који је неопходно попунити и доставити Стручној служби Коморе, а на основу кога ће лиценцираном овлашћеном ревизору бити издата потврда неопходна за продужавање лиценце, а у вези континуираног професионалног усавршавања.

Детаљније упутство за попуњавање можете видети на самом обрасцу Упитника.


  

 

22.08.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


I
ниво

 


- Стратешко управљање.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.


 


 

 

27.07.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ


- Управљање ризицима и интерна контрола.

.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

 

19.07.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2016. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Управљачко рачуноводство.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право,
- Финансијски менаџмент и контрола.

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Теорија ревизије,
- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Финансијска математика и статистика.

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.


 


 

 

29.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављен је распоред кандидата по испитима у јулском испитном року 2016. године који полажу испите по старом и новом Програму Коморе.


 


 

 

15.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАJСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Стратешко управљање

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Финансијски менаџмент и контрола
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Анализа пословања и информационе технологије и
- Пословно управљачке вештине


 


 

  14.06.2016.

Обавештавамо кандидате да на страници "обука и испити" могу преузети термине полагања испита у јулском испитном року.
 


 

  13.06.2016.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" доступна пријава за полагање испита за јулски испитни рок.

Термини полагања испита ће бити објављени 14.06.2016. године.
 


 

 

09.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАJСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
II ниво
 

- Рачуноводство и извештавање


 


 

 

09.06.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


Такође, обавештавамо све заинтересоване да пријава траје до 13.06.2016. године.
 


 

 

08.06.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАJСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Управљачко рачуноводство

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право и
- Пореско право
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола
- Извођење интерне ревизије


 


 

  07.06.2016.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати јулски испитни рок у периоду од 01.07. до 19.07.2016. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 13.06.2016. године и траје до 27.06.2016. године.

Образац пријаве ће бити доступан од 13.06.2016. године и можете га преузети на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији од 18. до 25. јуна 2016. године.

Пријављивање консултација почиње од 07.06.2016. године.

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени и овлашћени интерни ревизор можете погледати на страници "обука и испити".

Консултације ће бити одржане уколико се пријаве најмање два кандидата по предмету.
 


 

  24.05.2016.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у ванредном мајском испитном року 2016. године који полажу испите по старом Програму Коморе.

 


 

  23.05.2016.


На
страници "Скупштина" објављени су материјали за деветнаесту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.
 


 

  18.05.2016.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДЕВЕТНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 27.05.2016. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,00 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину биће накнадно објављени.

 

Молимо чланове Скупштине да на Скупштину понесу чланске картице за евидентирање.

 


 

 

11.05.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ОДРЖАВАЊУ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Комора овлашћених ревизора Србије, дана 17. јуна 2016. године организује једнодневну континуирану едукацију са темом  „МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ“.

 

Детаљније информације можете погледати на страници "Континуирана едукација".

Пријава заинтересованих почиње 16.05.2016. и траје до 13.06.2016. године.
Образац пријаве ће бити доступан од 16.05.2016. године на страници "Континуирана едукација".

 


 

 

10.05.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

 

Обавештавамо кандидате који полажу испите за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по СТАРОМ Програму Коморе, да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК у периоду од 28.05. до 07.06.2016. године.

 

Рок за пријаву испита почиње од 11.05. и траје до 23.05.2016. године.

Образац пријаве ће бити доступан на страници "Обука и испити" од 11.05.2016. год.

Термини одржавања испита ће бити накнадно објављени.


 


 

 

05.04.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Стратешко управљање

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Рачуноводство и извештавање,
- Пословно право
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Анализа пословања и информационе технологије,
- Пословно управљачке вештине


 


 

 

29.03.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИЗМЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
И ИСПИТНИХ ПИТАЊА

 

На страници Обука и испити” објављена је измена литературе и оквирна испитна питања за предмет Микроекономија, општа и финансијска економија за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по новом програму Коморе.


 

 

29.03.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
II ниво
 

- Финансијски менаџмент и контрола


 


 

 

23.03.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Управљачко рачуноводство


 


 

 

21.03.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ МАРТОВСКОМ испитном року 2016. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво
 

- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво
 

- Ревизија и професионална етика и
- Пореско право
 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
 

- Улога и активност интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола и
- Извођење интерне ревизије


 


 

 

07.03.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да је на страници "Континуирана едукација" објављено место одржавања едукације.

 

Сви учесници ће на крају едукације добити потврду да су остварили 8 часова континуираног професионалног усавршавања.


 


 

  03.03.2016.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у ванредном мартовском испитном року 2016. године који полажу испите по старом Програму Коморе.

 


 

 

02.03.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


 


 

 

05.02.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ОДРЖАВАЊУ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Препознајући потребу да се организује обука која ће интерним ревизорима помоћи и методолошки приближити концепт доношења Годишњег плана интерне ревизије у Организацији, Комора овлашћених ревизора Србије, дана 25. марта 2016. године организује једнодневну континуирану едукацију са темом  „ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ“.

 

Детаљније информације можете погледати на страници "Континуирана едукација".

Пријава заинтересованих почиње 08.02.2016. и траје до 18.03.2016. године.
Образац пријаве ће бити доступан од 08.02.2016. године на страници "Континуирана едукација".

  

 

02.02.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ПО СТАРОМ ПРОГРАМУ КОМОРЕ

1.

 

По захтеву кандидата који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по старом Програму Коморе, Комора овлашћених ревизора ће одржати консултације у вези полагања испита из следећих предмета:

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР: Рачуноводство и извештавање,
ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР: Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола, Извођење интерне ревизије и Анализа пословања и информационе технологије.

Консултације ће се одржати уколико се за присуство истим пријави најмање 5 кандидата по предмету.

Рок
за пријављивање консултација је од 03.02. до 18.02.2016. године.
Образац пријаве ће бити доступан на страници "Обука и испити" од 03.02.2016. год.
Термине одржавања консултација можете преузети на страници "Обука и испити".

 

2.
 

Обавештавамо кандидате који полажу испите за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по СТАРОМ Програму Коморе, да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК у периоду од 07.03. до 19.03.2016. године.

 

Рок за пријаву испита почиње од 22.02. и траје до 01.03.2016. године.

Образац пријаве ће бити доступан на страници "Обука и испити" од 22.02.2016. год.

Термине одржавања испита можете преузети на страници "Обука и испити".

 


 

 

12.01.2016.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Рачуноводство и извештавање.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Методологија ревизије,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Пословно управљачке вештине.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.


 


 

 

12.01.2016.

 

Позивамо кандидате који су поднели Захтев за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор да, до краја јануара 2016. године, исте употпуне потребном документацијом и доказом о уплати надокнаде за разматрање захтева.
 


 

 

30.12.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Стратешко управљање.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Финансијски менаџмент привредних друштава.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Анализа пословања и информационе технологије.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

 

25.12.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Пословни информациони системи,
- Управљачко рачуноводство,
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање.

СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

 

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право,
- Пореско право,
- Финансијски менаџмент и контрола.
 


ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика,
- Порески систем,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Теорија и принципи рачуноводства,
- Теорија ревизије,
- Управљачко рачуноводство,
- Управљање ризицима и интерна контрола,
- Пословни информациони системи.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.


 


 

  25.11.2015.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у децембарском испитном року 2015. године.
 


 

 

23.11.2015.

 

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

Обавештавамо чланове Коморе овлашћених ревизора, овлашћене интерне ревизоре, да ће Комора овлашћених ревизора организовати три једнодневна семинара намењена континуираном професионалном усавршавању овлашћених интерних ревизора у 2016. години.

Тема првог семинара ће бити: ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ,
другог семинара: МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ,
а трећег семинара: КРИТИЧКА АНАЛИЗА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И ПОСЛОВНИХ РИЗИКА.

Износ надокнаде за континуирану професионалну едукацију опредељен је чланом 2. став 1. Правилника о износу надокнада Коморе овлашћених ревизора. О тематским јединицама, оквирном периоду одржавања семинара и предавачима, можете се информисати на страници „Континуирана едукација“.

Образац пријаве биће постављен накнадно.


 

 

20.11.2015.

 

Конференција FINIZ је међународна научна конференција која се по други пут одржава на Универзитету Сингидунум. Конференција у 2015. години наставља да подстиче стручњаке из привреде и научне раднике на истраживања стварних догађаја и доношење предлога за стварање нових финансијских решења у функцији умрежавања са свеопштим светским финансијским трендовима.

Овогодишња тема је: „Управљање финансијама у савременим условима пословања”

Конференција ће се одржати 04.12.2015. године на Универзитету Сингидунум у Београду.

Детаљније информације можете погледати кликом на линк ...:::овде:::...


 


 

 

12.11.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ


- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

  09.11.2015.

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени ТЕРМИНИ полагања испита у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року 2015. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по старом и новом програму Коморе. Термини за испите који нису објављени, биће објављени накнадно.

***

Образац пријаве доступан je од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".
 


 

  04.11.2015.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати децембарски испитни рок у периоду од 01.12. до 16.12.2015. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 09.11.2015. године и траје до 20.11.2015. године.

Образац пријаве ће бити доступан од 09.11.2015. године и можете га преузети на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији од 10. до 17. новембра 2015. године.

Пријављивање консултација почиње од 04.11.2015. године.

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени и овлашћени интерни ревизор по старом програму Коморе можете погледати на страници "обука и испити".

Образац пријаве за консултације доступан је од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".
 


 

 

04.11.2015.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ЈЕДНОДНЕВНОГ СЕМИНАРА ИЗ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

Обавештавамо заинтересоване учеснике да ће се семинар одржати 06.11.2015. године у клубу "САТЕЛИТ" на Кошутњаку, улица Благоја Паровића 150. (Мапу можете погледати на страници "Континуирана едукација").

Пријава учесника почиње у 9:00 часова а предавања почињу у 10:00 часова.

Распоред предавања можете преузети на страници "Континуирана едукација".
 


 

 

03.11.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво


- Стратешко управљање.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво


- Рачуноводство и извештавање и
- Финансијски менаџмент и контрола.
 


 

 

27.10.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године по СТАРОМ Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ
I ниво

- Управљачко рачуноводство,
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање и
- Пословни информациони системи.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

II ниво

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право и
- Пореско право.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

СТАРИ ПРОГРАМ

- Улога и активност интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола и
- Извођење интерне ревизије.


 


 

 

26.10.2015.

СЕМИНАР - ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Комора овлашћених ревизора организује једнодневни семинар за овлашћене интерне ревизоре на тему спречавање прања новца који ће се одржати 06.11.2015. године.

Позивамо и представнике друштава за ревизију, а који су у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, именовани као овлашћена лица и заменици да пријаве присуство на семинару.

Семинару могу присуствовати и лица која нису чланови Коморе, а подпадају под обвезнике који су дужни да примењују радње и мере прописане Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

На семинару ће се разматрати теме из следећих области:

- законска регулатива,

- пратећи акти у примени Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма са акцентом на практичан значај и примену у раду (правилници, методологија, значај анализе ризика у разврставању клијената по категоријама ризика, уочени проблеми у примени Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма - утврђивање стварног власника и примери),

- листа индикатора за откривање сумњивих трансакција и примена (анализа ризика и индикатора, праћење клијената, процена, анализа и одлука о достави извештаја о сумњивим активностима или трансакцији),

- искуства Управе за спречавање прања новца у пријавама које се односе на сумњиве трансакције из дела ревизије, рачуноводства, књиговодства, савети на шта треба да обрати пажњу обвезник с обзиром на трендове или типолошке појаве,

- више студија случаја са акцентом на едукацију полазника.

Пријава почиње 26.10.2015. године и траје до 05.11.2015. године.

Образац пријаве можете преузети на страници "Континуирана едукација".

Предавачи ће бити представници Управе за спречавање прања новца.

По завршетку семинара, полазницима ће бити издате потврде о присуствовању са наведеним темама, бројем часова предавања и именима предавача.

Место одржавања семинара, имена предавача и распоред ће бити накнадно објављени.


 

  19.10.2015.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор по старом/новом програму за предмет Извођење интерне ревизије.


 

  16.10.2015.


На
страници "Скупштина" објављени су материјали за осамнаесту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 


 

  08.10.2015.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ОСАМНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 21.10.2015. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,00 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину биће накнадно објављени.

 


 

  08.10.2015.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања.
 

 

 

02.10.2015.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 21.10. до 23.10.2015. године. Пријава почиње 02.10.2015. године. Образац пријаве можете наћи на страници Континуирана едукација.
 


 

  29.09.2015.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у ВАНРЕДНОМ ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године за кандидате који полажу по СТАРОМ ПРОГРАМУ.
 


 

  24.09.2015.


O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Удружење интерних ревизора Србије отказало договорени едукативни скуп "Сусрети интерних ревизора" у Чачку, заказан за 02. октобар 2015. године.

Учесницима који су већ уплатили котизацију, средства ће бити враћена на рачун са ког је уплата извршена, а учесници који су само послали пријаву, потребно је да обуставе поступак плаћања.

За сва додатна питања и нејасноће у вези повраћаја новца молимо да контактирате
vukovic.mira@mts.rs ili 065/205-3452.  


 


 

  18.09.2015.


O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На званичној веб страници Управе за спречавање прања новца објављује се измењена и допуњена листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за ревизоре.

 

Наведени обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

 

На страници "Мишљења и обавештења", можете преузети:

- Директиву о објављивању индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма,

- Препоруке за пријаву сумњивих трансакција за предузетнике и привредна друштва која се баве пружањем рачуноводствених услуга и правна лица за ревизију.


 


 

  18.09.2015.


На страници
Обука и испити” објављена су оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по новом програму за предмете:

- Теорија ревизије и

- Методологија ревизије.
 


 

  18.09.2015.


На страници
Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

  17.09.2015.


На страници
Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

- Методологија ревизије.


 

  15.09.2015.

СУСРЕТИ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА
02. ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ

Удружење интерних ревизора Србије у сарадњи са Градом Чачком, организује једнодневни едукативни скуп под називом "Сусрети интерних ревизора у Чачку".

Скуп је намењен интерним ревизорима у јавном и приватном сектору, директорима, менаџменту и члановима управе (надзорни одбор и одбор за ревизију) и свим осталим који желе да се у позанју са професијом интерне ревизије.

Предавачи на овом скупу су искусни стручњаци, професионалци чланови Удружења интерних ревизора, интерни ревизор Града Чачка и други искусни стручњаци за област ризика и интерне ревизије.

На страници "КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА" можте погледати детаљније информације, преузети агенду и пријаву за наведени скуп.
 


 

  14.09.2015.

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени ТЕРМИНИ полагања испита у ванредном ОКТОБАРСКОМ испитном року 2015. године за кандидате који полажу испите по СТАРОМ ПРОГРАМУ.

Термин полагања за испит Управљање људским ресурсима биће објављен након
рока за пријаву испита.

***

Образац пријаве доступан je од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".
 


 

  08.09.2015.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ ОКТОБАРСКИ испитни рок за кандидате који полажу по СТАРОМ ПРОГРАМУ у периоду од 05.10. до 17.10.2015. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 14.09.2015. године и траје до 25.09.2015. године.


 

 

24.08.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Рачуноводство и извештавање.


 

  24.08.2015.

На страници "Обука и испити" објављена је нова литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор по старом/новом програму за предмет Улога и активност интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.


 

 

19.08.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Пословни информациони системи.


ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословни информациони системи.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Анализа пословања и информационе технологије.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.


 


 

 

12.08.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Управљачко рачуноводство,
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство.


 


 

 

05.08.2015.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
 

Обавештавамо кандидате који полажу испите за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор по СТАРОМ ПРОГРАМУ, да ће Комора овлашћених ревизора одржати ВАНРЕДНИ октобарски испитни рок.

Детаљније информације о терминима за пријаву и полагање биће накнадно објављене.
 

 

***

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

На страници "АКТИ КОМОРЕ", објaвљен је нови Правилник о методологији обављања провере квалитета обављених ревизија, провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Коморе.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о методологији обављања провере квалитета обављених ревизија, провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора од 12.03.2014. године.


 


 

 

28.07.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Стратешко управљање.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Финансијски менеџмент и контрола.
 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Финансијска анализа.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ


- Пословно управљачке вештине.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.


 


 

 

24.07.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у јулском испитном року 2015. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Управљање људским ресурсима.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Ревизија и професионална етика,
- Пословно право,
- Пореско право.

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Теорија ревизије,
- Финансијска математика и статистика.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.


 


 

 

 

16.07.2015.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављена ажурирана литература за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по новом Програму Коморе за предмет Финансијска математика и статистика.


 

  23.06.2015.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у јулском испитном року 2015. године.

***

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени коначни термини полагања испита у јулском испитном року 2015. године.

 


 

  15.06.2015.

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за признавање испита првог нивоа за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по старом програму, као и захтев за признавање испита по новом програму, да могу преузети одлуке у просторијама Стручне службе Коморе.
 


 

  04.06.2015.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати јулски испитни рок у периоду од 02.07. до 22.07.2015. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 04.06.2015. године и траје до 19.06.2015. године.

Образац пријаве доступан je од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.
 


 

 

26.05.2015.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији од 04. до 10. јуна 2015. године.

Пријављивање консултација почиње од 26.05. и траје до 03.06.2015. године.

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени и овлашћени интерни ревизор можете погледати на страници "обука и испити".

Образац пријаве за консултације доступан је од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".


 

 

24.04.2015.

 

На страници "Мишљења и обавештења", објављено је мишљење Стручне службе Коморе у вези Извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја јавних друштава за 2014. годину.

 


 

 

07.04.2015.

 

IV КОНФЕРЕНЦИЈА
ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
14-15 мај 2015. године, Хотел Вила Брег, Вршац

***

4th CONFERENCE
OF THE IIA SERBIA
May 14-15 2015. Hotel Villa Breg, Vrsac, Serbia


Поштоване колегинице и колеге,

Позивамо Вас на Четврту конференцију интерних ревизора Србије, која ће се одржати 14. и 15. маја 2015. године у Вршцу, у хотелу Вила Брег.

Конференција је намењена интерним ревизорима, ИТ ревизорима, стручњацима из области финансијског управљања и контроле, стручњацима за корпоративно управљање, интерне контроле и управљање ризицима, као и свима осталима који желе да прошире своја знања из области које ће Конференција обухватити - било да долазе из привреде, јавног сектора или финансијских институција.

Предавачи на Конференцији биће истакнуту стручњаци и проофесионалци из Србије и региона и других европских земаља са којима традиционално сарађујемо. Већ сада можемо да најавимо да ће један од предавача бити Angela Witzany, члан Извршног одбора ИИА/Executive Committee Member at The IIA, иначе председник IIA Austria.

Теме и предавачи као и детаљна агенда биће објављена у наредном периоду. Пратите сајт Удружења интерних ревизора Србије као и Сајт Коморе овлашћених ревизора.

Са поштовањем,
Др Јозефина Беке Тривунац,
CIA
Председник УИРС

Детаљније информације о Конференцији можете видети на страници "Континуирана едукација" или на сајту УИРС.


 


 

 

06.04.2015.

 

На страници Обука и испити објављена је литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по новом програму за предмете:
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Финансијска анализа,
- Теорија ревизије,
- Методологија ревизије.
 

***

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по старом програму за предмете:
-Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање и
-Рачуноводство и извештавање.


***

На страници "Обука и испити" објављена је ажурираана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор по старом/новом програму за предмет Пословно управљачке вештине.


 


 

 

21.01.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2014. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Управљање људским ресурсима.


 

 

20.01.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2014. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

I
ниво

- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање,
- Пословни информациони системи.


II ниво


- Рачуноводство и извештавање.

 

НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословни информациони системи.

 


 

 

16.01.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2014. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

14.01.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2014. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво

- Финансијски менаџмент и контрола.
 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Пословно управљачке вештине.


 


 

 

12.01.2015.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у децембарском испитном року 2014. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

II
ниво


- Ревизија и професионална етика,

- Пословно право,

- Пореско право.


I ниво


- Стратешко управљање,
- Управљачко рачуноводство.

 


НОВИ ПРОГРАМ
 

- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Финансијски менаџмент привредних друштава,
- Микроекономија, општа и финансијска економија.

 

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


СТАРИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и

  контрола,

- Извођење интерне ревизије.

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР


НОВИ ПРОГРАМ

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и

  контрола,

- Извођење интерне ревизије.

 


 

  15.12.2014.

Обавештавамо чланове Коморе овлашћених ревизора да донети Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја ("Службени гласник РС", бр. 127/14, од 21.11.2014. године), ступа на снагу 01.01.2015. године. Правилник можете преузети на страници "Мишљења и обавештења".

Имајући у виду одредбе члана 23. став 2. "
Ревизорски извештај формално је исправан ако је достављен на српском језику, ако га је потписао кључни ревизорски партнер својим квалификованим електронским потписом, те ако су уз тај извештај достављени финансијски извештаји који су били предмет ревизије",

обавештавамо чланове Коморе овлашћених ревизора да издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији врше четири овлашћена тела:
- МУП Републике Србије
више информација на www.ca.mup.gov.rs/informacije.html

- ЈП Пошта Србије
више информација на www.ca.posta.rs/elektronski_sertifikati.html  

- Привредна комора Србије
више информација на www.pks.rs/Usluge.aspx?tipUslugeID=2

- HALCOM
више информација на www.halcom.rs/index.php?section=121


 


 

  27.11.2014.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у децембарском испитном року 2014. године.

 

  20.11.2014.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор.

 


 

  17.11.2014.

Обавештавамо чланове Коморе овлашћених ревизора да је Комора овлашћених ревизора 07. новембра 2014. године, постала придружени члан IFAC-a (The International Federation of Accountants)

Преузимање ...:::КЛИК:::...

 


 

  17.11.2014.

На страници "Мишљења и обавештења", објављено је мишљење Министарства финансија у вези немогућности друштава за ревизију да у години за коју обављају ревизију финансијских извештаја правног лица раде и извештај о трансферним ценама тог правног лица.

 


 

  14.11.2014.

Обавештавамо кандидате да пријаву испита за децембарски испитни рок врше искључиво на званични e-mail Стручне службе Коморе office@kor.org.rs , путем факса 011/3031-321 , путем поште или лично у просторијама Стручне службе Коморе. У супротном пријаве неће бити прихваћене.

 


 

  12.11.2014.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати децембарски испитни рок у периоду од 01.12. до 14.12.2014. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 12.11.2014. године и траје до 24.11.2014. године.

Образац пријаве доступан je од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор.
Термини одржавања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор биће накнадно објављени.

 


 

  05.11.2014.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини консултација за овлашћене ревизоре.

 


 

 

27.10.2014.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у новембру 2014. године.

Пријављивање консултација почиње од 28.10.2014. године.

Термине одржавања консултација у вези полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор можете погледати на страници "обука и испити", док ће термини за овлашћене ревизоре бити накнадно објављени.

Образац пријаве за консултације доступан је од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".

***

Обавештавамо кандидате да је на страници обука и испити објављена литература за предмет Финансијска математика и статистика по новом програму Коморе.


 

 

23.10.2014.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављена ажурирана литература за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по старом Програму Коморе за предмет Рачуноводство и извештавање


 

  21.10.2014.


На основу члана 1
8. став 3. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

СЕДАМНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 28.10.2014. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,00 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

 


 

  21.10.2014.

На страници Континуирана едукација објављен је распоред предавања

 


 

 

15.10.2014.

На страници Мишљења и обавештења објављено је:

-
Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези примене прописа из области ревизије јавних друштава, тачније Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11), односно садржине "писма руководству" које сачињава правно лице које обавља ревизију код јавног друштва и

- Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези примене члана 10. став 1. Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава ("Службени гласник РС", бр. 114/2013)


 

  06.10.2014.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 28.10. до 30.10.2014. године. Пријава почиње 07.10.2014. године. Образац пријаве можете наћи на страници Континуирана едукација.

 


 

 

01.10.2014.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављена ажурирана литература за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор по Програму Коморе за предмет Улога и активност интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављена измена оквирних испитних питања за предмет Анализа пословања и информационе технологије.


 

 

29.09.2014.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављена литература за стицање професионалног звања овлашћени ревизор по новом Програму Коморе за предмет Управљање ризицима и интерна контрола.


 

  24.09.2014.

На страници
Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање и
- Рачуноводство и извештавање.

 


 

 

23.09.2014.

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити - Испитна питања" могу преузети ажурирана оквирна испитна питања за предмет Извођење интерне ревизије.


 

  30.07.2014.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предметe:
- Анализа пословања и информационе технологије,
- Пословно управљачке вештине,
- Стратешко управљање,
- Управљање људским ресурсима,
- Управљачко рачуноводство,
- Порески систем,
- Финансијски менаџмент привредних друштава.

 


 

  21.07.2014.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

На интернет презентацији Агенције за привредне регистре објављена је информација о обвезницима ревизије у складу са чл. 21. Закона о ревизији. Опширније о наведеном можете погледати ..::ОВДЕ::..

 


 

  21.07.2014.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмет Пореско право.

 


 

  17.07.2014.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмет Ревизија и професионална етика.

 


 

  16.07.2014.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:
- Извођење интерне ревизије и
- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.

 


 

  08.07.2014.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:
- Пословно право,
- Финансијски менаџмент и контрола и
- Право за овлашћене ревизоре.

 


 

  30.06.2014.

На страници "Обрасци" - Захтеви - Министарство финансија, објављен је нови захтев за издавање дозволе за обављање ревизије.


 

 

18.06.2014.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен
распоред кандидата по испитима у јунско-јулском испитном року 2014. године.

***

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени термини полагања испита за кандидате по новом Програму Коморе за предмете:
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем и
- Финансијски менаџмент привредних друштава.
 


 

12.06.2014.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављена литература по новом Програму Коморе за предмете:
- Теорија и принципи рачуноводства,
- Управљако рачуноводство,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Микроекономија, општа и финансијска економија,
- Финансијски менаџмент привредних друштавва.

***

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављена испитна питања за предмете:
- Теорија и принципи рачуноводства,
- Управљачко рачуноводство,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Микроекономија, општа и финансијска економија,
- Финансијски менаџмент привредних друштава.
 


 

09.06.2014.

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени термини полагања испита за јунско-јулски испитни рок 2014. године.
 


 

04.06.2014.

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити - Литература" могу преузети ажурирану литературу за предмет Анализа пословања и информационе технологије која ће се примењивати од јулског испитног рока 2014. године.

***

Сходно наведеном, обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити - Испитна питања" могу преузети информацију о структури испита за предмет Анализа пословања и информационе технологије.

Испит из предмета Анализа пословања и информационе технологије биће спроведен 13.07.2014. године, са почетком од 11 часова у просторијама Стручне службе Коморе.
 


  02.06.2014.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати испитни рок у периоду од 20.06. до 13.07.2014. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 03.06.2014. године и траје до 16.06.2014. године.

Образац пријаве доступан je од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".
 

***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 06.06. - 16.06.2014. године.

Пријављивање консултација почиње од 03.06.2014. године.

Термине одржавања можете погледати на страници "обука и испити".

Образац пријаве за консултације доступан је од данас и можете га преузети на страници "обука и испити".

 


 

  30.05.2014.

Изјашњавајући се поводом неистинитих тврдњи да Комора овлашћених ревизора, као и чланови Коморе узимају учешће у организацији разних предавања, семинара, едукација и припремне наставе, наглашавамо да искључиво информација која је објављена на интернет презентацији Коморе овлашћених ревизора представља званичну информацију Коморе.
 


  20.05.2014.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Савет Коморе овлашћених ревизора, испред свих органа Коморе, позива своје чланове, друштва за ревизију, лиценциране овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре, да пруже помоћ погођеном становништву у актуелној ванредној ситуацији.

Заинтересовани могу да уплате помоћ намењену пострадалима у поплавама на следеће наменске рачуне које је отворила Влада Републике Србије:

наменски динарски рачун: 840-3546721-89, сврха уплате: отклањање последица ванредних околности - поплаве;

наменски девизни рачун: 01-504619-100193230-000000-0000.
 


  07.04.2014.

Ради уједначавања приступа у извештавању у случајевима када друштва за ревизију обављају и извештавају о ревизији Годишњег финансијског извештаја на Обрасцу - И-1, стручна служба Коморе предлаже, до доношења модела извештавања од стране Државне ревизорске институције (члан 10. Закона о ДРИ), коришћење модела који ће се путем i-maila доставити друштвима за ревизију.
 


  01.04.2014.

На страници "Мишљења и обавештења" објављено је мишљење стручне службе Коморе у вези са Извештајем ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја јавних друштава за 2013. годину.
 


  24.03.2014.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да су на страници "Обрасци" објављене нове иницијалне пријаве за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.
 


  19.02.2014.

На страници Обука и испити објављени су резултати полагања испита за предмет Рачуноводство и извештавање.
 


  30.01.2014.

Молимо овлашћене интерне ревизоре, као и овлашћене ревизоре који се нису обратили Министарству надлежном за послове финансија са Захтевом за издавање лиценце за обављање ревизије, да у року од 8 дана, Комори доставе изјаву у вези чланства у Комори и објављивању или престанку потребе за истим, података који ће бити наведени у Регистру издатих сертификата за професионално звање овлашћени интерни ревизор, односно у Регистру издатих сертификата за професионално звање овлашћени ревизор.
 


  20.01.2014.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:
- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање и
- Управљачко рачуноводство.
 


  17.01.2014.

На страници "Скупштина" можете преузети материјале за шеснаесту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.
 


  15.01.2014.


На основу члана 1
8. став 3. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ШЕСНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 21.01.2014. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,00 до 9,45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

 


 

  15.01.2014.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:
- Стратешко управљање и
- Управљање људским ресурсима.
 


 

10.01.2014.

 

ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈА

ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

 

Београд, Србија

од 20. до 21. марта 2014.

ХОТЕЛ FALKENSTEINER

 

Учесници Конференције остварују бодове континуиране едукације

 

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Позивамо Вас на Трећу конференцију интерних ревизора Србије, која ће се одржати 20. и 21. марта 2014. године у Београду у хотелу Falkensteiner.

 

Предавачи на Конференцији су истакнути стручњаци и професионалци из Србије и региона и других европских земаља са којима традиционално сарађујемо. Предавања на конференцији одвијаће се на пленарним сесијама и по секцијама.

 

Конференција је намењена интерним ревизорима, ИТ ревизорима, стручњацима из области финансијског управљања и контроле, стручњацима за корпоративно управљање, интерне контроле и управљање ризицима, као и свима осталима који желе да прошире своја знања из области које ће Конференција обухватити - било да долазе из привреде, јавног сектора или финансијских институција.

 

Учешће на конференцији је најбоља прилика да се сретну колеге и размене професионална искуства из области интерне ревизије. Стога немојте пропустити прилику прилику да будете учесник овог догађаја.

 

Теме и предаваче, као и детаљну агенду биће објављени на сајту www.uirs.rs као и на страници "КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА" (клик).

 

С поштовањем,

 

др Јозефина Беке Тривунац, CIA

Председник УИРС

 


 

 

08.01.2014.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:

- Пореско право

- Пословно право

- Ревизија и професионална етика

- Финансијски менаџмент и контрола

- Пословно информациони системи

- Анализа пословања и информационе технологије

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и

  контрола

- Извођење интерне ревизије

- Пословно управљачке вештине

 


 

 

22.11.2013.
 

Обавештавамо кандидате да на страници „Обука и испити, могу преузети термине одржавања испита првог нивоа у децембарском испитном року 2013. године.

 

***

 

На страници Обука и испити” објављен је распоред кандидата по испитима у децембарском испитном року 2013. године.

 

 

21.11.2013.
 

Обавештавамо кандидате да на страници „Обука и испити, могу преузети термине одржавања испита у децембарском испитном року 2013. године.

Термини одржавања испита првог нивоа биће објављени накнадно.
 

  15.11.2013.

На страници "Скупштина" можете преузети материјале за петнаесту седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.
 
  08.11.2013.

Образац пријаве за похађање континуиране едукације можете преузети на страници "Континуирана едукација".
 
  07.11.2013.

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити - Литература" могу преузети додатну обавезну литературу за предмет Извођење интерне ревизије.
 

  07.11.2013.

На основу члана 18. став 3. Статута Коморе овлашћених ревизора и Oдлуке Савета Коморе овлашћених ревизора број: 1534/13 од  14.10.2013. године

 

САЗИВА СЕ

ПЕТНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 20.11.2013. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,15 до 9,45 часова.

 

 

07.11.2013.

Континуирана едукација за овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 18.11. до 20.11.2013. године.
 

 

05.11.2013.

 

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити" могу преузети измењену  основну и допунску литературу за предмет Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.

 

 

31.10.2013.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 06.11. - 15.11.2013. године.

Тачни термини одржавања консултација објављени су на страници "обука и испити".

На страници "обука и испити" можете преузети образац Пријаве за присуствовање на консултацијама.

 ***

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати испитни рок  у периоду од 02.12. до 15.12.2013. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње 04.11.2013. године и траје до 15.11.2013. године.

Образац пријаве биће доступан 04.11.2013. године на страници "обука и испити".

 

 

28.10.2013.
 

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за признавање испита првог нивоа, да могу преузети одлуке у просторијама Секретаријата Коморе.

 

 

13.09.2013.
 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмет:

- Рачуноводство и извештавање.

 

 

30.08.2013.

 

Обавештавамо чланове Коморе овлашћених ревизора да је на основу новог Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 62/13) издавање дозволе за обављање ревизије, издавање и продужавање лиценце за обављање послова ревизије финансијских извештаја у надлежности Министарства финансија Републике Србије.

 

Горе поменуте захтеве можете преузети на сајту Министарства финансија или са линкова испод:

 

- Захтев за издавање дозволе за обављање ревизије

 

- Захтев за издавање лиценце за обављање ревизије са потврдом

 

- Захтев за продужавање лиценце за обављање ревизије

 

 

30.08.2013.
 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:

- Пореско право и

- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање.

 

 

06.08.2013.
 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:

- Пословно управљачке вештине и

- Стратешко управљање.

 

 

26.07.2013.
 

Обавештавамо стручну јавност да је ступио на снагу Закон о ревизији ("Службени гласник РС" бр. 62/2013) и Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 62/2013).

Наведене Законе можете преузети на страници "Прописи".
 

 

25.07.2013.
 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмет:

- Пословни информациони системи.

 

 

23.07.2013.
 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:

- Управљање људским ресурсима,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,

- Ревизија и професионална етика и

- Финансијски менаџмент и контрола.

 

 

18.07.2013.

 

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити" могу преузети измењену  основну литературу и испитна питања за предмет Пословни информациони системи.

 

 

17.07.2013.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:

- Пословно право и

- Извођење интерне ревизије.

 

 

09.07.2013.

 

Обавештавамо кандидате да ће се испит из предмета Ревизија и професионална етика због техничких разлога одржати у просторијама Секретаријата Коморе, 13.07.2013. године у 11:30 часова.

 
 

 

18.06.2013.
 

Обавештавамо кандидате да на страници „Обука и испити, могу преузети термине одржавања испита и распоред кандидата по испитима у јулском испитном року 2013. године.

 

 

11.06.2013.

 

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити" могу преузети допуну основне литературе за предмет Извођење интерне ревизије.

 

 

03.06.2013.

 

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити" могу преузети образац пријаве за полагање испита за стицање професионалних звања у ревизији у јулском испитном року.

 

 

31.05.2013.

 

Обавештавамо кандидате да су на страници "Обука и испити" објављени термини одржавања консултација.

 

 

28.05.2013.

 

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 06.06. - 14.06.2013. године.

 

Тачни термини одржавања консултација биће накнадно објављени на страници "обука и испити".

 

На страници "обука и испити" можете преузети образац Пријаве за присуствовање на консултацијама.

 

 

22.05.2013.

 

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати испитни рок  у периоду од 01.07. до 14.07.2013. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

 

Рок за пријављивање испита почиње 03.06.2013. године и траје до 14.06.2013. године.

 

Образац пријаве биће доступан 03.06.2013. године на страници "Обука и испити".

 

  08.05.2013.

Обавештавамо заинтересоване да се могу пријавити за присуствовање најављеном једнодневном семинару INTERNAL ASSESSMENTS, који ће се одржати 23.05.2013. године.

Образац пријаве и програм семинара можете преузети на страници "Континуирана едукација".

 

 

24.04.2013.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

Поштовани чланови,

Обавештавамо вас да ће се у организацији Коморе овлашћених ревизора и Удружења интерних ревизора Србије 23. маја 2013. године у времену од 9:00 до 17:00 чаасова, у Кошутњаку, Клуб "Сателит", улица Благоја Паровића број 150, одржати једнодневни семинар под називом INTERNAL ASSESSMENTS.

Предавач је господин Rob Cornelisse, консултант и сарадник у Централној банци Холандије, Director at European Institute for Audit Professionals, који има запажено међународно искуство у извођењу тренинга из области ревизије и интерне ревизије.

Комплетан Семинар се изводи на енглеском језику и није предвиђен симултани превод, нити превод материјала на српски језик.

Носиоци сертификата CIA, овлашћени интерни ревизор и CISA, присуством овом догађају остварују право на 6 бодова континуиране професионалне едукације.

Позивамо Вас да у свом календару резервишете датум 23. мај 2013. године.

Детаљније информације биће објављене ускоро.

С поштовањем,

Комора овлашћених ревизора Србије и

Удружење интерних ревизора Србије

 

 

05.03.2013.

 

На основу члана 18. став 3. Статута Коморе овлашћених ревизора и Oдлуке Савета Коморе овлашћених ревизора број: 1425/13 од  04.03.2013. године

 

САЗИВА СЕ

ЧЕТРНАЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 11.03.2013. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9,15 до 9,45 часова.

 

На четрнаестој седници Скупштине Коморе овлашћених ревизора, разматраће се Нацрт закона о ревизији и Нацрт закона о рачуноводству.

 

 

01.03.2013

ОБАВЕШТЕЊЕ

На интернет презентацији Министарства финансија и привреде Републике Србије, објављени су Нацрти Закона о ревизији и Закона о рачуноводству.

линк

 

 

26.02.2013.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмет Рачуноводство и извештавање.

 

 

26.02.2013.

Oбавештавамо кандидате да на страници „Обука и испити” могу преузети ажурирану литературу из предмета Анализа пословања и информационе технологије.

 

 

20.02.2013.

Услед техничке грешке, принуђени смо да, привремено уклонимо резултате испита из предмета Рачуноводство и извештавање одржаног у децембарском испитном року 2012. године.

 

Након отклањања исте, резултати испита из предмета Рачуноводство и извештавање одржаног у децембарском испитном року 2012. године, биће накнадно објављени.

 

 

13.02.2013.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предмете:

- Рачуноводство и извештавање,

- Управљачко рачуноводство и

- Припремање финансијских извештаја и финансијско извештавање.

 

 

22.01.2013.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита Стратешко управљање.

 

 

11.01.2013.

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита Финансијски менаџмент и контрола.

 

 

26.12.2012.

На страници „Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предметe:

- Пореско право и

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.

 

 

20.12.2012.

На страници „Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предметe:

- Ревизија и професионална етика,

- Пословно управљачке вештине,

- Извођење интерне ревизије.

 

 

14.12.2012.

На страници „Обука и испити” објављени су резултати полагања испита за предметe:

- Пословно право,

- Пословни информациони системи,

- Управљање људским ресурсима,

- Анализа пословања и информационе технологије.

 

 

28.11.2012.

Обавештавамо кандидате да на страници „Обука и испити - у делу "Обавештења у вези полагања испита", могу преузети термине и распоред полагања испита у децембарском испитном року 2012. године.

 

 

06.11.2012.

Обавештавамо кандидате да на страници "Обука и испити" могу преузети ажурирана оквирна испитна питања из следећих предмета:

- Пословно право,

- Ревизија и професионална етика.

 

 

05.11.2012.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати испитни рок  у периоду од 01.12. до 16.12.2012. године за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

 

Рок за пријављивање испита почиње 13.11.2012. године и траје до 23.11.2012. године.

 

Образац пријаве можете преузети на страници "Обука и испити".

 

 

18.10.2012.

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати консултације у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 05.11. - 09.11.2012. године.

 

Присуство на консултацијама кандидати могу пријавити у периоду од 29.10. - 02.11.2012. године.

 

Термини одржавања консултација су објављени на страници "обука и испити".

 

На страници "обука и испити" можете преузети образац Пријаве за присуствовање на консултацијама.

 

 

10.10.2011.

На основу члана 18. став 3. Статута Коморе овлашћених ревизора и Oдлуке Савета Коморе овлашћених ревизора број: 1318/12 од  01.10.2012. године