Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Акти Коморе

 

 

 
Статут Коморе
   

Правилник о износу чланарина за чланове Коморе овлашћених ревизора

   
Правилник о износу надокнада Коморе овлашћених ревизора
   

Правилник о износу посебног чланског доприноса за чланове Коморе овлашћених ревизора

   

Правилник о условима и поступку за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита предвиђених програмом Коморе овлашћених ревизора за стицање звања овлашћени ревизор

   

Програм континуираног професионалног усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора

   

Правилник о методологији обављања провере квалитета обављених ревизија, провере квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора

   

Правилник о минимуму радне документације која чини садржај ревизорске методологије

   

Програм испита за стицање звања овлашћени ревизор

   
Програм испита за стицање звања ревизор
   

Правилник о условима за нострификацију професионалних звања стечених у иностранству

   

Смернице о критеријумима за израчунавање минималног броја сати за вршење ревизије финансијских извештаја

   

Правилник о форми и садржини захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга, као и накнади за издавање дозволе

   

Програм континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
 

Пречишћени текстови

   
   
   

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.