Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Добродошли на сајт
Коморе овлашћених ревизора

 

 

 

Комора овлашћених ревизора основана је Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/2006), ради унапређења и развоја рачуноводствене и ревизорске професије, примене међународне рачуноводствене и ревизорске регулативе и хармонизације са том регулативом, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова у тој области, организовања у пружању услуга у овој области, спровођења испита за стицање професионалног звања, као и ради остваривања других циљева из области рачуноводства и ревизије.
Комора овлашћених ревизора је од 7. новембра 2014. године придружени члан Међународне федерације рачуновођа - IFAC.

 

                  
  ВЕСТИ
 

25.06.2024.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2024. ГОДИНЕ

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2024. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 • Половно управљачке вештине.

 


 

 

18.06.2024.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2024. ГОДИНЕ

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2024. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР/РЕВИЗОР

 • Теорија и принципи рачуноводства,

 • Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

 • Финансијска анализа,

 • Управљачко рачуноводство,

 • Управљање ризицима и интерна контрола,

 • Теорија ревизије,

 • Право за овлашћене ревизоре,

 • Порески систем,

 • Пословни информациони системи,

 • Микроекономија, општа и финансијска економија,

 • Финансијска математика и статистика,

 • Финансијски менаџмент привредних друштава.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 • Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,

 • Извођење интерне ревизије,

 • Анализа пословања и информацоне технологије.

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РЕЗУЛТАТА ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 19.06.2024. године.

Информације о шифрама кандидата под којим су заведени радови, кандидати могу добити телефонским путем 011/3281-820, или електронским путем, ИСКЉУЧИВО на адресу електронске поште office@kor.org.rs од 18.06.2024. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у мајском испитном року 2024. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев, електронским путем, искључиво по поднетом захтеву на адресу електронске поште office@kor.org.rs, шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали, oд 18.06.2024. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у мајском испитном року 2024. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно телефонским путем закажу термин за преузимање записника.

 


 

 

10.06.2024.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо учеснике предстојеће континуиране едукације који долазе сопственим аутомобилом, да је најближи целодневни паркинг код платоа Мике Аласа (ул. Цара Уроша-Дунавска-Мике Аласа), док је друга опција паркиралиште спортско рекреативног центра Милан Гале Мушкатировић.

 


 

 

03.06.2024.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА ПО ЗАХТЕВИМА КАНДИДАТА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата.

Обавештавамо кандидате да се о донетим одлукама могу интересовати путем телефона, а исте се могу преузети искључиво у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин, од 03.06.2024. године.

 


 

 

23.05.2024.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Комора овлашћених ревизора организује дводневну континуирану едукацију за овлашћене интерне ревизоре која ће се одржати

 

13. и 14. јуна 2024. године,

 

у хотелу MONA PLAZA Београд,

Цара Уроша 62-64 (Доњи Дорћол)

 

Пријава заинтересованих почиње од 23.05.2024. године.

 

Детаљније информације, агенду и образац пријаве можете преузети на страници Континуирана едукација или кликом ОВДЕ


 

 

10.05.2024.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се дводневна едукација за овлашћене интерне ревизоре

 

одржати 13. и 14. јуна 2024. године.

 

Место одржавања едукације: Хотел Mona Plaza у Београду, ул. Цара Уроша 62-64 (Доњи Дорћол).

 

Додатне информације и пријава заинтересованих ће бити објављене накнадно.

 


 

 

  29.04.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављен распоред кандидата по испитима.

Посебно скрећемо пажњу кандидатима који су пријавили испите  да на распореду кандидата по испитима установе време и место  полагања испита.

За кандидате који полажу испите у хотелу Југославија, обезбеђен је паркинг за кандидате, најраније сат времена пре почетка испита.

 

  22.04.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени место полагања испита и време полагања испита.

Распоред кандидата по испитима ће бити објављен 29.04.2024. године.

 


 

 

01.04.2024.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ АДРЕСЕ

Комора овлашћених ревизора се од 01.04.2024. године налази на новој адреси:

Булевар деспота Стефана 12/3
Стари Град
11103 Београд
ПАК: 106
102


 

  01.04.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА У РЕВИЗИЈИ

Образац пријаве испита за мајски испитни рок доступан је на страници Обука и испити, а рок за пријаву траје закључно са 12.04.2024. године.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу искључиво на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

Образац захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита доступан је на страници Обрасци.

Подсећамо кандидате да је рок за достављање потпуне документације за разматрање захтева за ослобађање од полагања испита закључно са 12.04.2024. године.

Подсећамо кандидате који подносе захтев за издавање предрачуна за плаћање надокнаде за полагање испита, као и разматрање захтева за ослобађање полагања испита, ДА СУ У ОБАВЕЗИ, ДА НАЈКАСНИЈЕ 24.04.2024. ГОДИНЕ ИЗВРШЕ ПЛАЋАЊЕ ПО ИЗДАТИМ ПРЕДРАЧУНИМА.

Уколико до наведеног датума не буде извршена уплата по издатом предрачуну, кандидату неће бити дозвољено да полаже испите у мајском испитном року, односно неће бити размотрен захтев за ослобађање полагања испита.
 


 

  29.03.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА У РЕВИЗИЈИ

На страници обука и испити објављени су датуми полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у мајском испитном року.

Место и време полагања испита ће бити накнадно објављени.

 


 

  14.03.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење мајског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 13.05. до 29.05.2024. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 01.04.2024. године и трајаће закључно са 12.04.2024. године.

Образац испитне пријаве ће бити доступан 01.04.2024. године. Датуми полагања испита ће бити објављени 29.03.2024. године, а место и време полагања ће бити објављени накнадно.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева од 01.04.2024. године закључно са 12.04.2024. године.

Образац захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита ће бити доступан од 01.04.2024. године на страници Обрасци.

Кандидати који подносе захтев за издавање предрачуна за плаћање надокнаде за полагање испита, као и разматрање захтева за ослобађање полагања испита, У ОБАВЕЗИ СУ ДА НАЈКАСНИЈЕ 24.04.2024. ГОДИНЕ ИЗВРШЕ ПЛАЋАЊЕ ПО ИЗДАТИМ ПРЕДРАЧУНИМА.

Уколико до наведеног датума не буде извршена уплата по издатом предрачуну, кандидату неће бити дозвољено да полаже испите у мајском испитном року, односно неће бити размотрен захтев за ослобађање полагања испита.

Уплаћена средства за пријављивање испита за полагање не могу бити враћена уплатиоцу, а у изузетним ситуацијама уколико је кандидат објективно спречен да полаже испит и о наведеном благовремено обавести Комору и достави доказ који потврђује објективност спречености да полаже испит, надокнада за пријаву испита за полагање може бити прихваћена ИСКЉУЧИВО ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У НАРЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

 


 

 

27.12.2023.

 

 

 


 

 

27.12.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА У РЕВИЗИЈИ

 

Комора овлашћених ревизора ће током 2024. године организовати два испитна рока за полагање испита за стицање професионалних звања у ревизији, мајски и новембраски испитни рок.

 


 

 

 

27.12.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора, током 2024. године организовати дводневни семинар током маја или јуна и једнодневни семинар током октобра или новембра у циљу континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора.

 

 


 

 

27.12.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

На страници Обука и испити објављени су литература и испитна питања за полагање испита за стицање професионалног зваањa овлашћени ревизор и ревизор за предмет:

 

Пословни информациони системи.

 

Измењена литература из предтмета Пословни информациони системи ће важити од првог испитног рока у 2024. години, односно од мајског испитног рока.

 


 

 

 

18.12.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТИМ ОДЛУКАМА ПО ЗАХТЕВИМА КАНДИДАТА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата.

Обавештавамо кандидате да се о донетим одлукама могу интересовати путем телефона, а исте се могу преузети искључиво у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин, од 25.12.2023. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ:

Независно од наведеног, кандидати који су испунили све услове за издавање сертификата о стеченом професионалном звању ревизор, могу поднети захтев за издавање сертификата о стеченом професионалном звању з потпуну документацију, од 18.12.2023. године, а без претходно преузетих одлука о ослобађању полагања испита.

 


 

 

15.12.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

МАТЕРИЈАЛИМА ЗА КОНТИНУИРАНУ ЕДУКАЦИЈУ

ДЕЦЕМБАР 2023.

 

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре да су материјали за едукацију доступни на страници Континуирана едукација.

 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА

 


 

 

12.12.2023.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. ГОДИНЕ

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2023. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР/РЕВИЗОР

 • Методологија ревизије.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 • Пословно управљачке вештине.


 

 

11.12.2023.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. ГОДИНЕ

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2023. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР/РЕВИЗОР

 • Теорија и принципи рачуноводства,

 • Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

 • Финансијска анализа,

 • Управљачко рачуноводство,

 • Управљање ризицима и интерна контрола,

 • Теорија ревизије,

 • Право за овлашћене ревизоре,

 • Порески систем,

 • Пословни информациони системи,

 • Микроекономија, општа и финансијска економија,

 • Финансијска математика и статистика,

 • Финансијски менаџмент привредних друштава.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 • Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,

 • Извођење интерне ревизије,

 • Анализа пословања и информацоне технологије.

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РЕЗУЛТАТА ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 12.12.2023. године.

Информације о шифрама кандидата под којим су заведени радови, кандидати могу добити телефонским путем 011/3281-820, или електронским путем, ИСКЉУЧИВО на адресу електронске поште office@kor.org.rs од 11.12.2023. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2023. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев, електронским путем, искључиво по поднетом захтеву на адресу електронске поште office@kor.org.rs, шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали, oд 11.12.2023. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2023. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно телефонским путем закажу термин за преузимање записника.


 

  09.12.2023.


Обавештавамо чланове Скупштине Коморе овлашћених ревизора да су на страници Скупштина објављени материјали и овлашћења за тридесет трећу седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.

 


 

  04.12.2023.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати 14.12.2023. године са почетком у 12:00 часова, у Општини Стари град, Македонска 42, Београд, Велика сала.

 

Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 11:15 до 11:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити објављени на страници "Скупштина".

 

 


 

  04.12.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
O
ОДРЖАВАЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре да је на страници Континуирана едукација - овлашћени ревизори, објављен распоред предавања за 08.12.2023. године.


 

  20.11.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
O
ОДРЖАВАЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре да ће се континуирана едукација одржати електронским путем у виду снимљених материјала који ће бити постављени на страници Континуирана едукација - овлашћени ревизори од 15.12.2023. године.

За лиценциране овлашћене ревизоре који желе спровођење дела едукације уживо, иста ће бити организована 08.12.2023. године у хотелу Југославија, ул. Булевар Николе Тесле 3, Београд, са почетком од 11:00 часова, а пријава ће почети од 10:30 часова.

Пријава за едукацију почиње 20.11.2023. године и образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација - овлашћени ревизори.


 

  20.11.2023.

Комисија за хартије од вредности организује радионицу

 "ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У ДИГИТАЛНО ДОБА"

која ће се одржати у хотелу "Зира" дана 29.11.2023. године.

Потребно је да своје присуство потврдите на мејл aleksandra.andjelkovic@sec.gov.rs са именима представника друштва до 24.11.2023. године.

Агенда:

 

  31.10.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени место полагања испита, распоред кандидата по испитима и време полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу кандидатима који су пријавили испите  да на распореду кандидата по испитима установе време и место  полагања испита.

За кандидате који полажу испите у хотелу Југославија, обезбеђен је паркинг за кандидате, најраније сат времена пре почетка испита.


клик за већу слику

 


 

 

27.10.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре

 

одржати у среду 08. новембра 2023. године.

 

Место одржавања едукације: Градска општина Стари град, Београд, Македонска 42 - Велика сала.

 

Теме:

 • ESG стандарди,

 • Одржив економски развој Србије и примена стандарда одрживости IFRS S1 и IFRS S2

 • Успостављање оквира борбе против корупције и обелодањавања пословног понашања која се захтевају новим регулативама ЕУ

 • Спровођење процеса интерне ревизије

 • Ревизија етичке културе - изазови и дилеме

Пријава заинтересованих почиње 27.10.2023. године и траје закључно са 06.11.2023. године.

Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Детаљније информације о едукацији можете преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  16.10.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА У РЕВИЗИЈИ

На страници обука и испити објављени су термини полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији и место одржавања испита у новембарском испитном року.

Време полагања испита за предмете Теорија и принципи рачуноводства, Финансијска анализа, Теорија ревизије, Пословни информациони системи и Микроекономија, општа и финансијска економија ће бити накнадно објављени.

Образац пријаве испита за новембарски испитни рок доступан је на страници Обука и испити, а рок за пријаву траје закључно са 27.10.2023. године.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу искључиво на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

Подсећамо кандидате да је рок за достављање потпуне документације за разматрање захтева за ослобађање од полагања испита закључно са 27.10.2023. године.
 


 

  05.10.2023.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом учесталих питања која се Комори овлашћених ревизора постављају у вези стечених професионалних звања из области рачуноводства и ревизије, а која су стечена у складу са претходно важећим законским прописима, Комора овлашћених ревизора, као организација којој је поверен посао издавања дозвола за пружање рачуноводствених услуга наглашава да је предметно питање недвосмислено регулисано прописаним у члану 63. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон), а на следећи начин:

„Лица из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3) овог закона која су стекла професионална звања у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о рачуноводству и ревизији („Службени лист СРЈ”, број 71/02 и „Службени гласник РС”, број 55/04), могу та звања сходно користити за испуњавање захтева из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3).“.

 


 

  15.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење новембарског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 06.11. до 24.11.2023. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 16.10.2023. године и трајаће закључно са 27.10.2023. године.

Образац испитне пријаве ће бити доступан 16.10.2023. године. Термини, место и време полагања испита ће бити накнадно објевљени.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева од 16.10.2023. године закључно са 27.10.2023. године.

Образац захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита ће бити доступан од 16.10.2023. године.

 


 

 

01.09.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ПОВЕРАВАЊЕ ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА ИСКЉУЧИВО

ПРАВНИМ ЛИЦИМА СА ДОЗВОЛОМ ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

 

Министарство финансија обавештава сва правна лица и предузетнике који желе да повере вођење својих пословних књига и састављање финансијских извештаја у смислу Закона о рачуноводству, да то могу учинити тако што ће наведене послове искључиво поверити правним лицима, односно предузетницима који имају дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату од стране Коморе овлашћених ревизора и уписани су у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга (Регистар) који води Агенција за привредне регистре (АПР). https://www.apr.gov.rs/

 

Опширније обавештење :::ОВДЕ:::

 


 

 

30.08.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"НАПРЕДНА АНАЛИЗА ПОДАТАКА У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ - ПРИМЕНА НАПРЕДНИХ ТЕХНИКА

ЗА АНАЛИЗУ ПОДАТАКА У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ"

 

одржати у четвртак 21. септембра 2023. године.

 

Место одржавања едукације: Пословни центар НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12.

Пријава заинтересованих почиње 31.08.2023. године и траје закључно са 15.09.2023. године.

Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Детаљније информације о едукацији можете преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  31.07.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Подсећамо овлашћене интерне ревизоре на обавезу континуираног професионалног усавршавања прописану чланом 54. став 4. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/19).
 

У вези наведеног, позивамо овлашћене интерне ревизора да поштујући наведену законску обавезу предупреде поступање Коморе овлашћених ревизора прописано чланом 18. Програма континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора донетог у складу са чланом 58. став 1. тачка 4) Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19).
 


 

  25.07.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА
ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА
ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР / РЕВИЗОР

 Обавештавамо кандидате у процесу полагања испита да ће почев од првог испитног рока у 2024. години важити измењена литература из предмета Пословни информациони системи.

Измењена литература ће бити благовремено ажурирана и иста ће бити објављена на страници Обука и испити.

За новембарски испитни рок 2023. године ће важити литература тренутно објављена на страници Обука ииспити.


 

 

20.06.2023.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. ГОДИНЕ

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2023. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР/РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 

 


 

 

 

19.06.2023.

 

РЕЗУЛТАТИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА У

МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023. ГОДИНЕ

 

И

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2023. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР/РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Теорија ревизије,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем,

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика,

- Финансијски менаџмент привредних друштава.

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информацоне технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ РЕЗУЛТАТА ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 19.06.2023. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у мајском испитном року 2023. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев, електронским путем, искључиво по поднетом захтеву на адресу електронске поште office@kor.org.rs, шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали, такође од 19.06.2023. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у мајском испитном року 2023. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.

***

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата.

Обавештавамо кандидате да се о донетим одлукама могу интересовати путем телефона, а исте се могу преузети искључиво у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин, од 26.06.2023. године.

ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ:

Независно од наведеног, кандидати који су испунили све услове за издавање сертификата о стеченом професионалном звању ревизор, могу поднети захтев за издавање сертификата о стеченом професионалном звању, од 19.06.2023. године, а без претходно преузетих одлука о ослобађању полагања испита.

 


 

 

19.05.2023.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ ОДРЖАВАЊА ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Због техничких разлога, едукација која је била планирана за 09.06.2023. године, одлаже се за 16.06.2023. године.

 

Извињавамо се и захваљујемо на разумевању.

 


 

 

 

18.05.2023.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ АЛАТА
У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ"

 

одржати у петак 16. јуна 2023. године.

 

Место одржавања едукације: Рафинерија нафте Панчево, уз организован превоз Београд-Панчево-Београд.

Пријава заинтересованих почиње 18.05.2023. године и траје закључно са 02.06.2023. године.

Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Детаљније информације о едукацији можете преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  06.05.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени место полагања испита, распоред кандидата по испитима и време полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу кандидатима који су пријавили испите  да на распореду кандидата по испитима установе време и место  полагања испита.

За кандидате који полажу испите у хотелу Југославија, обезбеђен је паркинг за кандидате, најраније сат времена пре почетка испита.


клик за већу слику

 

 


 

  21.04.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ РАДИОНИЦЕ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОЕБС-А И КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

ОЕБС и Комисија за хартије од вредности организују радионицу на тему:

Друштва за ревизију као обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Радионица ће се одржати 16.05.2023. године, у хотелу Зира, Београд, Рузвелтова 35.

Присуство радионици потребно је потврдити на мејл

 aleksandra.andjelkovic@sec.gov.rs најкасније до 10.05.2023. године.

Агенду можете преузети овде ˃


 

  18.04.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА У РЕВИЗИЈИ

На страници обука и испити објављени су термини полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији и место одржавања испита у мајском испитном року.

Време полагања испита за предмете Теорија и принципи рачуноводства, Финансијска анализа, Теорија ревизије, Пословни информациони системи и Микроекономија, општа и финансијска економија ће бити накнадно објављени.

Образац пријаве испита за мајски испитни рок доступан је на страници Обука и испити, а рок за пријаву траје закључно са 28.04.2023. године.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу искључиво на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

Подсећамо кандидате да је рок за достављање потпуне документације за разматрање захтева за ослобађање од полагања испита закључно са 28.04.2023. године.
 


 

  07.04.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА ПРЕД МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

Обавештавамо кандидате у процесу полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији да се консултације у вези полагања испита из предмета Финансијска анализа неће одржати, из разлога што је присуство истим пријавио један кандидат.

Консултације у вези полагања испита из предмета Теорија и принципи рачуноводства и Теорија ревизије ће се одржати сагласно објављеном распореду.


 

  27.03.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА И КОНСУЛТАЦИЈА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење мајског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 15.05. до 02.06.2023. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 18.04.2023. године и трајаће закључно са 28.04.2023. године.

Образац испитне пријаве и термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 18.04.2023. године. Место и време одржавања испита ће бити накнадно објевљено.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева од 18.04.2023. године закључно са 28.04.2023. године.

Образац захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита ће бити доступан од 18.04.2023. године.

***

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора овлашћених ревизора ће одржати консултације у вези полагања испита предвиђених програмима Коморе овлашћених ревизора из следећих предмета:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Финансијска анализа и

- Теорија ревизије.

 

Пријава консултација почиње 28.03.2023. године и траје закључно са 06.04.2023. године.

 

Термини и место консултација објављени су на страници Обука и испити.

 

Образац пријаве за консултације ће бити доступан од 28.03.2023. године на страници Обука и испити.

 

Сагласно члану 2. став 3. Правилника о износу надокнада Коморе овлашћених ревизора, надокнада за пријаву консултација из једног предмета износи 3.510,00 динара.

 

Наглашавамо да ће се консултације одржати уколико се за исте пријаве најмање 3 заинтересована кандидата по предмету.

 


 

 

03.03.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ СА ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ИСПИТА
ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата.

Обавештавамо кандидате да се о донетим одлукама могу интересовати путем телефона, а исте се могу преузети искључиво у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин, од 13.03.2023. године.

Независно од наведеног, кандидати који су испунили све услове за издавање сертификата о стеченом професионалном звању ревизор, могу поднети захтев за издавање сертификата о стеченом професионалном звању.


 

 

27.02.2023.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ФЕБРУАРСКОМ испитном року 2023. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Финансијска анализа,

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Теорија ревизије,
- Пословни информациони системи и
- Микроекономија, општа и финансијска економија.
 

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 28.02.2023. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у фебруарском испитном року 2023. године по програму Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев, електронским путем шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали, такође од 28.02.2023. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у фебруарском испитном року 2023. године по програму Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.
 


 

  31.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ ФЕБРУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени место полагања испита, распоред кандидата по испитима и време полагања испита.

Место одржавања испита: Хотел "ЈУГОСЛАВИЈА", Булевар Николе Тесле 3, Нови Београд.

Обезбеђен је паркинг за кандидате.


клик за већу слику


 

  16.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ ФЕБРУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА РЕВИЗОР

На страници обука и испити објављени су термини полагања испита за стицање професионалног звања ревизор и место одржавања испита у ванредном фебруарском испитном року.

Време полагања испита ће бити објављени најкасније 31.01.2023. године у зависности од броја пријављених кандидата.

Образац пријаве испита за ванредни фебруарски испитни рок доступан је на страници Обука и испити, а рок за пријаву траје закључно са 25.01.2023. године.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу искључиво на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

Подсећамо кандидате да је рок за достављање потпуне документације за разматрање захтева за ослобађање од полагања испита закључно са 25.01.2023. године.
 


 

  10.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ОДРЖАВАЊА ВАНРЕДНОГ ФЕБРУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА РЕВИЗОР

Обавештавамо кандидате који се налазе у процесу полагања испита за стицање професионалног звања РЕВИЗОР, да ће Комора овлашћених ревизора организовати ванредни фебруарски испитни рок у периоду од 06.02.2023. до 10.02.2023. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 16.01.2023. године и трајаће закључно са 25.01.2023. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања ванредног фебруарског  испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 25.01.2023. године.

 


 

 


 

 

29.12.2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

На страници Обука и испити објављена је литература за полагање испита за стицање професионалног зваањa овлашћени ревизор и ревизор за предмет:

 

Теорија ревизије.

 


 

 

19.12.2022.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаног у ОКТОБАРСКО-НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2022. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

- Теорија ревизије који је одржан 13.12.2022. године.

 


 

 

14.12.2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ И ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре да су материјали за едукацију доступни на страници Континуирана едукација.

 

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре

 

Континуирана едукација за овлашћене интерне ревизоре

 


 

 

12.12.2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ И ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре да ће због техничких разлога, материјали за континуирану едукацију бити доступни од 13.12.2022. године.

 


 

 

29.11.2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ОДРЖАВАЊУ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА

ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОР И

ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре да ће се део континуиране едукације одржати 02.12.2022. године након седнице Скупштине Коморе овлашћених ревизора, док ће се други део едукације одржати електронским путем у виду снимљних материјала од 12.12.2022. године који ће бити постављени на страници Континуирана едукација - овлашћени ревизори.

 

Пријава за едукацију почиње 29.11.2022. године и образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација - Овлашћени ревизори.

 

***

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће се континуирана едукација одржати од 12.12.2022. године електронским путем у виду снимљених материјала који ће бити постављени на страници Континуирана едукација - овлашћени интерни ревизори.

 

Пријава за едукацију почиње 29.11.2022. године и образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација - овлашћени интерни ревизори.

 


 

 

25.11.2022.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ОКТОБАРСКО-НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2022. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

- Методологија ревизије.

 

 

 

 

25.11.2022.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ОКТОБАРСКО-НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2022. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Финансијска анализа,

- Финансијски менаџмент привредних друштава,

- Пословно управљачке вештине.
 

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 25.11.2022. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у октобарско-новембарском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев, електронским путем шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали, такође од 25.11.2022. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у октобарско-новембарском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.
 


 

  24.11.2022.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ТРИДЕСЕТ ДРУГА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати 02.12.2022. године са почетком у 13:00 часова, у хотелу Југославија, у великој сали на првом спрату.

 

Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 12:00 до 12:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити објављени на страници "Скупштина".

 

 


 

 

22.11.2022.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ОКТОБАРСКО-НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2022. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија ревизије (за кандидате који су полагали испит од 11:00 часова) и

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ.

 

Због накнадно утврђених неправилности током трајања испита из предмета Теорија ревизије одржаног 25.10.2022. године са почетком од 15:00 часова, Комора овлашћених ревизора ПОНИШТАВА ИСПИТ из наведеног предмета за групу кандидата који су полагали испит наведеног дана од 15:00 часова.

 

Испит из предмета Теорија ревизије за кандидате који су присуствовали полагању испита из предмета Теорија ревизије одржаног 25.10.2022. године са почетком у 15:00 часова ће бити организован 13.12.2022. године са почетком у 12:00 часова у великој сали хотела Југославија.

 

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 22.11.2022. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у октобарско-новембарском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев, електронским путем шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали, такође од 22.11.2022. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у октобарско-новембарском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.
 


 

 

21.11.2022.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ОКТОБАРСКО-НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2022. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем,

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика.

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информацоне технологије..

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 21.11.2022. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у октобарско-новембарском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев, електронским путем шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали, такође од 21.11.2022. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у октобарско-новембарском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.
 


 

 

15.11.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ СА ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ИСПИТА
ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата.

Обавештавамо кандидате да се о донетим одлукама могу интересовати путем телефона, а исте се могу преузети искључиво у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин, од 16.11.2022. године.


 

  08.11.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да је на страници Континуирана едукација / Овлашћени интерни ревизори објављен распоред предавања за предстојећу едукацију.


 

  19.10.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре одржати 18.11.2022. године.

Теме:

1. Поверавање послова трећим лицима (outsourcing) - утицај на ризични профил компаније,

2. Систематски приступ у примени превентивних и детективних инструмената за откривање и превенцију превара.

Пријава за едукацију почиње 19.10.2022. године и траје закључно са 11.11.2022. године.

Образац пријаве, предавачи, време и место одржавања доступни су на страници Континуирана едукација.

Молимо све заинтересоване да пријаву изврше у року предвиђеном за пријаву.


 

  13.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ У ПРОЦЕСУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 Обавештавамо кандидате у процесу полагања испита да ће почев од првог испитног рока у 2023. години важити измењена литература из предмета Теорија ревизије.

Наведено је последица недавања сагласности једног од коаутора за коришћење уџбеника као литератра за полагање испита из предмета Теорија ревизије.

Списак литературе за полагање испита из предмета Теорија ревизије ће бити накнадно објављена.


 

  10.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ОКТОБАРСКО-НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени место полагања испита, распоред кандидата по испитима и време полагања испита.

Посебно скрећемо пажњу кандидатима који су пријавили испите из предмета Теорија ревизије, Финансијска анализа, Пословни информациони системи, Теорија и принципи рачуноводства и Микроекономија, општа и финансијска економија да на распореду кандидата по испитима установе време полагања испита.

Место одржавања испита: Хотел "ЈУГОСЛАВИЈА", Булевар Николе Тесле 3, Нови Београд.

Обезбеђен је паркинг за кандидате.


клик за увећану слику
 


клик за увећану слику
 


 

  03.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОБУКЕ

Позивамо вас на обуку на тему подизања свести ревизора о значају борбе против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији, са посебним освртом на практичне примере прања новца у којима би сектор ревизије могао бити злоупотребљен у сврху прања новца и финансирања тероризма.

Део обуке се односи на представљање ТМИС-а 2 (електронски систем за пријаву сумњивих активности Управи за спречавање прања новца), који ће од 1. јануара 2023. године бити у обавези да користе сви обвезници закона.

У складу са горе наведеним, обука садржи 4 дела и то:

 • Општи део (Систем борбе против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији),
 • Практичан рад Управе за спречавање прања новца (начин анализе сумњивих активности, студије случаја),
 • ТМИС 2 (нови систем за пријављивање сумњивих активности),
 • Дискусија (питања и одговори).

Предавачи на обуци су представници Управе за спречавање прања новца.

Обука ће се одржати 11. октобра 2022. године, са почетком у 10:00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, Теразије 23, Велика сала на II спрату.

Напомињемо да је број места ограничен.

Пријаву за обуку можете извршити путем линка: Пријава

Учешће на обуци је без котизације.

Агенду можете преузети на линку Агенда

 


 

  13.09.2022.

На страници обука и испити објављено је место одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији.

Такође, подсећамо кандидате да је на страници обука и испити доступан образац пријаве испита за октобарско-новембарски испитни рок. Пријава траје закључно са 30.09.2022. године.

 


 

  09.09.2022.

На страници обука и испити објављени су термини полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији и место одржавања испита у октобарско-новембарском испитном року.

Време полагања испита за предмете Теорија и принципи рачуноводства, Финансијска анализа, Теорија ревизије, Пословни информациони системи и Микроекономија, општа и финансијска економија ће бити накнадно објављени у зависности од броја пријављених кандидата.

Образац пријаве испита за октобарско-новембарски испитни рок ће бити доступан од понедељка 12.09.2022. године, а рок за пријаву траје закључно са 30.09.2022. године.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу искључиво на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

Подсећамо кандидате да је рок за достављање потпуне документације за разматрање захтева за ослобађање од полагања испита закључно са 30.09.2022. године.
 


 

  06.09.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА
У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора овлашћених ревизора ће одржати консултације у вези полагања испита предвиђених програмима Коморе овлашћених ревизора из следећих предмета:

 

- Финансијска анализа, среда 14.09.2022. године са почетком у 18 часова,

- Теорија ревизије, четвртак 15.09.2022. године са почетком у 18 часова,

- Теорија и принципи рачуноводства, уторак 20.09.2022. године са почетком у 18 часова.

 

Консултације из предмета Теорија и принципи рачуноводства ће се одржати електронски, путем ZOOM платформе.

 

О начину одржавања консултација из предмета Теорија ревизије и Финансијка анализа ће обавештење бити постављено у уторак 13.09.2022. године, а у зависности од броја пријављених кандидата за консултације.

 

Пријава консултација почиње 06.09.2022. године и траје закључно са 12.09.2022. године.

 

Образац пријаве је објављен на страници Обука и испити.

 

Сагласно члану 2. став 3. Правилника о износу надокнада Коморе овлашћених ревизора, надокнада за пријаву консултација из једног предмета износи 3.510,00 динара.

 

Посебно наглашавамо да се консултације организују у циљу отклањања недоумица кандидатаа које су се појавиле приликом припремања испита за полагање.

 

У вези наведеног, позивамо кандидате да пријаве присуство консултацијама, искључиво уколико имају спремна питања за испитиваче, а како би могли добити конкретне одговоре.

 


 

 

  18.08.2022.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом учесталих питања која се Комори овлашћених ревизора постављају у вези стечених професионалних звања из области рачуноводства и ревизије, а која су стечена у складу са претходно важећим законским прописима, Комора овлашћених ревизора, као организација којој је поверен посао издавања дозвола за пружање рачуноводствених услуга наглашава да је предметно питање недвосмислено регулисано прописаним у члану 63. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон), а на следећи начин:

„Лица из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3) овог закона која су стекла професионална звања у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о рачуноводству и ревизији („Службени лист СРЈ”, број 71/02 и „Службени гласник РС”, број 55/04), могу та звања сходно користити за испуњавање захтева из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3).“.

 


 

  26.07.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ ОКТОБАРСКО-НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење октобарско-новембарског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 17.10. до 04.11.2022. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 12.09.2022. године и трајаће закључно са 30.09.2022. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 12.09.2022. године. Место одржавања испита ће бити накнадно објевљено.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања октобарско-новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 30.09.2022. године.

 


 

 

06.07.2022.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2022. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

04.07.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У ВЕЗИ СА ПОДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА ИСПИТА
ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата.

Обавештавамо кандидате да се о донетим одлукама могу интересовати путем телефона, а исте се могу преузети искључиво у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин, од 06.07.2022. године.


 

 

01.07.2022.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пружаоци рачуноводствених услуга имају још 6 месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству

 

Министарство финансија позива сва правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга у Републици Србији, а још увек нису испунили законску обавезу и ускладили пословање са Законом о рачуноводству (ступио на снагу 1. јануара 2020. године), да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

Опширније: >овде<

 


 

  27.06.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за овлашћене интерне ревизоре на тему

- МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП АМЛ-У.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.

Подсећамо да је приступ материјалима могућ од данас до 15. јула 2022. године и да материјалима можете приступити у било ком тренутку.

У случају проблема приликом регистрације и приступу материјалима, контактирајте нас.
 


 

 

23.06.2022.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2022. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Финансијска анализа,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Теорија ревизије,
- Методологија ревизије,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем,

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика.

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Пословно управљачке вештине.

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 23.06.2022. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у мајском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 23.06.2022. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у мајском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.

Кандидати који су полагали испит из предмета Финансијска анализа и Теорија ревизије, потребно је да приликом захтева за достављање записника и испитних питања путем мејла нагласе да ли су полагали испит од 11:00 или од 15:00 часова.
 


 

  22.06.2022.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ТРИДЕСЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 22.06.2022. године до 29.06.2022. године, eлектронским путем.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 


 

  06.06.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре ће се одржати од 27.06. до 15.07.2022. године, електронским путем, на тему

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП АМЛ-У


Предавач: Љиљана Јаблоњскеј

Упутство за регистрацију и приступ материјалима ће бити објављени на страници Континуирана едукација 27.06.2022. године.

Пријава почиње 06.06.2022. године и трајаће закључно са 24.06.2022. године. Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.

Сви учесници ће добити потврду о присуству едукацији и остварених 7 часова континуираног професионалног усавршавања.


 

  11.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени место полагања испита, распоред кандидата по испитима и време полагања испита.

Испит из предмета Теорија ревизије, уместо 24.05.2022. године ће бити одржан 07.06.2022. године.

Испит из предмета Теорија и принципи рачуноводства, уместо 02.06.2022. године ће бити одржан 08.06.2022. године.

Уколико кандидатима који су пријавили испите из предмета Теорија ревизије и Теорија и принципи рачуноводства не одговарају измењени датуми полагања, могу се обратити Комори са захтевом за повраћај уплаћених средстава за полагање наведених испита.

Посебно скрећемо пажњу кандидатима који су пријавили испите из предмета Теорија ревизије, Финансијска анализа, Пословни информациони системи и Теорија и принципи рачуноводства да на распореду кандидата по испитима установе време полагања испита.

Место одржавања испита: Хотел "ЈУГОСЛАВИЈА", Булевар Николе Тесле 3, Нови Београд.

Обезбеђен је паркинг за кандидате.


клик за увећану слику
 


клик за увећану слику
 


 

  08.04.2022.

На страници обука и испити објављени су термини полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у мајском испитном року. Место и време полагања испита ће бити накнадно објављени.

Образац пријаве испита за мајски испитни рок ће бити доступан од понедељка 11.04.2022. године, а рок за пријаву траје закључно са 29.04.2022. године.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу искључиво на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

Подсећамо кандидате да је рок за достављање потпуне документације за разматрање захтева за ослобађање од полагања испита закључно са 29.04.2022. године.
 


 

  04.04.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење мајског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 16.05. до 03.06.2022. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 11.04.2022. године и трајаће закључно са 29.04.2022. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 11.04.2022. године. Место одржавања испита ће бити накнадно објевљено.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 29.04.2022. године.

 


 

 

04.04.2022.

 

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у ванредном МАРТОВСКОМ испитном року 2022. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Финансијска анализа,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Теорија ревизије,
- Методологија ревизије,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем,

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика.

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 04.04.2022. године.

Нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у ванредном мартовском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 04.04.2022. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у ванредном мартовском испитном року 2022. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.
 


 

 

22.03.2022.

 

На страници Обука и испити објављена је измењена литература за полагање испита за стицање професионалног зваањa овлашћени ревизор и ревизор за предмет:

 

Микроекономија, општа и финансијска економија.

 

Измењена литература важи од мајског испитног рока 2022. године.
 


 

  23.02.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Oбавештавамо кандидате да је на страници обука и испити објављен распоред кандидата по испитима.

Место одржавања испита објављено је на распореду кандидата по испитима. Молимо кандидате да се придржавају објављеног распореда и времена полагања.

 


 

  08.02.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

На страници обука и испити доступни су термини полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији за ванредни мартовски испитни рок.

Место полагања испита ће бити накнадно објављено.
 


 

  07.02.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ
У ВЕЗИ ВАНРЕДНОГ МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

На страници обука и испити доступни су обрасци пријаве испита за стицање професионалних звања у ревизији за ванредни мартовски испитни рок.

Подсећамо кандидате, да рок за пријаву испита траје закључно са 18.02.2022. године.

Термини полагања испита ће бити објављени у среду 09.02.2022. године.
 


 

  04.02.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Подсећамо овлашћене интерне ревизоре да до краја фебруара доставе потписану изјаву о спроведеном континуираном професионалном усавршавању.

Образац изјаве можете преузети ::овде::
 


 

  10.01.2022.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кандидате који се налазе у процесу полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, да ће Комора овлашћених ревизора организовати ванредни мартовски испитни рок у периоду од 28.02.2022. до 18.03.2022. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 07.02.2022. године и трајаће закључно са 18.02.2022. године.

С обзиром да Комора овлашћених ревизора организује ванредни испитни рок, током трајања истог се неће разматрати захтеви за ослобађање од полагања испита, већ ће се поступак разматрања захтева спровести током трајања редовног, мајског испитног рока.


 

 

 

 

31.12.2021.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати најмање три семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2022. години.

 


 

  23.12.2021.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ТРИДЕСЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 23.12.2021. године до 29.12.2021. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 


 

 

16.12.2021.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пружаоци рачуноводствених услуга имају још 12 месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству

 

Министарство финансија позива сва правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга у Републици Србији, а још увек нису испунили законску обавезу и ускладили пословање са Законом о рачуноводству, да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

 

Опширније: >овде<

 


 

  13.12.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за овлашћене интерне ревизоре на теме:

- Ефикасна комуникација,
- Примена МСФИ 16 - Лизинг,
- Примена Закона о рачуноводству и
- Примена Закона о ревизији.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.

Подсећамо да је приступ материјалима могућ од данас до 28. децембра 2021. године и да материјалима можете приступити у било ком тренутку.

У случају проблема приликом регистрације и приступу материјалима, контактирајте нас.
 


 

 

10.12.2021.

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата, те да исте могу преузети у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин.


 

 

09.12.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2021. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмет:

 

- Методологија ревизије

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 09.12.2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 09.12.2021. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски.

 

 


 

  07.12.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Позивамо чланове Скупштине Коморе овлашћених ревизора, да на мејл office@kor.org.rs до 13.12.2021. године доставе предлоге чланова Савета и Надзорног одбора Коморе овлашћених ревизора, а у циљу припремања предлога за гласање на седници Скупштине Коморе овлашћених ревизора.
 


 

 

06.12.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2021. године по Програмима Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Финансијска анализа,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Теорија ревизије,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика.

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

***

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 06.12.2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 06.12.2021. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски.

 


 

  25.11.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за 2021. годину.

Материјали ће бити доступни од 25.11. до 18.12.2021. године.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.
 


 

  24.11.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре ће се одржати од 13.12. до 28.12.2021. године, електронским путем, на теме

1. ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА

2. ПРИМЕНА МСФИ 16 - ЛИЗИНГ

3. ПРИМЕНА ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

4. ПРИМЕНА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ

Упутство за регистрацију и приступ материјалима ће бити објављени на страници Континуирана едукација 13.12.2021. године.

Пријава почиње 24.11.2021. године и трајаће закључно са 10.12.2021. године. Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.

Сви учесници ће добити потврду о присуству едукацији и остварених 7 часова континуираног професионалног усавршавања.

Напомена: Лиценцирани овлашћени ревизори који су и овлашћени интерни ревизори, не треба да се посебно пријављују, јер ће им материјал бити доступан кроз материјале за едукацију лиценцираних овлашћених ревизора.


 

  26.10.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021. ГОДИНЕ

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени термини полагања испита и распоред кандидата по испитима.

Место полагања објављено је на распореду кандидата по испитима. Молимо кандидате да се придржавају објављеног распореда и времена полагања.

Сагласно прописаним епидемиолошким мерама надлежних државних органа, ношење заштитне маске је обавезно од уласка у зграду и током трајања испита. Наглашавамо, да ће кандидати који се не буду придржавали епидемиолошких мера бити удаљени са испита.


 

  19.10.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре у 2021. године ће се одржати електронским путем.

Упутство за регистрацију и приступ материјалима за едукацију ће бити објављен на страници Континуирана едукација.

Пријава за едукацију почиње 19.10.2021. године и траје до 04.11.2021. године.

Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.


 

  19.10.2021.

Молимо кандидате који се нису иницијално пријавили за ступање у процес полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, а поднели су пријаву за полагање испита у новембарском испитном року, да то учине.

Напомињемо да се кандидат само једном иницијално пријављује, односно једном ступа у процес полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, а образац иницијалне пријаве доступан је на страници "Обрасци".
 


 

  11.10.2021.

На страници обука и испити објављени су термини полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији у новембарском испитном року. Место и време полагања испита ће бити накнадно објављени.

На страници обука и испити доступан је образац пријаве испита за новембарски испитни рок.

Молимо кандидате који пријаве шаљу путем мејла, да исте шаљу  на званичан мејл Коморе овлашћених ревизора office@kor.org.rs

 


 

  08.10.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење новембарског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 01.11. до 19.11.2021. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 11.10.2021. године и трајаће закључно са 22.10.2021. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 11.10.2021. године. Место одржавања испита ће бити накнадно објевљено.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 22.10.2021. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Ккомора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.
 


 

  05.10.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Влада Републике Србије на седници одржаној 30.09.2021. године, донела је Закључак којим се усвајају Процена реизика од прања новца, Процена ризика од финансирања тероризма, Процена реизика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процена реизика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.


https://www.srbija.gov.rs/vest/578992/usvojen-zakljucak-o-usvajanju-nacionalne-procene-rizika-od-pranja-novca.php

 

http://www.apml.gov.rs/vesti/clanak/usvojene-nacionalne-procene-rizika


 


 

  04.10.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кандидате који се налазе у процесу полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији да се пријава испита за новембарски испитни рок одлаже до даљњег.

Нова информација у вези наведеног ће бити објављена у петак 08.10.2021. године.
 


 

  30.09.2021.

Pozivamo vas da prisustvujete našem dvodnevnom onlajn događaju pod nazivom:

 ISACA Belgrade Chapter Days - 5th Anniversary

koji će se održati

24. i 25. novembra 2021. godine

Детаљније овде


 

  27.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за овлашћене интерне ревизоре на тему Заштита и безбедност информација и података о личности.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.

Подсећамо да је приступ материјалима могућ од данас до 10. октобра 2021. године и да материјалима можете приступити у било ком тренутку.

У случају проблема приликом регистрације и приступу материјалима, контактирајте нас.
 


 

  13.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита предвиђених програмима Коморе из следећих предмета:

- Теорија и принципи рачуноводства и
- Финансијска анализа.

Консултације ће се одржати електронски путем ZOOM платформе.

Пријава консултација почиње 13.09.2021. године и траје закључно са 24.09.2021. године.

Образац пријаве и термини одржавања објављени су на страници Обука и испити.
 


 

  06.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење новембарског испитног рока за стицање професионалних звања у ревизији у периоду од 01.11. до 19.11.2021. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 04.10.2021. године и трајаће закључно са 15.10.2021. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита, као и место одржавања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 04.10.2021. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање професионалних звања у ревизији.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 15.10.2021. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Ккомора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.
 


 

  06.09.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација/Овлашћени интерни ревизор, објављене су теме, предавачи и остале додатне информрације у вези едукације која ће се одржати од 27.09. до 10.10.2021. године.


 

  30.08.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре ће се одржати од 27.09. до 10.10.2021. године, електронским путем, на тему

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
И ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Упутство за регистрацију и приступ материјалима ће бити објављени на страници Континуирана едукација 27.09.2021. године.

Пријава почиње 30.08.2021. године и трајаће закључно са 20.09.2021. године. Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.

Сви учесници ће добити потврду о присуству едукацији и остварених 6 часова континуираног професионалног усавршавања.

Детаљи о предавачима и едукацији ће бити накнадно објављени.


 

 

01.07.2021.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пружаоци рачуноводствених услуга имају још 18 месеци да ускладе пословање са Законом о рачуноводству

 

Министарство финансија позива сва правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга у Републици Србији, а још увек нису испунили законску обавезу и ускладили пословање са Законом о рачуноводству, да благовремено поднесу захтев за добијање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и упишу се у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.

 

Опширније: ...:::овде:::...


 


 

 

24.06.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2021. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Методологија ревизије

 


 

 

 

21.06.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2021. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

- Теорија и принципи рачуноводства,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Финансијска анализа,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и интерна контрола,

- Теорија ревизије,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Порески систем

- Пословни информациони системи,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Финансијска математика и статистика.

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

***

 

Обавештавамо кандидате који су поднели захтев за ослобађање од полагања испита, да је Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање донела одлуке по захтевима кандидата, те да исте могу преузети у просторијама Стручне службе Коморе уз претходно заказан термин.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 21.06.2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у мајском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 21.06.2021. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у мајском испитном року 2021. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно путем телефона закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски.

 

 


 

  15.06.2021.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 15.06.2021. године до 25.06.2021. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 


 

  11.06.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом злонамерног покушаја деградирања Коморе овлашћених ревизора, законом основане институције, као и непрофесионалног девалвирања професионалних звања која Комора овлашћених ревизора издаје, обавештавамо стручну јавност да је Програм испита за стицање звања Ревизор Коморе овлашћених ревизора, донет у складу са чланом 58. став 1. тачка 9) Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19).

На основу изнетог, одговорно тврдимо да се сва професионална звања која се могу стећи при Комори овлашћених ревизора, стичу у потпуности у складу са Законом о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19), те да имаоци истих имају највиши степен правне сигурности у вези стечених професионалних звања при Комори овлашћених ревизора.

Пристојности ради, нећемо постављати питање легитимитета стечених професионалних звања која издају други привредни субјекти.

 


 

  10.06.2021.

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да Комора овлашћених ревизора планира организовање континуиране едукације за овлашћене интерне ревизоре у другој половини септембра.

Датум одржавања, теме и предавачи ће бити накнадно објављени.


 

  07.06.2021.

Обавештавамо друштва за ревизију и лиценциране овлашћене ревизоре да је објављена препорука Комисије за хартије од вредности која се односи на заједничке ревизије.

Детаљније ...:::овде:::...

 


 

  14.05.2021.

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да је на страници Континуирана едукација/овлашћени интерни ревизор објављен Списак организација чије континуирано професионално усавршавање Комора овлашћених ревизора признаје као део обавезног континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора у складу са Програмом континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора.

 


 

  28.04.2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2021. ГОДИНЕ

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени термини полагања испита и распоред кандидата по испитима.

Место полагања објављено је на распореду кандидата по испитима. Молимо кандидате да се придржавају објављеног распореда и времена полагања.

Сагласно прописаним епидемиолошким мерама надлежних државних органа, ношење заштитне маске је обавезно од уласка у зграду и током трајања испита. Наглашавамо, да ће кандидати који се не буду придржавали епидемиолошких мера бити удаљени са испита.


 

  12.04.2021.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у мајском испитном року 2021. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 23.04.2021. године.

Место одржавања испита ће бити накнадно објављено на почетној страници сајта Коморе.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 23.04.2021. године.
 


 

  09.04.2021.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2021. године.

Подсећамо да пријава испита почиње 12.04.2021. и траје закључно са 23.04.2021. године.

Место одржавања испита ће бити накнадно објављено.
 


 

  06.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита предвиђених програмима Коморе из следећег предмета:

- Теорија и принципи рачуноводства.

Консултације ће се одржати 15.04.2021. године од 16:00 часова путем ZOOM платформе.

Пријава консултација почиње 06.04.2021. године и траје закључно са 13.04.2021. године.

Образац пријаве постављен је на страници Обука и испити.
 


 

  05.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за овлашћене интерне ревизоре на тему Улога интерне ревизије у превенцији и детекцији превара.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.

Подсећамо да је приступ материјалима могућ од данас до 18. априла 2021. године и да материјалима можете приступити у било ком тренутку.

У случају проблема приликом регистрације, контактирајте нас.
 


 

  29.03.2021.

 ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Комора овлашћених ревизора планира спровођење мајског испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 17.05. до 05.06.2021. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 12.04.2021. године и трајаће закључно са 23.04.2021. године.

Образац испитне пријаве, термини полагања испита, као и место одржавања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 12.04.2021. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 23.04.2021. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Ккомора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.
 


 

 

24.03.2021.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Поводом довођења у питање чињенице да је Комора овлашћених ревизора придружени члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC), упућујемо стручну јавност да изврши проверу наведеног увидом у званичну интернет страницу Међународне федерације рачуновођа на следећем линку:

 

https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map?letter=S#members


(за увећање - клик на слику)


 

 

12.03.2021.

 

Подсећамо лиценциране овлашћене ревизоре, односно друштва за ревизију на обавезу прописану чланом 100. Закона о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19), да обавесте Комисију за ревизију у друштву од јавног интереса, Комору овлашћених ревизора и Комисију за хартије од вредности у следећим случајевима када постоји:

 

1) значајна повреда закона, регулативе и административних смерница које специфично утичу на управљање друштвом од јавног интереса;

 

2) значајна опасност или сумња у континуирано пословање друштва од јавног интереса;

 

3) уздржавања од издавања мишљења о финансијским извештајима или издавање негативног мишљења.

 


 

  08.03.2021.


ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана професионална едукација за овлашћене интерне ревизоре ће се одржати од 05.04. до 18.04.2021. године, електронским путем, на тему

УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
У ПРЕВЕНЦИЈИ И ДЕТЕКЦИЈИ ПРЕВАРА

Упутство за регистрацију и приступ материјалима ће бити објављен на страници Континуирана едукација.

Пријава почиње 08.03.2021. године и трајаће закључно са 31.03.2021. године. Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.

Сви учесници ће добити потврду о присуству едукацији и остварених 6 часова континуираног професионалног усавршавања.

Детаљније о едукацији и предавачима :::овде:::


 

 

22.02.2021.

 

На страници Обука и испити објављена је ажурирана литература за полагање испита за стицање професионалног зваањ овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

 

Ажурирана литература важи од мајског испитног рока 2021. године.


 

 

18.02.2021.

 

Sa zadovoljstvom najavljujemo da će se u organizaciji Udruženja ISACA Beograd održati onlajn

Pripremna obuka za polaganje ispita za sticanje

CSX Cybersecurity Fundamentals sertifikata

7. - 10. april 2021. godine

18:00 - 21:30 (od 7. do 9. aprila 2021.)

10:00 - 15:30 (10. aprila 2021.)

(ukupno 13,5 efektivnih sati)

Opširnije ..::ovde::..


 

 

05.02.2021.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да од 05.02.2021. године почиње јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању.

 

Детаљније ...:::овде:::...
 


 

 

25.01.2021.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na onlajn predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 

"Upravljanje incidentima i odgovor na incidente"

koje će se održati 27.01.2021. godine

u periodu od:

19:00 - 20:00 časova

Opširnije ..::ovde::..


 

 

15.01.2021.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na onlajn predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 

"How To Setup CSIRT & SOC"

koje će se održati 21.01.2021. godine

u periodu od:

19:00 - 20:00 časova

Opširnije ::ovde::


 

 

14.01.2021.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2020. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски, као и да ће се приликом уласка у просторије мерити телесна температура.

 

 


 

 

13.01.2021.

 

На страници "Акти Коморе" објављени су:

- Програм испита за стицање звања овлашћени ревизор,

- Правилник о условима и поступку за ослобађање полагања теоријског испита, односно дела испита предвиђених програмом Коморе овлашћених ревизора за стицање звања овлашћени ревизор,

- Програм континуираног професионалног усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора.

 


 

 
 

29.12.2020.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2020. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика,

- Микроекономија, општа и финансијска економија,

- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,

- Порески систем,

- Право за овлашћене ревизоре,

- Теорија ревизије,

- Управљачко рачуноводство,

- Управљање ризицима и контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,

- Анализа пословања и информационе технологије,

- Пословно управљачке вештине.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Преузимање записника, увид у радове и евентуално улагање приговора, свим кандидатима ће бити омогућено од 11.01.2021. године.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем, такође од 11.01.2021. године.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у новембарском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски, као и да ће се приликом уласка у просторије мерити телесна температура.

 

 


 

 

25.12.2020.

 

На страници Акти Коморе, објављен је Програм континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора.


 


 

 

25.12.2020.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати најмање три семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2021. години.

 


 

  07.12.2020.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ОСМА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 07.12.2020. године до 11.12.2020. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 


 

  25.11.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

Обавештавамо кандидате да су на страници Обука и испити објављени термини полагања испита и распоред кандидата по испитима.

Место полагања објављено је на распореду кандидата по испитима. Молимо кандидате да се придржавају објављеног распореда полагања.

Сагласно прописаним епидемиолошким мерама надлежних државних органа, ношење заштитне маске је обавезно од уласка у зграду и током трајања испита.

Још једном наглашавамо да се кандидати којима не одговарају датуми полагања испита, могу обратити Комори са захтевом за повраћај уплаћених средстава закључно са 27.11.2020. године.


 

  25.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Поступајући по захтеву лиценцирани овлашћених ревизора, Комора ће приступ материјалима за континуирану професионалну едукацију омогућити закључно са 30.11.2020. године.

Још једном позивамо све лиценциране овлашћене ревизоре који нису погледали материјале, да исте погледају.
 


 

  23.11.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

Поступајући сагласно мишљењу приспелог од стране Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо кандидате да ће испити у новембарском испитном року бити спроведени у периоду од 30.11. до 16.12.2020. године.

Термини полагања испита ће бити објављени 25.11.2020. године.

Кандидати којима не одговарају датуми полагања испита, могу се обратити Комори са захтевом за повраћај уплаћених средстава закључно са 27.11.2020. године.


 

  17.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре који нису погледали све, или део материјала у оквиру континуиране професионалне едукације за 2020. годину, да ће приступ материјалима бити омогућен закључно са 25.11.2020. године.
 


 

  16.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће пријава за  едукацију за овлашћене интерне ревизоре, на тему

"ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ"

почети 17.11.2020. године, и трајати закључно са 14.12.2020. године.

Образац пријаве ће бити доступан на страници Континуирана едукација/овлашћени интерни ревизор/едукације у најави.


 

  10.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ

Обавештавамо друштва за ревизију да је примена МСФИ 9 и МСФИ 15 обавезна за финансијске извештаје који се састављају на дан 31.12.2020. године.
 


 

  09.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

На страници Континуирана едукација објављени су материјали за континуирану едукацију за 2020. годину.

За регистрацију и приступ материјалима, прочитајте упутство које се налази на страници Континуирана едукација.
 


 

  06.11.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

Имајући у виду нову меру - забрану окупљања више од 5 људи на отвореноом и затвореном, а као друштвено одговорна професионална организација, Комора овлашћених ревизора одлаже полагање испита заказаних за новембарски испитни рок 2020. године.

У вези наведеног, Комора овлашћених ревизора ће се обратити надлежном државном  органу са захтевом за давање мишљења да ли као професионална организација има право организовања полагања испита на којима би присуствовало више од 5 људи.

По добијању наведеног мишљења, исто ће бити објављено на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора, а Комора овлашћених ревизора ће поступити у складу са мишљењем.


 

  06.11.2020.

Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo da će se u organizaciji Udruženja ISACA Beograd održati onlajn

Pripremna obuka za polaganje ispita za sticanje CISA sertifikata

07.-13. decembar 2020.

18:00 - 21:30 (od 7. do 11. decembra 2020.)

10:00 - 13:30 i 15:00-18:30 (12. decembra 2020.)

10:00 - 14:30 (13. decembra 2020.)

(ukupno 26 sati efektivno)

Opširnije ovde
 


 

  04.11.2020.

Обавештавамо кандидате да је на страници "Обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2020. године који полажу испите по програмима Коморе.

***

Обавештавамо кандидате да ће се полагање свих испита одржати на адреси Нушићева 15, у великој сали на првом спрату.


 

  03.11.2020.

Министарство финансија Републике Србије донело је решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број 401-00-4351/2020-16 од 13. октобра 2020. године ("Службени гласник РС", број 123/20 и 125/20).

За преузимање кликните ..:::овде:::..
 


 

  02.11.2020.

Обавештавамо друштва за ревизију да је на порталу Kомисије за хартије од вредности објављен Годишњи извештај који су друштва за ревизију, сагласно чл. 25. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019), дужна да доставе Kомисији за хартије од вредности и Kомори овлашћених ревизора до краја новембра. Попуњавањем Извештаја на порталу Kомисије испуњавате обавезу достављања података истовремено Kомисији и Kомори, пошто ће подаци са портала Kомисије аутоматски бити прослеђени Kомори овлашћених ревизора
 


 

  29.10.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ИМАОЦЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВА СТЕЧЕНИХ ПРИ САВЕЗУ РАЋУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Обавештење можете преузети у пдф-у

Независно од наведеног, лица која поседују професионална звања из члана 63. Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", број 73/19), могу та звања сходно користити за испуњавање захтева из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3), а у сврху издавања дозволе за пружање рачуноводствених услуга.
 


 

  19.10.2020.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у новембарском испитном року 2020. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 30.10.2020. године.

Место одржавања испита ће бити накнадно објављено на почетној страници сајта Коморе.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 30.10.2020. године.
 


 

  14.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему

"ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ"

одржати 16.12.2020. године, електронским путем.

Предавачи ће бити:

- Сања Кекић, овлашћени интерни ревизор, председница Удружења ISACA Београд и

- Оља Стојановић, Compliance officer / Data protection officer u DDOR Нови Сад.

Образац пријаве и све додатне информације ће бити накнадно доступни.


 

 

01.10.2020.

Комора овлашћених ревизора планира спровођење испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 09.11. до 27.11.2020. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 19.10.2020. године и трајаће закључно са 30.10.2020. године.

Образац испитне пријаве, као и термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 19.10.2020. године.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 30.10.2020. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Комора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.


 

  01.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре у 2020. године ће се одржати електронским путем.

Упутство за регистрацију и приступ материјалима за едукацију ће бити објављен на страници Континуирана едукација.

Пријава за едукацију почиње 01.10.2020. године и траје до 22.10.2020. године.

Образац пријаве доступан је на страници Континуирана едукација.


 

  30.09.2020.

Kомпанија НИС а.д., Нови Сад је један од примера компаније чија је функција интерне ревизије оцењена од стране независног екстерног оцењивача квалитета. Исход екстерне оцене квалитета функције интерне ревизије ове компаније јесте закључак екстерног оцењивача о усаглашености са Етичким кодексом и са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије. Верујемо да је ово пракса која ће добити на снази и на значају у широј размери на нашем тржишту. Стога, делимо садржај који је припремио НИС а.д., Нови Сад.

Детаљније на страници Мишљења и обавештења.


 

  14.09.2020.


На
страници "Обрасци", објављени су образац захтева за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга и захтев / изјава за покретање поступка пред надлежним органом који води службену евиденцију.

 


 

  31.07.2020.


На
страници "Мишљења и ообавештења", можете преузети и прочитати текст о рачуноводственом третману крипто имовине.

 


 

  21.07.2020.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ СЕДМА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 

Скупштина ће се одржати у периоду од 21.07.2020. године до 27.07.2020. године.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.


Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

Одржавање седнице Скупштине писаним путем је условљено епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, као и законским роковима који се морају испоштовати.

 

Наиме, 03.08.2020. године је рок за предају финансијских извештаја са извештајем ревизора, а Комора је дужна и да усклади постојећа акта и донесе нова акта у складу са Законом о ревизији („Службени гласник РС“, број: 73/19) у року од годину дана од дана ступања на снагу поменутог закона.

С обзиром да Статут Коморе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, као и да је пре његовог објављивања  у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комора дужна да прибави сагласност министарства надлежног за послове финансија на Статут у делу који се односи на обављање јавних овлашћења из члана 57. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број: 73/19), дату по претходно прибављеном мишљењу Комисије за хартије од вредности, предложени дневни ред за двадесет седму седницу Скупштине садржи тачке које је неопходно размотрити.

 


 

  15.07.2020.

На страници "Обука и испити" објављени су резултати полагања испита одржаних у ЈУНСКОМ испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, нудимо могућност каднидатима који су полагали испите у јунском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора да им се, на њихов захтев шаљу записници са полагања испита и испитна питања са испита који су полагали електронским путем.

Кандидати који желе лично да преузму записник са полагања испита у јунском испитном року 2020. године по програмима Коморе овлашћених ревизора, у обавези су да претходно закажу термин за преузимање записника.

Наглашавамо да ће лично преузимање записника у просторијама Стручне службе Коморе (ул. Македонска 30, V спрат), бити могуће уз обавезно ношење маски, као и да ће се приликом уласка у просторије мерити телесна температура.
 


 

  08.07.2020.

Позивамо чланове Скупштине Коморе овлашћених ревизора да до 17.07.2020. године доставе примедбе и сугестије на Нацрт Статута Коморе и Нацрт Пословника о раду Скупштине Коморе.

Поменути нацрти су доступни на страници Скупштина.

 


 

  09.06.2020.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у јунском испитном року 2020. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  28.05.2020.

Обавештавамо све заинтересоване да смо од данас доступни на старим бројевима телефона: 011 3281 820 или 3281 286
 


 

  25.05.2020.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени обрасци за пријаву испита и термини полагања испита у јунском испитном року 2020. године.

Рок за пријаву испита траје закључно са 05.06.2020. године.

Подсећамо кандидате да захтеве за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор могу поднети закључно са 05.06.2020. године.
 


 

 

14.05.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ АДРЕСЕ

Комора овлашћених ревизора се од 13.05.2020. године налази на новој адреси:

Македонска 30/5
Стари Град
11103 Београд
ПАК: 106711

Привремени број телефона на који можете добити све потребне информације је: 011/4051-379.


 

 

12.05.2020.

Узимајући у обзир Наредбу о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору, која је ступила на снагу 07.05.2020. године, као и најављено и очекивано допуштање организовања јавних скупова где ће бити дозвољено присуство већег броја лица у затвореном простору, а под претпоставком да не наступе нежељене и непланиране околности, Комора овлашћених ревизора планира спровођење испитног рока за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне ревизоре у периоду од 15.06. до 30.06.2020. године.

Сходно наведеном, пријава испита ће почети 25.05.2020. године и трајаће закључно са 05.06.2020. године.

Образац испитне пријаве, као и термини полагања испита ће бити доступни на званичној интернет страници Коморе овлашћених ревизора 25.05.2020. године.

С обзиром на објективну немогућност, консултације у вези полагања испита се неће организовати пред предстојећи испитни рок.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање звања овлашћени ревизор.

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 05.06.2020. године.

Уколико наступе околности које објективно онемогућавају припрему и спровођење планираног испитног рока, Комора овлашћених ревизора ће благовремено обавестити заинтересоване путем званичне интернет странице.


 

 

17.04.2020.

Обавештавамо све заинтересоване да је на 244. седници Владе Републике Србије одржане 16.04.2020. године донета Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

Уредбу можете преузети ...:::овде:::... или ...:::овде:::...


 

 

27.03.2020.

Позивамо чланове Коморе да, поводом ситуације која влада у Републици Србији покажу друштвену одговорност и хуманост и у складу са могућностима донирају средства за помоћ у борби против епидемије болести COVID 19. Информације и инструкције за уплату донација можете погледати ...:::овде:::..


 

 

20.03.2020.

Сагласно захтевима МСР 560, параграф 6.-9. и деловима А6-А10, и МСР 570, ревизори су дужни да спроведу ревизијске поступке осмишљене ради прибављања довољно адекватних ревизијских доказа да су сви догађаји до датума извештаја ревизора, који захтевају корекције или, у овом случају обелодањивање у финансијским извештајима, идентификовани.

Ревизори би, у светлу догађаја у земљи и свету поводом пандемије вируса COVID 19, и проглашавање ванредног стања у Републици Србији од 15.03.2020. године, требало да скрену пажњу клијентима, где је то могуће, да изврше обелодањивање у Напоменама уз финансијске извештаје, у делу „догађаји након биланса стања“.

Детаљно обавештење на ЛИНКУ
 

 

 

16.03.2020.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

С обзиром на новонасталу ситуацију у Републици Србији, обавештавамо заинтересоване да Стручна служба Коморе ограничава рад са странкама до даљњег.

Упућујемо заинтересоване на електронску и телефонску комуникацију, а у случају неодложне потребе молимо да се састанци благовремено заказују. О свим планираним активностима, заинтересовани ће бити благовремено информисани путем званичне интернет странице Коморе.

Сходно наведеном, обавештавамо лиценциране овлашћене ревизоре да ће се, до даљњег потврде о континуираном професионалном усавршавању потписивати електронским потписом и издавати електронски, а што ће Министарство финансија Републике Србије третирати као валидан документ.


 

 

16.03.2020.

Обавештавамо све заинтересоване за догађаје у организацији удружења ISACA, да је ISACA донела одлуку да откаже све предстојеће догађаје.


 

  04.03.2020.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана основна  литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет:

- Методологија ревизије.

Ажурирана литература важи од мајског испитног рока 2020. године.


 

 

03.03.2020.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 31.03.2020. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

  02.03.2020.

На страници Мишљења и обавештења објављено је мишљење Министарства финансија у вези са обавезом друштава за ревизију која обављају ревизију код друштава од јавног интереса да предају додатни Извештај Комисији за ревизију субјекта ревизије (чл. 40. Закона о ревизији).


 

 

26.02.2020.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na radionicu u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

 "Operativna otpornost"

koje će se održati 23.03.2020. godine u Beogradu

u periodu od:

18:00 - 20:00 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School

Višegradska 27

Radionica će biti na srpskom jeziku.

 

Opširnije ...::ovde::..

 


 

 

04.02.2020.

 

Обавештавамо чланове Коморе и стручну јавност да је Законом о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", број 91/2019 до 24.12.2019. године), у члану 70. самосталних чланова предвиђено следеће:

 

 "Обвезник је дужан да своја унутрашња акта усклади са овим законом до 01. маја 2020. године."

 


 

 

10.01.2020.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2020. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

 

 

27.12.2019.

 

Обавештавамо све заинтересоване, да је у "Службеном гласнику РС", број 92/19, од 25. децембра 2019. године објављен превод Међународних стандарда финансијског извештавања, а исти је објављен и на сајту Министарства финансија.

 

Преузимање ...:::овде:::...

 


 

 

26.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.

 


 

 

18.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

18.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Оквир за финансијско извештаваање и МСФИ.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

16.12.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Финансијска анализа,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Финансијска математика и статистика,
- Финансијски менаџмент привредних друштава и

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  18.11.2019.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA beograd:

"A šta ako bih ja mogao da budem...Ti?"

koje će se održati 06.12.2019. godine u Beogradu

sa početkom u 18:00 časova

na lokaciji: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Jurija Gagarina 149A.

Opširnije ..::ovde::..


 

 

12.11.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Подсећамо све заинтересоване да је у току пријава за едукацију за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА"

 

која ће се одржати у петак 29. новембра 2019. године, од 10 до 16:45 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих траје до 27.11.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда је доступна на странии "Континуирана едукација".


 

  06.11.2019.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2019. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  31.10.2019.

Обавештавамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, да се испит из предмета Финансијски менаџмент привредних друштава одлаже за петак, 29.11.2019. године у 14 часова.
 


 

  21.10.2019.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у новембарском испитном року 2019. године.
 


 

  18.10.2019.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 23.10.2019. године са почетком у 10 часова, Благоја Паровића 150, у сали у приземљу. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину објављени су на страници "Скупштина".

 

 


 

 

14.10.2019.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за овлашћене интерне ревизоре, на тему


"ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА"

 

одржати у петак 29. новембра 2019. године, од 10 до 16:45 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње 14.10.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда је доступна на странии "Континуирана едукација".


 

  07.10.2019.

На страници "Континуирана едукација" објављен је распоред предавања на предстојећој континуираној едукацији за лиценциране овлашћене ревизоре..


 

  30.09.2019.

 ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ НОВЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати новембарски испитни рок од 12.11.2019. до 30.11.2019. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 21.10.2019. године и траје закључно са  01.11.2019. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
21.10.2019. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.

***

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања новембарског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 01.11.2019. године.
 


 

 

30.09.2019.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОНСУЛТАЦИЈА У ВЕЗИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

Након приспелих изјашњавања кандидата о потреби одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора ће одржати консултације у вези полагања испита из следећих предмета предвиђених програмима Коморе:

1. Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
2. Извођење интерне ревизије,

3. Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола.

 

Консултације ће се одржати у периоду од 12.10.2019. до 17.10.2019. године.

 

Пријава консултација почиње од 30.09.2019. године и траје закључно са 11.10.2019. године.

 

Образац пријаве и термине одржавања консултација можете преузети на страници "Обука и испити".


 


 

 

26.09.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАНЕ ОВЛАШЋЕНЕ РЕВИЗОРЕ

Континуирана едукација за лиценциране овлашћене ревизоре одржаће се у периоду од 23.10. до 25.10.2019. године.

Пријава почиње 26.09.2019. године, и образац пријаве je доступан на страници Континуирана едукација.

Распоред предавања ће бити накнадно објављен.


 

 

09.09.2019.

 

Позивамо кандидате који су у процесу полагања испита за стицање звања у ревизији (овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор) да нам до 27.09.2019. године на имејл адресу dragan.coric@kor.org.rs укажу на потребу организације консултација у вези полагања испита за стицање звања у ревизији.

 


 

  30.07.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана основна и допунска литература за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  интерни ревизор за предмете:

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола и
- Извођење интерне ревизије.

Ажурирана литература важи од новембарског испитног рока 2019. године.


 

  26.07.2019.

pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnom događaju,
sada već trećem po redu:

ISACA Day

50th Anniversary: "Honoring Our Past. Innovating Our Future"

 koji će se održati 

27. septembra 2019. godine u Beogradu

na lokaciji:

Aeroklub, Uzun Mirkova 4/2

Više informacija :::ovde::: ili na www.isacaday.rs


 

 

17.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије

 


 

  13.06.2019.

На страници "Скупштина" објављени су материјали за двадесет пету седницу Скупштине Коморе овлашћених ревизора.


 

 

13.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије

 


 

  12.06.2019.


На основу члана 1
8. Статута Коморе овлашћених ревизора,

 

САЗИВА СЕ

ДВАДЕСЕТ ПЕТА СКУПШТИНА КОМОРЕ

ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

Скупштина ће се одржати 21.06.2019. године са почетком у 10 часова, Нушићева 15, у сали на првом спрату. Пријављивање чланова Скупштине и додела гласачких листића вршиће се од 9:15 до 9:45 часова.

 

Чланови Скупштине Коморе овлашћених ревизора су друштва за ревизију и лиценцирани овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију.

Материјали за Скупштину ће бити објављени на страници "Скупштина".

 

 


 

 

11.06.2019.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у МАЈСКОМ испитном року 2019. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Финансијска анализа,
- Финансијска математика и статистика и 
- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије,
- Пословно управљачке вештине

 


 

  23.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕДУКАЦИЈИ
ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

Обавештавамо све заинтересоване да распоред предавања могу преузети на страници "Континуирана едукација".


 

  15.05.2019.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd: "Outsource IT funkcija i povezani rizici" koje će se održati 30.05.2019. godine. Prisustvo događaju je slobodno. Više info: ovde


 

  24.04.2019.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у мајском испитном року 2019. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  16.04.2019.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanje u organizaciji Udruženja ISACA Beograd:

"IT Security Audit"

koja će se održati 

24.04.2019. godine u Beogradu

u periodu od 18:00 - 20:00 časova

na lokaciji:

Cotrugli Business School, Višegradska 27.

Dodatne informacije OVDE


 

  12.04.2019.

Обавештавамо кандидате да услед недовољног броја заинтересованих кандидата за консултације, Комора овлашћених ревизора неће органозовати консултације у вези полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор пред мајски испитни рок 2019. године.

 


 

  05.04.2019.

Обавештавамо кандидате да су на страници "обука и испити" објављени термини полагања испита у мајском испитном року 2019. године.
 


 

 

01.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЕДУКАЦИЈИ ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

 

Обавештавамо све заинтересоване да ће се едукација за интерне ревизоре, на тему


"УЛОГА И ЗНАЧАЈ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У СИСТЕМУ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА"

 

одржати у петак 31. маја 2019. године, од 10 до 16 часова, у клубу "Сателит", на Кошутњаку, Благоја Паровића 150.

Пријава заинтересованих почиње 01.04.2019. године. Образац пријаве доступан је на страници "Континуирана едукација".

Агенда ће бити доступна
20.04.2019. године.


 

  01.03.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЖАВАЊУ МАЈСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

Обавештавамо кандидате да ће Комора овлашћених ревизора одржати мајски испитни рок од 13.05.2019. до 27.05.2019. године, за стицање професионалног звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор.

Рок за пријављивање испита почиње од 08.04.2019. године и траје закључно са  19.04.2019. године.

Образац пријаве ће бити доступан од
08.04.2019. године на страници "обука и испити".

Термини испита ће бити накнадно објављени.

***

Уколико довољан број кандидата (не мање од 3 кандидата по предмету) укаже на потребу одржавања консултација у вези полагања испита за стицање професионалних звања у ревизији, Комора овлашжених ревизора ће организовати консултације у периоду од 15.04.2019. до 20.04.2019. године.

***

Обавештавамо заинтересоване кандидате да ће Комора овлашћених ревизора, током трајања мајског испитног рока приступити разматрању захтева за ослобађање од полагања испита, односно дела испита предвиђених Програмом Коморе за стицање  звања овлашћени ревизор.

 

У вези наведеног, наглашавамо да је рок за достављање потпуне документације и доказа о уплати надокнаде за разматрање захтева 19.04.2019. године.

 


 

  25.02.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Право за овлашћене ревизоре.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од мајског испитног рока 2019. године.


 

  28.01.2019.

На страници "Обука и испити" објављена је ажурирана литература и оквирна испитна питања за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени  ревизор за предмет Пословни информациони системи.

Ажурирана литература као и оквирна испитна питања важе од мајског испитног рока 2019. године.


 

 

 


 

 

24.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Управљање ризицима и интерна контрола.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Анализа пословања и информационе технологије.

 


 

 

24.12.2018.

 

Обавештавамо овлашћене интерне ревизоре да ће Комора овлашћених ревизора организовати два семинара за овлашћене интерне ревизоре у 2019. години.

Семинари ће бити организовани у периоду април/мај и септембар/октобар.

Теме ће бити накнадно објављене.

 


 

 

20.12.2018.

 

На основу решења Министарства финансија број 337-00-6/2018-16, на страници "Прописи" објављен је превод Међународних стандарда ревизије.

 

Међународни стандарди ревизије ће почети да се примењују од ревизије финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2019. године. МСР се могу применити и приликом ревизије финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2018. године. линк


 


 

 

19.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Методологија ревизије.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Пословно управљачке вештине.

 


 

 

12.12.2018.

 

На страници Обука и испити” објављени су резултати полагања испита одржаних у НОВЕМБАРСКОМ испитном року 2018. године по Програму Коморе овлашћених ревизора, за предмете:

 

ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР

 

- Теорија и принципи рачуноводства,
- Оквир за финансијско извештавање и МСФИ,
- Управљачко рачуноводство,
- Теорија ревизије,
- Право за овлашћене ревизоре,
- Порески систем,
- Пословни информациони системи,
- Финансијска математика и статистика и 
- Финансијски менаџмент привредних друштава.


 

ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

 

- Улога и активности интерног ревизора у управљању, утврђивању ризика и контрола,
- Извођење интерне ревизије.

 


 

  07.11.2018.

Обавештавамо кандидате да је на страници "обука и испити" објављен распоред кандидата по испитима у новембарском испитном року 2018. године који полажу испите по програмима Коморе.
 


 

  05.11.2018.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, одржао је предавање на скупу Коморе овлашћених ревизора, на тему финансијског управљања и контроле где је истакао да му је велико задовољство да говори на ову тему. ..::Опширније::..