Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Обрасци

 

 

 
 

ИНИЦИЈАЛНА ПРИЈАВА

Иницијална пријава за стицање професионалног звања овлашћени ревизор
   
 

Захтев за издавање предрачуна за обраду иницијалне пријаве за стицање професионалног звања овлашћени ревизор

   
 

Захтев за издавање предрачуна за разматрање захтева за ослобађање од полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор

   

Иницијална пријава за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор

   
 

Захтев за издавање предрачуна за обраду иницијалне пријаве за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор

   
   
 

ЗАХТЕВИ - Министарство финансија

Захтев за продужавање лиценце овлашћеном ревизору за обављање послова ревизије финансијских извештаја
   

Захтев за издавање лиценце овлашћеном ревизору за обављање послова ревизије финансијских извештаја са обрасцима потврда о радном искуству и заснованом радном односу

   

Зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe рeвизиje

   
   
   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОРИ

Захтев за издавање сертификата о стицању професионалног звања овлашћени ревизор

   
 

Захтев за издавање предрачуна за издавање сертификата о стицању професионалног звања овлашћени ревизор

   

Захтев за упис у Регистар издатих сертификата за професионално звање овлашћени ревизор

   
 

Захтев за издавање предрачуна за упис у Регистар издатих сертификата за професионално звање овлашћени ревизор и добровољни члански допринос

   

Упитник о континуираном професионалном усавршавању лиценценцираних овлашћених ревизора

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - РЕВИЗОРИ

Захтев за издавање сертификата о стицању професионалног звања ревизор

   
 

Захтев за издавање предрачуна за издавање сертификата о стицању професионалног звања ревизор

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОРИ

Захтев за издавање сертификата о стицању професионалног звања овлашћени интерни ревизор
   
 

Захтев за издавање предрачуна за издавање сертификата о стицању професионалног звања овлашћени интерни ревизор

   

Захтев за упис у Регистар издатих сертификата за професионално звање овлашћени интерни ревизор

   
 

Захтев за издавање предрачуна за упис у Регистар издатих сертификата за професионално звање овлашћени интерни ревизор и добровољни члански допринос

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА

Захтев за нострификацију професионалног звања овлашћени ревизор стеченог у иностранству

   

Захтев за нострификацију професионалног звања овлашћени интерни ревизор стеченог у иностранству

   
 

Захтев за издавање предрачуна за нострификацију професионалних звања

   
   
   
 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ

Захтев за извод из Регистра друштава за ревизију и самосталних ревизора
   
 

Захтев за издавање предрачуна за издавање извода из Регистра друштава за ревизију и самосталних ревизора

   

Захтев за издавање извода из Регистра издатих лиценци овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја

   
 

Захтев за издавање предрачуна за издавање извода из Регистра издатих лиценци овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - ПРУЖАОЦИ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

   
 

Е - захтев за издавање дозволе

   
 

Е - захтев / изјава

   
 

Е - захтев преко Параграфа

   

Захтев за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

   

Захтев / Изјава за покретање поступка пред надлежним органом који води службену евиденцију

   
Инструкције за плаћање

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.