Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Обрасци

 

 

 
 

ИНИЦИЈАЛНА ПРИЈАВА

Иницијална пријава за стицање професионалног звања овлашћени ревизор/ревизор

   

Захтев за ослобађање од полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор/ревизор

   

Иницијална пријава за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - Министарство финансија

Захтев за продужавање лиценце овлашћеном ревизору за обављање послова ревизије финансијских извештаја
   

Захтев за издавање лиценце овлашћеном ревизору за обављање послова ревизије финансијских извештаја са обрасцима потврда о радном искуству и заснованом радном односу

   

Зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe рeвизиje

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОРИ

Захтев за издавање сертификата о стицању професионалног звања овлашћени ревизор

   

Захтев за упис у Регистар издатих сертификата за професионално звање овлашћени ревизор

   

Упитник о континуираном професионалном усавршавању лиценценцираних овлашћених ревизора

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - РЕВИЗОРИ

Захтев за издавање сертификата о стицању професионалног звања ревизор

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОРИ

Захтев за издавање сертификата о стицању професионалног звања овлашћени интерни ревизор

   

Захтев за упис у Регистар издатих сертификата за професионално звање овлашћени интерни ревизор

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА

Захтев за нострификацију професионалног звања овлашћени ревизор стеченог у иностранству

   

Захтев за нострификацију професионалног звања овлашћени интерни ревизор стеченог у иностранству

   
   
   
 

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ

Захтев за извод из Регистра друштава за ревизију и самосталних ревизора
   
 

Захтев за издавање предрачуна за издавање извода из Регистра друштава за ревизију и самосталних ревизора

   

Захтев за издавање извода из Регистра издатих лиценци овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја

   
 

Захтев за издавање предрачуна за издавање извода из Регистра издатих лиценци овлашћеним ревизорима за обављање послова ревизије финансијских извештаја

   
   
   
 

ЗАХТЕВИ - ПРУЖАОЦИ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

   
 

Е - захтев за издавање дозволе

   
 

Е - захтев / изјава

   
 

Е - захтев преко Параграфа

   

Захтев за издавање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

   

Захтев / Изјава за покретање поступка пред надлежним органом који води службену евиденцију

   
Инструкције за плаћање
   

Захтев за одузимање дозволе за пружање рачуноводствених услуга

 

  Важна напомена:

Правна лица и предузетници дужни су да обавештавају Агенцију за привредне регистре о променама свих чињеница и околности на основу којих су упиисани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, у року од осам дана од дана настанка промене.

Све промене у Регистру пружалаца рачуноводствених услуга врши се путем посебне апликације Агенције за привредне регистре. Детаљније информације испод

АПР - РПРУ

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.