Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЕТИЧКИ ОДБОР

 

 


Надлежности Етичког одбора:

1) даје мишљење о раду чланова Коморе у складу са Кодексом професионалне етике ревизора и извештава Савет Коморе, председника Скупштине и Одбор за јавни надзор о истом;
2) промовише принципе професионалне етике ради успостављања етичког понашања чланова Коморе у обављању ревизије;
3) доноси пословник о свом раду;
4) обавља друге послове у вези са применом и поштовањем Кодекса професионалне етике ревизора.
 

Етички одбор има пет чланова.

Чланови етичког одбора су председник, потпредседник и три члана и бира их Скупштина из реда чланова Коморе.


 

Чланови:

 

1. Горан Скробоња, председник
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"KPMG"
d.o.o. Београд,
                                                                          

 

2. Мирјана Матовић, потпредседник
овлаш
ћени ревизор,
Друштво за ревизију

"
КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА" д.o.o. Нови Сад,

 

3. Дејан Николић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију

"
SRBO AUDIT" d.o.o. Београд,

 

4. Ружица Мајкић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"
NEXIA STAR" d.о.о. Београд,

 

5. Јелена Словић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"
FINODIT"
d.о.о. Београд.

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.