Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 

 

 

Генералног секретара бира Сккупштина Коморе.

 

Генерални секретар:
 

1. руководи Комором, представља и заступа Комору;


2. одговара за законитост рада и пословања Коморе;


3. припрема годишњи програм рада и финансијски план Коморе;


4. подноси Савету извештаје о извршењу годишњег програма рада и
    финансијског плана Коморе;


5. извршава одлуке органа Коморе;


6. одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у стручној
    служби Коморе;


7. доноси правилник о систематизацији радних места у Комори;


8. обавља друге послове одређене Законом и Статутом.Одлуком Скупштине Коморе на пословима генералног секретара именован је Бошко Видаковић.

 

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.