Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Комисија
за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене интерне ревизоре

 

 


Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене ревизоре има пет чланова.


Чланови Комисије су председник и четири члана.

 

Надлежности Комисије:

1. предлаже програм полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор, у складу са међународним смерницама и захтевима за професионално оспособљавање, као и Законом;

2. врши упоређивање програма за полагање испита међународних организација овлашћених за издавање потврда о стицању професионалних звања овлашћени интерни ревизор са програмом Коморе, а у циљу разматрања могућности за признавање испита;

3. утврђује литературу за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор;

4. организује обуку за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор;

5. ангажује испитиваче за спровођење испитног рока и обуке за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор;

6. образује тело за разматрање приговора кандидата у вези вредновања одговора на испиту за стицање професионалног звања овлашћени интерни ревизор;

7. учествује у организацији и спровођењу континуираног професионалног усавршавања овлашћених интерних ревизора.

 


Чланови:

 

1. Јелена Попара, председник
овлашћени интерни ревизор

 

2. Наташа Вукшић, члан
овлашћени ревизор

 

3. Марина Гавриловић, члан
овлашћени интерни ревизор

 

4. Јелена Даниловић, члан
овлашћени интерни ревизор

 

5. Бојан Радош, члан

овлашћени интерни ревизор
 

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.