Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Комисија
за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене ревизоре

 

 


Комисија за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене ревизоре има пет чланова.


Чланови Комисије су председник и четири члана.

 

Надлежности Комисије:

1. предлаже програм полагања испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор, у складу са међународним смерницама и захтевима за професионално оспособљавање, као и са Законом;

2. врши упоређивање програма за полагање испита међународних организација овлашћених за издавање потврда о стицању професионалних звања за обављање послова ревизије финансијских извештаја са програмом Коморе, а у циљу разматрања могућности за признавање испита;

3. утврђује литературу за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор;

4. организује обуку за полагање испита за стицање професионалног звања овлашћени ревизор;

5. ангажује испитиваче за спровођење испитног рока и обуке за стицање професионалног звања овлашћени ревизор;

6. образује тело за разматрање приговора кандидата у вези вредновања одговора на испиту за стицање професионалног звања овлашћени ревизор;

7. учествује у организацији и спровођењу континуираног професионалног усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора.

 


Чланови:

 

1. Ксенија Ристић Костић, председник
овлашћени ревизор

 

2. Марина Петровић, члан
овлашћени ревизор

 

3. Тања Мишковић, члан

овлашћени ревизор

 

4. Никола Рибар, члан
овлашћени ревизор

 

5. Проф. др Владимир Познанић, члан

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.