Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

 

 

Комисија за контролу квалитета има пет чланова.

Чланови Комисије за контролу квалитета су:
- председник,
- потпредседник и
- три члана.

Надлежности:

1. утврђује годишњи план провере квалитета обављених ревизија и прати његову примену;

2. разматра извештаје о обављеним контролама квалитета;

3. предлаже мере за отклањање неправилности утврђене у поступку контроле квалитета;

4. обавља друге послове у складу са Законом и Статутом.


Чланове Комисије за контролу квалитета бира Скупштина из реда чланова Коморе.

 

Чланови:

 

1. Зоран Нешић, председник
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију

"Deloitte" d.o.o. Београд

 

2. Ана Ћелап, потпредседник
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"
DFK Konsultant - Revizija", d.o.o. Београд

 

3. Соња Раленац, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за ревизију
"PricewaterhouseCoopers" d.о.о. Београд

 

4. Јелена Чворовић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за  ревизију
"
Ernst&Young" d.о.о. Београд

                   
5. Горан Арбутина, члан
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"AGM Audit" d.о.о. Београд

 

 

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.