Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

Коморе овлашћених ревизора - Портал

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

 


Надзорни одбор обавља контролу пословања и унутрашњи надзор над радом Коморе.

 

Надлежности:

1. врши надзор над законитошћу рада Коморе;

2. разматра годишњи извештај о раду и финансијске извештаје, као и друге акте Коморе;

3. доноси пословник о свом раду;

4. обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.


Надзорни одбор чине председник, потпредседник и три члана. Бира их и разрешава Скупштина Коморе из реда својих чланова.

 


Чланови:

 

1. Јасмина Мацура, председник
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизизију
"
UHY Revizija" d.o.o. Београд

 

2. Јагода Јовановић, потпредседник
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"Russell Bedford DIJ"
d.o.o
. Београд
 

3. Маја Марић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"
FinExpertiza" d.o.o
. Београд

 

4. Тибор Матин, члан
овлашћени ревизор,
Друштво
за ревизију
"PAN Revizija Plus"
d.o.o. Нови Сад
;
 

5. Жељка Берић, члан
овлашћени ревизор,
Друштво за ревизију
"
Centar za reviziju i ekonomska istraživanja" d.о.о. Нови Сад

 

 

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.