Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

 

 

 

  Регистар изречених мера друштвима за ревизију и самосталним ревизорима

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ И САМОСТАЛНОГ РЕВИЗОРА

ИЗРЕЧЕНА МЕРА

ДАТУМ

 

Предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја "VINČIĆ" д.о.о. Београд - Нови Београд

 

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3085/2019-16 условно се одузима дозвола за обављање ревизије Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "VINČIĆ" д.о.о. Београд - Нови Београд, Народних хероја 23/6, матични број: 17161121, ПИБ: 100832619 на период од две године. 14/01/2020

 

       

Друштво за ревизију књиговодство и консалтинг "FULL REVIZIJA" д.о.о. Београд-Сурчин

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-2156/2018-16 одузима се дозвола за обављање ревизије Друштву за ревизију књиговодство и консалтинг "FULL REVIZIJA" д.о.о. Београд-Сурчин, Војвођанска 370В, матични број: 20943025, ПИБ: 108161047 на период од пет година. 14/08/2018
       

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "МИЛИНКОВИЋ АУДИТ" д.о.о. Београд (Чукарица)

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-108/2017-16 налаже се Привредном друштву за ревизију, рачуноводство и консалтинг "МИЛИНКОВИЋ АУДИТ" д.о.о. Београд (Чукарица), Слободана Перовића 5/25, матични број: 20542420 отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 23/06/2017
       

Привредно друштво за ревизију, књиговодство и консалтинг "БОЈИЋ РЕВИЗИЈА" д.о.о. Шабац

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-104/2017-16 налаже се Привредном друштву за ревизију, књиговодство и консалтинг "БОЈИЋ РЕВИЗИЈА" д.о.о. Шабац, ТЦ Тријумф, Цара Душана 1/II/14, матични број: 20752360 отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 23/06/2017
       

Друштво за рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске послове и пореско саветовање "ABSOLUTE AUDIT" д.о.о. Београд (Звездара)

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-101/2017-16 налаже се Друштву за рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске послове и пореско саветовање "ABSOLUTE AUDIT" д.о.о. Београд (Звездара), Војислава Илића 39/II, матични број: 20679263,  отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 23/06/2017
       

Друштво за ревизију "Rosh Audit" д.о.о. Београд (Врачар)

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3265/2016-16 налаже се Друштву за ревизију  "Rosh Audit" д.о.о. Београд (Врачар), Максима Горког 73, матични број: 20756144, отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 30/01/2017
       

Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "FINREVIZIJA" д.о.о. Београд (Стари град)

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3269/2016-16 налаже се Предузећу за рачуноводство, ревизију и консалтинг "FINREVIZIJA" д.о.о. Београд (Стари град), Добрачина 30, матични број: 06528210, отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 21/12/2016
       

Друштво за ревизију "Revizorska kuća-AUDITOR" д.о.о. Београд (Стари град)

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3267/2016-16 налаже се друштву за ревизију "Revizorska kuća-AUDITOR" д.о.о. Београд (Стари град), Страхињића бана 26, матични број: 172331165, отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 21/12/2016
       

Предузеће за ревизију "DIJ-AUDIT" д.о.о. Београд (Звездара)

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-1734/2016-16 налаже се Предузећу за ревизију "DIJ-AUDIT" д.о.о. Београд (Звездара), Димитрија Туцовића 119Б, матични број: 20084944, отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 23/09/2016
       

Предузеће за ревизију и консалтинг "STANIŠIĆ-AUDIT" д.о.о. Београд (Вождовац)

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-1733/2016-16 налаже се Предузећу за ревизију "STANIŠIĆ-AUDIT" д.о.о. Београд (Вождовац), Данијелова 32, матични број: 17234412, отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 23/09/2016
       

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и пореске услуге "ACA professional audit company" д.о.о. Београд

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3662/2015-16 налаже се Привредном друштву за ревизију, рачуноводство и пореске услуге "ACA professional audit company" д.о.о. Београд, Церски венац 7/3/15, матични број: 20745126, отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 23/06/2016
     

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "Либра Аудит" д.о.о. Нови Сад

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3663/2015-16 налаже се Предузећу за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "Либра Аудит" д.о.о. Нови Сад, Београдски кеј 3, матични број: 20544864, отклањање неправилности утврђених у поступку контроле рада овог друштва за ревизију. 23/06/2016
     

Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге РЕВИЗИЈА доо Београд

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3666/2015-16 одузима се дозвола за обављање ревизије Привредном друштву за ревизију и рачуноводствене услуге РЕВИЗИЈА доо Београд, Мајке Јевросиме 39, матични број: 17232606, ПИБ: 100063391 на период од пет година. 15/01/2016
     

  << назад

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.