Добродошли на сајт  Коморе овлаш
почетна    English    мапа сајта

 

 

 

 

 

  Регистар изречених мера друштвима за ревизију и самосталним ревизорима

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ И САМОСТАЛНОГ РЕВИЗОРА

ИЗРЕЧЕНА МЕРА

ДАТУМ

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING SAVICA DOO BEOGRAD (PALILULA)

На основу решења Комисије за хартије од вредности број: 8/1-101-1420/9-23, условно се одузима дозвола за обављање ревизије друштву за ревизију "SAVICA" DOO BEOGRAD, Маршала Тита 121, матични број: 20432993. 31/10/2023
       
Privredno društvo za reviziju CODEX AUDIT d.o.o. Beograd-Novi Beograd На основу решења Комисије за хартије од вредности број: 8/1-101-2142/7-23, налаже се отклањање неправилности друштву за ревизију "CODEX AUDIT" d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25, матични број: 20984376. 31/10/2023
       

Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "FINREVIZIJA" д.о.о. Београд

На основу решења Комисије за хартије од вредности број: 8/1-101-586/7-21 налаже се отклањање неправилности друштву за ревизију "FINREVIZIJA" д.о.о. Београд, Сарајевска 73/5, матични број: 06528210. 27/09/2022
       

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и пореске услуге "ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY" д.о.о. Београд

На основу решења Комисије за хартије од вредности број: 8/1-101-1103/7-21 налаже се отклањање неправилности приредном друштву за ревизију, рачуноводство и пореске услуге "ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY" д.о.о. Београд, Церски венац 7/3/15, матични број: 20745126. 27/09/2022
       

IB INTERBILANZ CONSULTING & AUDIT DOO BEOGRAD

На основу решења Комисије за хартије од вредности број: 8/1-101-2274/7-21 налаже се отклањање неправилности друштву за ревизију "IB INTERBILANZ CONSULTING & AUDIT" DOO Београд, Милентија Поповића 5В, матични број: 17539426. 27/09/2022
       

 

Предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја "VINČIĆ" д.о.о. Београд - Нови Београд

 

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3085/2019-16 условно се одузима дозвола за обављање ревизије Предузећу за ревизију рачуноводствених извештаја "VINČIĆ" д.о.о. Београд - Нови Београд, Народних хероја 23/6, матични број: 17161121, ПИБ: 100832619 на период од две године. 14/01/2020

 

       

Друштво за ревизију књиговодство и консалтинг "FULL REVIZIJA" д.о.о. Београд-Сурчин

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-2156/2018-16 одузима се дозвола за обављање ревизије Друштву за ревизију књиговодство и консалтинг "FULL REVIZIJA" д.о.о. Београд-Сурчин, Војвођанска 370В, матични број: 20943025, ПИБ: 108161047 на период од пет година. 14/08/2018
       

Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге РЕВИЗИЈА доо Београд

На основу решења Министарства финансија број: 401-00-3666/2015-16 одузима се дозвола за обављање ревизије Привредном друштву за ревизију и рачуноводствене услуге РЕВИЗИЈА доо Београд, Мајке Јевросиме 39, матични број: 17232606, ПИБ: 100063391 на период од пет година. 15/01/2016
     

  << назад

 

Добродошли на сајт  Коморе овлаш
Copyright (c) 2007 Комора овлашћених ревизора. Сва права задржана.