Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

100

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za računovodstvo i reviziju Saldo revizija plus doo Kruševac

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Saldo revizija plus doo  

 

Крушевац, Достојевског 55/5  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

065/8125-063  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21516104     111647667      
        saldorevizijaplus@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јелена Стаменковић Директор неограничено 2705986786024

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јелена Стаменковић 2705986786024 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Društvo za računovodstvo i reviziju SALDO REVIZIJA doo Kruševac Крушевац, Серафима Неготинца 12 Србија
Горан Стаменковић Крушевац, Достојевског 55/5 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Јелена (Радмило) Стаменковић 1037919

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-5229/2019-16     03.12.2019.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   12.12.2019.