Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

10

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију "PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Кнегиње Зорке 96  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3020-562  

 

011/3020-686  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17200569     100290705     www.psr.rs  
        revizija@psr.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Фикрет Цигуљин Директор неограничено 1009955290020
Светлана Бјелица Директор неограничено 1812980845018
Горан Лазовић Директор неограничено 1005983710447

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Привредни саветник д.о.о. Београд 07041268 44,76
Светлана Бјелица 1812980845018 19,42
Фикрет Цигуљин 1009955290020 17,67
Иван Ћировић 0607979290014 7,61
Зоран Комарица 2609964793419 7,61
Иван Трифковић 0306976710438 2,62
Емнија Цигуљин 2309961295015 0,31

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Привредно друштво издавачке делатности Привредни саветник д.о.о. Београд, Булевар краља Александра 86 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Фикрет (Шућрија) Цигуљин 1002507
Светлана (Светко) Бјелица 1020812
Зоран (Милета) Комарица 1027714
Иван (Анђелко) Трифковић 1029215
Иван (Ратомир) Ћировић 1032516
Марко (Радомир) Рајовић 1037718

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2405/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.