Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

12

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију "ERNST & YOUNG" d.о.о. Београд

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ERNST & YOUNG d.o.o.  

 

Београд, Милентија Поповића 8А  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2095-800  

 

011/2095-890  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17155270     101824091     www.ey.com  
        ey.office@rs.ey.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Иван Ракић Директор неограничено 2909978780011
Душан Томић Директор неограничено 2901978710225
Данијела Мирковић Директор неограничено 2509980715423

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Ernst & Young CEA (South) Services Limited Cyprus HE 74185 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Ernst & Young д.о.о. Сарајево Сарајево, Врбања 1, СЦЦ – Сарајево City Center Босна и Херцеговина
Ernst & Young Montenegro д.о.о. Подгорица, Станка Драгојевића бб - зграда Universal Capital Bank II спрат Црна Гора
Ernst&Young Albania sh.p.k Tirana, Ibrahim Rugova Street, Sky Tower, 6th floor Albanija
EY Consulting d.o.o. Sarajevo Сарајево, Врбања 1 (SCC-Sarajevo City Center) Босна и Херцеговина

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Ernst & Young Global Limited, London, United Kingdom

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Душан (Слободан) Томић 1011308
Данијела (Небојша) Мирковић 1021812
Ивана (Миодраг) Пољак 1022113
Никола (Слободан) Рибар 1032216
Милана (Северин) Самарџић 1037819
Бојан (Обрад) Лажетић 1038719
Јована (Божидар) Љујић 1042321
Мирослав (Бранислав) Марковић 1042721
Тијана (Драган) Дујановић 1043621
Ана (Дејан) Андрејевић 1044021
Катарина (Драган) Вуковић 1044221

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2283-2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.