Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

14

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге "SRBO AUDIT" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

SRBO AUDIT d.o.o.  

 

Београд, Илије Стојадиновића 6/2  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2317-933  

 

011/2318-927  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17349732     100420652     www.srboaudit.com  
        office@srboaudit.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Дејан Николић Директор неограничено 2506967710480

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Дејан Николић 2506967710480 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Саша (Сакиб) Велагић 1008408
Дејан (Данко) Николић 1023813
Никола (Игњатије) Врцељ 1034117
Милош (Момчило) Вукмировић 1042521

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2068/2014-16     14.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.