Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

15

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.  

 

Београд, Омладинских бригада 88а  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3302-100  

 

011/3302-101  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17147862     100148170     www.pwc.rs  
        rs-office@pwc.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Биљана Боговац директор неограничено 2003971177655

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
PricewaterhouseCoopers Polska 0000088405 51
PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV Holandija 24183597 49

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
PricewaterhouseCoopers д.о.о. Подгорица Подгорица, Џорџа Вашингтона 98 Црна Гора

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
PricewaterhouseCoopers International Limited

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Хана (Зоран) Андонов 1000207
Биљана (Марко) Боговац 1003207
Миливоје (Радослав) Нешовић 1011108
Марко (Бранимир) Фабрис 1012316
Саша (Драгољуб) Тодоровић 1012709
Соња (Рајко) Раленац 1034917
Марија (Небојша) Вељовић 1037618
Тијана (Зоран) Арађан 1041420

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2320/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.