Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

15

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.  

 

Београд, Омладинских бригада 88а  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3302-100  

 

011/3302-101  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17147862     100148170     www.pwc.rs  
        rs-office@pwc.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Биљана Боговац директор неограничено 2003971177655

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
PricewaterhouseCoopers Polska 0000088405 51
PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV Holandija 24183597 49

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
PricewaterhouseCoopers д.о.о. Подгорица Подгорица, Џорџа Вашингтона 98 Црна Гора

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
PricewaterhouseCoopers International Limited

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Соња (Рајко) Раленац 1034917
Миливоје (Радослав) Нешовић 1011108
Марко (Бранимир) Фабрис 1012316
Саша (Драгољуб) Тодоровић 1012709
Биљана (Марко) Боговац 1003207
Хана (Зоран) Андонов 1000207

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2320/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.