Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

18

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

"RSM SERBIA" d.о.о. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

RSM SERBIA d.o.o.  

 

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2053-550  

 

011/2053-591  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17303252     100120147     www.rsm.global/serbia/sr  
        office@rsm.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Станимирка Свичевић Директор неограничено 0708951725040
Марко Милојевић Директор неограничено 1812972720028
Мирослав Милојевић Директор неограничено 0610946720049
Драгијана Радоњић Петровић Директор неограничено 0110970739424

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Мирослав Милојевић 0610946720049 50
Станимирка Свичевић 0708951725040 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
RSM ADVISORY d.o.o. Београд, Булевар Михајла Пупина 10Б/I Србија
ИЕФ Инвест д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 10Б/I Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
RSM INTERNATIONAL LIMITED

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Станимирка (Ратомир) Свичевић 1006308
Мирослав (Миленко) Милојевић 1009708
Зоран (Божидар) Нешић 1010808
Сања (Бранимир) Митровић 1016614
Бранислав (Никола) Манојловић 1021312
Маријана (Видосав) Вуковић 1035617
Марко (Драгољуб) Вранић 1044121

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2324/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.