Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

18

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

"RSM SERBIA" d.о.о. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

RSM SERBIA d.o.o.  

 

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2053-550  

 

011/2053-591  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17303252     100120147     www.rsm.global/serbia/sr  
        office@rsm.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Мирослав Милојевић Директор неограничено 0610946720049
Марко Милојевић Директор неограничено 1812972720028
Станимирка Свичевић Директор неограничено 0708951725040

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Мирослав Милојевић 0610946720049 50
Станимирка Свичевић 0708951725040 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
RSM ADVISORY d.o.o. Београд, Булевар Михајла Пупина 10Б/I Србија
ИЕФ Инвест д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 10Б/I Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
RSM INTERNATIONAL LIMITED

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Мирослав (Миленко) Милојевић 1009708
Срђан (Љубомир) Симић 1016410
Сања (Бранимир) Митровић 1016614
Бранислав (Никола) Манојловић 1021312
Станимирка (Ратомир) Свичевић 1006308

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2324/2014-16     21.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.