Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

19

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију "BDO" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

BDO d.о.о.  

 

Београд, Кнез Михаилова 10  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3281-399  

 

0113281-808  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
06203159     101672840     www.bdo.co.rs  
        bdo@bdo.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Ксенија Ристић Костић Директор неограничено 1507971715082

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Драган Поповић 1805945714001 49
Милован Поповић 2805968710295 51

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
BDO д.о.о. Бања Лука, Јеврејска 34 Босна и Херцеговина
BDO BUSINESS ADVISORY д.о.о. Београд, Кнез Михаилова 10 Србија
BDO д.о.о Подгорица Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског 120 Црна Гора

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
BDO International Limited

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Милован (Драган) Поповић 1000107
Мирјана (Алекса) Благојевић 1002407
Ксенија (Радомир) Ристић Костић 1004507
Гордана (Драган) Добросављевић 1014710
Данијела (Милан) Кртинић 1014810
Игор (Милан) Радмановић 1014910
Лариса (Бранислав) Радмановић 1015816
Миљан (Милош) Вујовић 1016110
Здравко (Миланко) Гардовић 1030716
Сања (Петар) Николић 1033716
Јелена (Петар) Мирковић 1044722

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2017/2014-16     07.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.