Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

20

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge "GRANT THORNTON" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

GRANT THORNTON d.o.o.  

 

Београд, Кнегиње Зорке 2/4  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4049-560  

 

011/4049-561  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17304780     100119462     www.gt.co.rs  
        office@rs.gt.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Даница Колунџија Цукавац Директор неограничено 2409980715321
Никица Колунџија Директор неограничено 1011955714038

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Даница Колунџија Цукавац 2409980715321 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Grant Thornton International Ltd

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Ксенија (Јаков) Мијушковић 1035017
Мирјана (Бранислав) Јеремић 1036718
Драгана (Никола) Ђурић 1024613
Ивана (Војислав) Мијаиловић 1025914
Вера (Чедомир) Ступар 1001507
Даница (Никица) Колунџија Цукавац 1026414

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2336/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.