Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

20

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge "GRANT THORNTON" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

GRANT THORNTON d.o.o.  

 

Београд, Кнегиње Зорке 2/4  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4049-560  

 

011/4049-561  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17304780     100119462     www.gt.co.rs  
        office@rs.gt.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Никица Колунџија Директор неограничено 1011955714038
Даница Колунџија Цукавац Директор неограничено 2409980715321

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Даница Колунџија Цукавац 2409980715321 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Grant Thornton International Ltd

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Драгана (Никола) Ђурић 1024613
Ивана (Војислав) Мијаиловић 1025914
Даница (Никица) Колунџија Цукавац 1026414
Ксенија (Јаков) Мијушковић 1035017
Мирјана (Бранислав) Јеремић 1036718
Саша (Дмитар) Цукавац 1039720
Јагода (Горан) Зечевић 1039820

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2336/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.06.2007.