Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

23

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KPMG d.о.о.  

 

Београд, Краљице Наталије 11  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2050-500  

 

011/2050-550  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17148656     100058593     www.kpmg.com/rs  
        info@kpmg.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Ивана Манигодић Директор неограничено 0704972715090
Урош Ачански Директор неограничено 1405980710193

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Ивана Манигодић 0704972715090 0,2
Игор Лончаревић 0507980180007 0,2
Урош Ачански 1405980710193 0,2
Биљана Бујић 0903974715279 0,2
KPMG CEE HOLDINGS LIMITED Cyprus HE 146602 99,2

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
KMPG A.A.S. д.о.о. Београд, Краљице Наталије 11 Србија
KPMG д.о.о. Подгорица Подгорица, Светлане Кане Радевић 3 Црна Гора

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
KPMG International Cooperative

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Владимир (Слободан) Савковић 1029415
Урош (Петар) Ачански 1037519
Сања (Предраг) Кочовић 1035417
Маријана (Видосав) Вуковић 1035617
Никола (Ђорђе) Ђенић 1036218
Ивана (Михаило) Манигодић 1008808
Тања (Драго) Милошевић 1012909
Горан (Милован) Скробоња 1018812
Никола (Велимир) Ђуровић 1023313
Јасмина (Јово) Маријан 1026214

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-257/2014-16     07.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.