Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

23

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KPMG d.о.о.  

 

Београд, Краљице Наталије 11  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2050-500  

 

011/2050-550  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17148656     100058593     www.kpmg.com/rs  
        info@kpmg.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
James Thornley Директор неограничено 2004968660107

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Борис Милошевић 0103974710459 0,2
Ивана Манигодић 0704972715090 0,2
Игор Лончаревић 0507980180007 0,2
Урош Ачански 1405980710193 0,2
Биљана Бујић 0903974715279 0,2
Душан Томић 2901978710225 0,2
Бранко Војновић HG027434 0,2
James Thornley 2004968660107 0,2
KPMG CEE HOLDINGS LIMITED Cyprus HE 146602 98,4

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
KMPG A.A.S. д.о.о. Београд, Краљице Наталије 11 Србија
KPMG д.о.о. Подгорица Подгорица, Светлане Кане Радевић 3 Црна Гора

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
KPMG International Cooperative

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Борис (Михаило) Милошевић 1008708
Никола (Велимир) Ђуровић 1023313
Владимир (Макевија) Томић 1033216
Сања (Предраг) Кочовић 1035417
Никола (Ђорђе) Ђенић 1036218
Бојан (Томислав) Деспотовић 1036318
Ивана (Михаило) Манигодић 1008808
Тања (Драго) Милошевић 1012909
Владимир (Слободан) Савковић 1029415
Горан (Милован) Скробоња 1018812
James (John) Thornley 1024513
Јасмина (Јово) Маријан 1026214
Никола (Зоран) Миловановић 1026914

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-257/2014-16     07.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.