Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

23

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за консалтинг и ревизију "KPMG" d.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KPMG d.о.о.  

 

Београд, Милутина Миланковића 1Ј  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2050-500  

 

011/2050-550  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17148656     100058593     www.kpmg.com/rs  
        info@kpmg.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Урош Ачански Директор неограничено 1405980710193
Ивана Манигодић Директор неограничено 0704972715090

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
KPMG CEE HOLDING A.S. Češka Republika 08367183 48,7
Ивана Манигодић 0704972715090 21,1
Игор Лончаревић 0507980180007 0,1
Урош Ачански 1405980710193 30
Биљана Бујић 0903974715279 0,1

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
KPMG д.о.о. Подгорица Подгорица, Светлане Кане Радевић 3 Црна Гора
KMPG A.A.S. д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1Ј Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
KPMG International Limited, Engleska

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Ивана (Михаило) Манигодић 1008820
Тања (Драго) Мишковић 1012909
Никола (Велимир) Ђуровић 1023313
Јасмина (Јово) Маријан 1026214
Владимир (Слободан) Савковић 1029415
Негица (Благоје) Зекић 1033516
Сања (Предраг) Кочовић 1035417
Никола (Ђорђе) Ђенић 1036218
Урош (Петар) Ачански 1037519
Зорана (Зоран) Милошевић 1039219
Катарина (Љубомир) Дробњаковић 1039319
Јелена (Радомир) Попић Мићановић 1043021
Мина (Златибор) Крндија 1043421
Мирјана (Слободан) Манојловић 1044822

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

023-02-257/2014-16     07.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.