Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

24

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

EuroAudit d.o.o. Beograd, Revizija, računovodstveni, poreski i finansijski konsalting

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

EuroAudit d.о.о.  

 

Београд, Булевар деспота Стефана 12/5  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3347-421  

 

011/2629-821  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17322290     100066150     www.euaudit.com  
        office@euaudit.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Милован Филиповић директор неограничено 1807946710169

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Милован Филиповић 1807946710169 75
Мирко Андрић 2202951150001 25

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Татјана (Данило) Оклапи 1007008
Тања (Мирко) Мичић 1028318
Љиљана (Милош) Младеновић 1028615
Ђорђе (Момчило) Радуловић 1029715
Мирослав (Милан) Шведић 1014009
Ђоко (Недељко) Малешевић 1015614
Јелена (Видоје) Крпић 1019212
Николина (Ђорђе) Радусин 1022913
Радмила (Радивоје) Антонијевић 1025213
Милован (Лука) Филиповић 1005808
Љубинка (Десимир) Лаковић 1005908

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2369/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.07.2007.