Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

2

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију и консалтинг "DELOITTE" д.о.о. Београд

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

DELOITTE д.о.о. Београд  

 

Београд, Теразије 8  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3812-100  

 

011/3812-101  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
07770413     100048772     www.deloitte.com/rs  
        ceyuinfo@deloittece.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Мирослава Гаћеша Директор неограничено 2309976715053
Дарко Станисавић Директор неограничено 2603970170018
John Ploem Директор неограничено EM174649
Оливера Андријашевић Директор неограничено 2102972765036
Верица Најдановић Директор неограничено 0310980796824

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED Cyprus HE 84799 47
Deloitte Ревизија д.о.о. Slovenija 1647105000 51
Оливера Андријашевић 2102972765036 1
Preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte doo 07770413 1

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Предузеће за ревизију и консалтинг "Deloitte" д.о.о. Бања Лука Бања Лука, Браће Мажар и мајке Марије 58 и 60 Босна и Херцеговина
Друштво за ревизију и консалтинг "Deloitte" д.о.о. Подгорица Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бб Црна Гора
Друштво за ревизиски консалтинг и даночни услуги Дилоит д.о.о. Скопје Скопље, Партизански одреди 15 Македонија
Deloitte Consulting д.о.о. Подгорица Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бб Црна Гора

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Оливера (Војислав) Андријашевић 1001807
Мирослава (Мирослав) Гаћеша 1016210
Јелена (Милован) Чворовић 1017611
Лидија (Миливоје) Здравковић 1030215
Владимир (Мирко) Краљ 1032316
Верица (Радивоје) Најдановић 1034617

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1790/2014-16     07.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.