Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

2

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију и консалтинг "DELOITTE" д.о.о. Београд

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

DELOITTE д.о.о. Београд  

 

Београд, Теразије 8  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3812-100  

 

011/3812-101  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
07770413     100048772     www.deloitte.com/rs  
        ceyuinfo@deloittece.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Мирослав Тончић Директор неограничено 0206967860031
Жарко Мијовић Директор неограничено 2006971781039
Нада Суђић Директор неограничено 0203972235014
Зоран Нешић Директор неограничено 0201971710123
Срђан Петровић Директор неограничено 2411963714200
Драгана Станојевић Директор неограничено 0502959715187
Дарко Станисавић Директор неограничено 2603970170018
John Jozef Hubert Ploem Директор неограничено EM174649
Милош Мацура директор неограничено 2609966710480

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
DELOITTE CENTRAL EUROPE HOLDINGS LIMITED Cyprus HE 84799 39
Жарко Мијовић 2006971781039 12,75
Срђан Петровић 2411963714200 5
Милош Мацура 2609966710480 12,75
Мирослав Тончић 0206967860031 12,75
Нада Суђић 0203972235014 12,75
Дарко Станисавић 2603970170018 5

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Предузеће за ревизију и консалтинг "Deloitte" д.о.о. Бања Лука Бања Лука, Браће Мажар и мајке Марије 58 и 60 Босна и Херцеговина
Друштво за ревизију и консалтинг "Deloitte" д.о.о. Подгорица Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бб Црна Гора
Друштво за ревизиски консалтинг и даночни услуги Дилоит д.о.о. Скопје Скопље, Партизански одреди 15 Македонија
Deloitte Consulting д.о.о. Подгорица Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бб Црна Гора

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Зоран (Божидар) Нешић 1010808
Милица (Мирко) Трајковић 1028715
Лидија (Миливоје) Ристић 1030215
Владимир (Мирко) Краљ 1032316
Негица (Благоје) Зекић 1033516
Тамара (Зоран) Ђенић 1033916
Нада (Марко) Суђић 1009208
Наташа М. (Миодраг) Милојевић 1010908
Милош (Мирослав) Мацура 1001207
Мирослав (Славољуб) Тончић 1001307
Жарко (Милош) Мијовић 1003007
Гордана (Александар) Радић Ђорђевић 1000707
Марија (Илија) Радуловић 1015410
Александар (Станко) Ђурђевић 1015710
Мирослава (Мирослав) Гаћеша 1016210
Марина (Крсто) Петричевић 1020112

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1790/2014-16     07.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.