Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

4

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO  

 

Београд, Студентски трг 4  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3033-250  

 

011/2181-072  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
06974848     100300288     www.moore-serbia.rs  
        office@revizija.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Богољуб Алексић директор неограничено 1510961850047

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
AKCIONARSKI FOND AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD 20661283 0
Богољуб Алексић 1510961850047 66,82
Бранислав Јовичић 1903960850045 2,84
Драгана Орловић 2212973815088 1,11
Иванка Кецић 2809959805068 2,7
Јелена Бељкаш Богићевић 1806982295023 1,37
Јелена Терзић 1802974295019 5,46
Лепосава Вујовић 2606969965030 1,7
Љубиша Стевић 0903958910029 3,11
Марко Филиповић 2002979710275 1,39
Мирјана Баић 2010959805035 2,17
Радосав Перуновић 1908958910008 2,78
Ружица Вукосављевић 1702982777044 1,82
Станка Марјановић 1101960715270 2,25
Станко Ребић 2908980890014 4,4

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Зрењанину Зрењанин, Гимназијска 17 Србија
Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Новом Саду Нови Сад, Булевар ослобођења 76а/IV/31 Србија
Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Нишу Ниш, ТПЦ Калча Обреновићева бб II спрат ламела А Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Moore Global Network Limited

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Богољуб (Момчило) Алексић 1002907
Бранислав (Гојко) Јовичић 1010208
Јелена (Радош) Терзић 1013109
Љубиша (Станимир) Стевић 1019312
Станко (Богдан) Ребић 1022413
Марко (Миодраг) Филиповић 1031116
Ружица (Цвијан) Вукосављевић 1034417
Јелена (Бранко) Бељкаш Богићевић 1034717
Радосав (Милутин) Перуновић 1037118
Катарина (Драгомир) Савић 1037418
Јелена (Радиша) Станишић 1043821
Милена (Драган) Палангетић 1043921

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2041/2014-16     08.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.