Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

4

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO d.o.o.  

 

Београд, Студентски трг 4  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3033-250  

 

011/2181-072  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
06974848     100300288     www.revizija.co.rs  
        office@revizija.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Богољуб Алексић директор неограничено 1510961850047

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Moore Stephens Revizija i računovodstvo д.о.о. 06974848 5,36
Акционарски фонд Акционарско друштво Београд 20661283 0
Радосав Перуновић 1908958910008 2,56
Станка Марјановић 1101960715270 2,08
Богољуб Алексић 1510961850047 59,49
Милорад Димитријевић 0301958910045 1,73
Јелена Терзић 1802974295019 5,03
Марко Филиповић 2002979710275 1,28
Драгана Орловић 2212973815088 1,03
Мирјана Баић 2010959805035 2
Милан Милојковић 1211955910006 2,91
Љубиша Стевић 0903958910029 2,87
Иванка Кецић 2809959805068 2,49
Нелинда Карањац Николић 0804972855083 1,67
Бранислав Јовичић 1903960850045 2,62
Лепосава Вујовић 2606969965030 1,57
Јелена Бељкаш 1806982295023 1,26
Станко Ребић 2908980890014 4,05

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Зрењанину Зрењанин, Гимназијска 17 Србија
Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Новом Саду Нови Сад, Булевар ослобођења 76а/IV/31 Србија
Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Нишу Ниш, ТПЦ Калча Обреновићева бб II спрат ламела А Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Moore Stephens International Limited, London, England

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Радосав (Милутин) Перуновић 1037118
Катарина (Драгомир) Савић 1037418
Ружица (Цвијан) Вукосављевић 1034417
Јелена (Бранко) Бељкаш 1034717
Марко (Миодраг) Филиповић 1031116
Мирјана (Милан) Баић 1010117
Бранислав (Гојко) Јовичић 1010208
Иванка (Светислав) Кецић 1010708
Јелена (Радош) Терзић 1013109
Љубиша (Станимир) Стевић 1019312
Нелинда (Жарко) Карањац-Николић 1019812
Станко (Богдан) Ребић 1022413
Богољуб (Момчило) Алексић 1002907

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2041/2014-16     08.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.