Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

72

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za reviziju i poslovno savetovanje Mazars d.o.o. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Mazars d.o.o. Beograd  

 

Београд, Булевар Милутина Миланковића 11Г  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

065/2228-941 ; 063/1085-157  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21024236     108562787      
        office@mazars.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Kristijan Cinotti Директор неограничено 073781194 HR
Александар Ђурђевић Директор неограничено 0412976772039
Pere Mioč Директор неограничено 090947623 HR
Andrija Garofulić Директор неограничено 079356787 HR

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Mazars Cinotti Audit doo 080641710 91
Бранка Радосављевић 0310983796019 1
Јована Раковић 2412991788917 1
Весна Јовановић Савковић 2004982335089 1
Немања Стојановић 0803986742013 1
Срна Кнежевић 1412992715197 1
Тамара Гордић 1510992825407 1
Александар Ђурђевић 0412976772039 3

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
MAZARS CINOTTI Accounting d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, XVI kat Hrvatska
MAZARS CINOTTI Tax Consulting d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, XVI kat Hrvatska
MAZARS CINOTTI Consulting d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, XVI kat Hrvatska
MAZARS CINOTTI Payroll d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, XVI kat Hrvatska
GRAL d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, XVI kat Hrvatska

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Correspondent of Mazars, Bruxelles - Belgium

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Александар (Станко) Ђурђевић 1015710
Ледица (Страхиња) Стојиљковић Лишанин 1027614
Бранка (Мићо) Радосављевић 1035917
Тамара (Зоран) Гордић 1041520

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2415/2014-16     30.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   08.08.2014.