Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

8

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

GLOBAL AUDIT SERVICES DOO BEOGRAD

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

GLOBAL AUDIT SERVICES d.o.o.  

 

Београд, Булевар деспота Стефана 12  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3210-500  

 

011/3210-555  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17193015     100040745     www.globalaudit.rs  
        office@globalaudit.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Зоран Јовановић директор неограничено 0802971301006

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Слађана Јовановић 2009971715167 33,33
Зоран Јовановић 0802971301006 33,34
Љиља Орешчанин 0306970295013 33,33

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Profit PlusWest Balkans d.о.о. Београд, Војводе Степе 78 Србија
Global Advisory Services d.o.o. Београд, Булевар деспота Стефана 12 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Слађана (Јован) Јовановић 1006108
Зоран (Миљко) Јовановић 1006808
Данијела (Миле) Цвејић 1020012
Јасмина (Драгомир) Дилбер Чикош 1032619

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2391/2014-16     23.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.