Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

100

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Гордана  

 

Бранко  

 

Јапунџић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Пушкинова 12 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/8467-888  

info@inventrevizija.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг ИНВЕНТ РЕВИЗИЈА ДОО Нови Сад 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Бранимира Ћосића 2/3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010008  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

17.06.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.08.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.09.2020.