Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

103

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранислав  

 

Цветко  

 

Гавранић  

 

АДРЕСА

Зрењанин, 3. октобра 39  

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

023/521-210  

branislav.gavranic@vizura.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge VIZURA REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO Zrenjanin 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Зрењанин, Трг Др. Зорана Ђинђића 2 , спрат 4  

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010308  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.07.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.11.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2020.