Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

306

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драган  

 

Милош  

 

Лазаревић  

 

АДРЕСА

Београд, Лазаревићева 5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3693-073  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
American Institute of Certified Public Accountants - Сертификат о чланству 6286 Сједињене Америчке Државе

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1030515  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.10.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.12.2021.