Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

6

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сретен  

 

Богосав  

 

Јанковић  

 

АДРЕСА

Београд, Уздинска 39 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Parker Russell d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Јабланичка 184А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1000622  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.12.2022.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.11.2019.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.12.2025.