Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

120

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранислав  

 

Мирко  

 

Краљ  

 

АДРЕСА

Зрењанин, Вељка Пертовића 6 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

023/521-210  

branislav.kralj@vizura.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE VIZURA REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO ZRENJANIN 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Зрењанин, Трг Др. Зорана Ђинђића 2 , спрат 4  

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012009  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.03.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.04.2024.