Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

121

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Биљана  

 

Томаш  

 

Нинковић  

 

АДРЕСА

Београд, Др. Ивана Рибара 184/2 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2273-196  

ninkovic@rang.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију, рачуноводствене и пореске услуге "RANG" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, др Ивана Рибара 184 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012109  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.04.2021.