Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

121

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Биљана  

 

Томаш  

 

Нинковић  

 

АДРЕСА

Београд, Др. Ивана Рибара 184/2 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2273-196  

officeceneprevizija@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

CENEP REVIZIJA DOO 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Љубише Миодраговића 11Ј/IV/19 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012109  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.02.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.04.2021.