Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

122

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Небојша  

 

Урош  

 

Станковић  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 41 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3515-443  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

MOST REVIZIJA doo Beograd-Rakovica 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Станка Пауновића Вељка 7А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012215  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.05.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.05.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.05.2024.