Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

126

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марија  

 

Обрад  

 

Радаковић  

 

АДРЕСА

Београд, Радничка 37а 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3302-100  

marija.radakovic@rs.pwc.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012609  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.04.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.04.2013.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.04.2015.