Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

127

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Саша  

 

Драгољуб  

 

Тодоровић  

 

АДРЕСА

Београд, Пионирска 10 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3302-100  

sasa.todorovic@pwc.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Омладинских бригада 88а 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012709  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.04.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.03.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.04.2024.