Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

128

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Влада  

 

Лазар  

 

Скулић  

 

АДРЕСА

Београд, Војвођанска 370Б 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/2449-124  

vlada.skulic@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju knjigovodstvo i konsalting FULL REVIZIJA DOO Beograd-Surčin 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Сурчин, Војвођанска 370Б 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012809  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.05.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.05.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.05.2021.