Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

131

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јелена  

 

Радош  

 

Терзић  

 

АДРЕСА

Београд, Милана Ракића 120 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3033-250  

terzic@revizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Студентски трг 4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1013109  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.05.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

31.05.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.05.2024.