Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

138

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драган  

 

Србобран  

 

Стојиљковић  

 

АДРЕСА

Београд, Омладинских бригада 4 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3195-809  

dragan.stojiljkovic@revizija-dst.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију финансијских извештаја "HLB DST-Revizija" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар маршала Толбухина 38/1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1013809  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.11.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.11.2019.