Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

139

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Небојша  

 

Ратко  

 

Миљановић  

 

АДРЕСА

Београд, Видиковачки венац 80в 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

063/343-634  

n.miljanovic@rps.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU I POSLOVNO SAVETOVANJE RPS AUDIT & CONSULTING DOO BEOGRAD (RAKOVICA) 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Видиковачки венац 80в 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1013909  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.11.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.10.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.11.2025.