Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

143

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Миланка  

 

Слободан  

 

Ристић  

 

АДРЕСА

Сердар Јанка Вукотића 19/6 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4140-418  

milanka.ristic@prvarevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Патријарха Димитрија 24 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1014309  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.12.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.12.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.12.2025.