Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

144

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љиљана  

 

Џемаил  

 

Хоџић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Булевар ослобођења 73 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/4754-292  

kapitalrevizija@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

КАПИТАЛ РЕВИЗИЈА ДОО Нови Сад 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Војводе Мишића 1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1014410  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.02.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.02.2020.