Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

153

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зорица  

 

Миодраг  

 

Димитријевић  

 

АДРЕСА

Београд, Радничка 45 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3093-212  

audit@singidunum.ac.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и консалтинг "STANIŠIĆ-AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Данијелова 32 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1015310  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.04.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

04.04.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.04.2020.