Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

155

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Вуко  

 

Спасоје  

 

Лакчевић  

 

АДРЕСА

Београд, Гандијева 68/25 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3193-515  

vuko.lakcevic@revizija-dst.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију финансијских извештаја "HLB DST-Revizija" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар маршала Толбухина 38/1 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1015510  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.05.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

15.05.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.05.2020.