Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

164

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Срђан  

 

Љубомир  

 

Симић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Михајла Пупина 10б 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2053-552  

srdjan.simic@rsm.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

"RSM SERBIA" d.о.о. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михаjла Пупина 10Б/I 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1016410  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

27.10.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.10.2020.