Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

169

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драган  

 

Мирко  

 

Бојић  

 

АДРЕСА

Шабац, Цара Душана 44/II/16 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

015/369-640  

bojicrevizija@hotmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, књиговотсво и консалтинг "BOJIĆ REVIZIJA" d.о.о 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Шабац, Цара Душана 1/II/14 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1016911  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.02.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.12.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.02.2021.