Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

171

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Љиљана  

 

Здравко  

 

Његомир  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2458-707 064/1700-153  

ljiljana@codexaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Privredno društvo za reviziju CODEX AUDIT d.o.o. Beograd-Novi Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017113  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.09.2013.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.09.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.09.2025.