Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

177

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Марина  

 

Михајло  

 

Бијелић Шљивар  

 

АДРЕСА

Београд, Сердар Јанка Вукотића 24 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/1671-181  

bijelicmarina@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1017719  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.10.2019.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.10.2022.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.10.2025.