Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

182

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зоран  

 

Шћепан  

 

Ђерковић  

 

АДРЕСА

Београд, Страхињића Бана 26  

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2624-932  

auditor@auditor.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

REVIZORSKA KUĆA-AUDITOR d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Страхињића Бана 26 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1018211  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

29.09.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.09.2019.