Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

185

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Маја  

 

Лука  

 

Анђелић  

 

АДРЕСА

Београд 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

majalukaandjelic@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0908774 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1018511  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.10.2011.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.10.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

25.10.2019.